Memur Rehberi http://www.memurrehberi.com Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS Mon, 15 Dec 2014 23:44:55 +0000 tr-TR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.1 Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/stratejik-arastirmalar-enstitusu-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/stratejik-arastirmalar-enstitusu-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:50 +0000 http://www.memurrehberi.com/stratejik-arastirmalar-enstitusu-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. SAREN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı ikinci yarıyılında açılacak olan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Başvuru tarihleri: 15 Aralık 2014 – 09 Ocak 2015 BAŞVURU ŞARTLARI 1. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar: 1.Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak, 2.Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak, 3.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumunda bulunmamak), 4.Lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır), 5.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen ALES puanını almış olmak, 6.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Yüksek Lisans Programı ALES Yabancı Dil (Herhangi bir dil) YDS KPDS ÜDS TOEFL Uluslararası İlişkiler 55 (EA / SÖZ) 55 55 55 66 (IBT) İstihbarat 55 (EA / SÖZ) 55 55 55 66 (IBT) Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri 55 (EA / SÖZ) 55 55 55 66 (IBT) Harp Tarihi ve Strateji 55 (EA / SÖZ) 50 50 50 60 (IBT) Savunma Kaynakları Yönetimi 55 (EA / SAY) 55 55 55 66 (IBT) Harp/Harekat Hukuku 55 (EA / SÖZ) 50 50 50 60 (IBT) b. Yabancı uyruklu adaylar: (1) Lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır), (2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak, ALES GRE (Sayısal) GMAT 55 (EA / SÖZ) 610 450 (a) ALES baraj puanı aynı kalmak kaydıyla “Savunma Kaynakları Yönetimi” yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES eşit ağırlık/sayısal puan türü kullanılacaktır. (b) Yüksek lisans programlarına yapılacak yabancı uyruklu başvurularda yabancı dil koşulu bulunmadığından ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu %60 oranında değerlendirmeye alınacaktır. (3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz). 2. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar: (1) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak, (2) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak, (3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumunda bulunmamak), (4) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır), (5) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede belirtilen ALES puanını almış olmak, (6) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir. Doktora Programı ALES Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça) YDS KPDS ÜDS TOEFL Uluslararası İlişkiler 55 (EA / SÖZ) 60 60 60 72 (IBT) Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri 55 (EA / SÖZ) 60 60 60 72 (IBT) b. Yabancı uyruklu adaylar: (1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır), (2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak, ALES GRE (Sayısal) GMAT 55 (EA / SÖZ) 610 450 (3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz), (4) Ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir. Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça) YDS KPDS ÜDS TOEFL 60 60 60 72 (IBT) BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar: (1) Başvuru Dilekçesi, (2) Özgeçmiş, (3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler, çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden diğeri ise ilk amirden alınır), (4) Niyet Mektubu, (5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların, eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”, (6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir sureti, (7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS, KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi, (8) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES sonuç belgesi, (9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel için bu şart aranmaz), (10) Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti, (11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. b. Yabancı uyruklu adaylar: (1) Başvuru Dilekçesi, (2) Özgeçmiş, (3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler, çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden diğeri ise ilk amirden alınır), (4) Niyet Mektubu, (5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların, eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”, (6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir sureti, (7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesi, (8) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olduğuna dair TÖMER’den alınacak belge (KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz), (9) Doktora eğitimi için başvuran adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS, KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, (10) Pasaportun noter tasdikli fotokopisi ve Türkçe çevirisi, (11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. c. Enstitü Müdürlüğü başvuru için ihtiyaç duyulan belgelerde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir. ENSTİTÜ GİRİŞ SINAVLARI (BİLİM SINAVI VE MÜLAKATLAR) 1. Yüksek lisans programlarına müracaat eden ve belirtilen şartları taşıyan adaylar mülakata tabi tutulacaktır. Doktora programlarına müracaat eden adaylar ise mülakata ilave olarak bilim sınavına da tabi tutulacaktır. 2. Bilim sınavına ve mülakatlara başvuru belgelerini eksiksiz teslim eden ve bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar davet edilecektir. 3. Bilim sınavı ve mülakatlar, Harp Akademileri K.lığı SAREN Müdürlüğünce oluşturulacak mülakat komisyonlarınca icra edilecektir. 4. Doktora programlarına başvuruda bulunan adaylar için uygulanacak bilim sınavına (yazılı sınava) ilişkin usul ve esaslar mülakat komisyonlarınca belirlenecektir. Bilim sınavına katılmayan doktora adayları başarısız sayılacak ve mülakata alınmayacaktır. 5. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için mülakat sonucunda en az 60 puan almış olması gerekir. Mülakat sonucu bu puanın altında kalan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. 6. Mülakat sonucunda başarılı bulunan adaylar genel değerlendirmeye alınacak ve her bir aday için aşağıdaki çizelgede belirtilen oranlar kullanılarak genel başarı notu hesaplanacaktır. Kriterler Yüksek Lisans Doktora ALES Puanı %50 %50 Yabancı Dil Puanı %10 %10 Lisans Bitirme Derecesi %10 %5 Yüksek Lisans Bitirme Derecesi (Tezli) - %5 Bilim Sınavı Notu - %10 Mülakat Notu %30 %20 Genel Başarı Notu %100 %100 7. Genel başarı notunun hesaplanmasında; a. Lisans/yüksek lisans bitirme kredi not ortalaması 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 4,00 tam not üzerinden belirlenen kredi not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını gösteren eşdeğerlik tablosuna göre 100 tam puana dönüştürülerek, b. Yabancı dil notu YDS-KPDS-ÜDS notundan farklı olan adayların yabancı dil notu puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin çizelgeler aracılığı ile 100 tam puana dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır. 8. Adaylar; yabancı dil sınav notlarından birini veya birden fazlasını ön kayıt komisyonuna verebilirler. Bu durumda genel başarı notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil eşdeğerliği çizelgelerine göre adayın lehine olan sınav notu değerlendirmeye alınacaktır. 9. Genel başarı notu; a. 60 puanın altında kalan yüksek lisans adayları ile, b. 70 puanın altında kalan doktora adayları başarısız sayılacak ve sıralamaya alınmayacaktır. 10. Adaylar; “genel başarı notları” dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren sıralanacak, bu sıraya göre genel başarı notu ve üzerinde not almış, Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjan içerisine girmiş olanlar Enstitü giriş sınavında başarılı olmuş sayılacaklar ve asil listede yer alacaklardır. 11. Mülakat sınavında başarılı bulunmuş ve asgari genel başarı notuna ulaşmış olmasına rağmen Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjanın dışında kalan adaylar ise yedek listede yer alacaktır. ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT: a. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan seçim işlemleri sonucunda, Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri İdari Şube Müdürlüğünce oluşturulacak kayıt komisyonunca yerine getirilecektir. b. Kayıt komisyonu sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip; asil listede yer alan adayların kayıt için gerekli olan evraklarını kontrol edecek, evrakları tam olan adayları Enstitüye davet ederek kayıtlarını yapacaktır. c. Sonuçların ilan edilmesini müteakip asil aday listesinde yer alan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri kayıt komisyonuna teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Duyuruda belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilecektir. ç. Kayıt işlemi sırasında, Enstitü giriş sınavına müracaatta verilen evraklara ilave olarak aşağıdaki belgeler kayıt komisyonuna teslim edilecektir: (1) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti, (3) Nüfus müdürlüklerinden alınacak yeni tarihli yerleşim yeri adresi belgesi (Yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi), (4) Nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği, (5) Adli sicil raporu, (6) Lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığına, almış ise cezaların içeriğine dair onaylı belge (Transkriptlerinde disiplin cezası almadığına dair ibare bulunan adaylardan istenmeyecektir), (7) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge. (8) Kendi nam ve hesabına öğrenim görecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kesin kayıt işlemleri sivil öğrencilere uygulanacak esaslara (Adli sicil raporu hariç) tabi olur. (9) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 10 adet renkli vesikalık fotoğraf. 2. Enstitü Müdürlüğü kayıt belgelerinde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir. 3. Başvuru ve kabul sürecinin herhangi bir safhasında işlemleri iptal edilen adaylar, Enstitüye teslim ettikleri belgeleri elden teslim edilmek kaydıyla geri alabilirler (Posta veya kargo ile belge iadesi yapılmayacaktır). 4. Geri alınmayan belgeler saklanmaz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bilahare imha edilir. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULANMA ŞEKLİ 1. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ: Yarıyıl Faaliyet 1’inci ve 2’nci Yarıyıl Yüksek lisans programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası. 3’üncü Yarıyıl Tez hazırlığı. 4’üncü Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı. 2. DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ: Yarıyıl Faaliyet 1’inci ve 2’nci Yarıyıl Doktora programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası. 3’üncü Yarıyıl Doktora yeterlik sınavı hazırlığı ve sınavın icrası. 4’üncü Yarıyıl Tez önerisi. 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı. 3. Lisansüstü programlarda derse devam zorunludur ve derse devam oranı en az %70’tir.

Bu yazı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

SAREN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI

Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı ikinci
yarıyılında açılacak olan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci
alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 15 Aralık 2014 – 09 Ocak 2015

BAŞVURU ŞARTLARI

1. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

1.Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
“Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

2.Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç),
sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

3.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı
vb. durumunda bulunmamak),

4.Lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları
kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

5.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede
belirtilen ALES puanını almış olmak,

6.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede
belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak.

Yüksek Lisans Programı ALES Yabancı Dil (Herhangi bir dil)
YDS KPDS ÜDS TOEFL
Uluslararası İlişkiler 55

(EA / SÖZ)

55 55 55 66 (IBT)
İstihbarat 55

(EA / SÖZ)

55 55 55 66 (IBT)
Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri 55

(EA / SÖZ)

55 55 55 66 (IBT)
Harp Tarihi ve Strateji 55

(EA / SÖZ)

50 50 50 60 (IBT)
Savunma Kaynakları Yönetimi 55

(EA / SAY)

55 55 55 66 (IBT)
Harp/Harekat Hukuku 55

(EA / SÖZ)

50 50 50 60 (IBT)

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı
yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları
kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda
belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALES GRE (Sayısal) GMAT
55

(EA / SÖZ)

610 450

(a) ALES baraj puanı aynı kalmak kaydıyla “Savunma Kaynakları Yönetimi” yüksek
lisans programına yapılacak başvurularda ALES eşit ağırlık/sayısal puan türü
kullanılacaktır.

(b) Yüksek lisans programlarına yapılacak yabancı uyruklu başvurularda yabancı
dil koşulu bulunmadığından ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu %60 oranında değerlendirmeye
alınacaktır.

(3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip
olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans
eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
tamamlayanlarda bu şart aranmaz).

2. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

(1) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
“Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

(2) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç),
sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

(3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı
vb. durumunda bulunmamak),

(4) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların
başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(5) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede
belirtilen ALES puanını almış olmak,

(6) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya
Farsça dillerinden birinden çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından
birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir.

Doktora Programı ALES Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)
YDS KPDS ÜDS TOEFL
Uluslararası İlişkiler 55

(EA / SÖZ)

60 60 60 72 (IBT)
Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri 55

(EA / SÖZ)

60 60 60 72 (IBT)

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda
olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda
belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALES GRE (Sayısal) GMAT
55

(EA / SÖZ)

610 450

(3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip
olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans
eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

(4) Ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi
itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı
dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul
edilecektir.

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)
YDS KPDS ÜDS TOEFL
60 60 60 72 (IBT)

BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

(1) Başvuru Dilekçesi,

(2) Özgeçmiş,

(3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler,
çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden
diğeri ise ilk amirden alınır),

(4) Niyet Mektubu,

(5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için
başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj
notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların,
eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

(6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir
sureti,

(7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS,
KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi,

(8) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES
sonuç belgesi,

(9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Türk Silahlı Kuvvetleri
mensubu personel için bu şart aranmaz),

(10) Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

(11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık
fotoğraf.

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Başvuru Dilekçesi,

(2) Özgeçmiş,

(3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler,
çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden
diğeri ise ilk amirden alınır),

(4) Niyet Mektubu,

(5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için
başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj
notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların,
eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

(6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir
sureti,

(7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES,
GRE veya GMAT sonuç belgesi,

(8) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olduğuna dair TÖMER’den
alınacak belge (KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak
şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

(9) Doktora eğitimi için başvuran adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça
dillerinden birinden başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış
olmak şartıyla YDS, KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi,

(10) Pasaportun noter tasdikli fotokopisi ve Türkçe çevirisi,

(11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık
fotoğraf.

c. Enstitü Müdürlüğü başvuru için ihtiyaç duyulan belgelerde gerekli düzenlemeleri
yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.

ENSTİTÜ GİRİŞ SINAVLARI (BİLİM SINAVI VE MÜLAKATLAR)

1. Yüksek lisans programlarına müracaat eden ve belirtilen şartları taşıyan
adaylar mülakata tabi tutulacaktır. Doktora programlarına müracaat eden adaylar
ise mülakata ilave olarak bilim sınavına da tabi tutulacaktır.

2. Bilim sınavına ve mülakatlara başvuru belgelerini eksiksiz teslim eden ve
bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde başvuru şartlarını sağladığı
tespit edilen adaylar davet edilecektir.

3. Bilim sınavı ve mülakatlar, Harp Akademileri K.lığı SAREN Müdürlüğünce oluşturulacak
mülakat komisyonlarınca icra edilecektir.

4. Doktora programlarına başvuruda bulunan adaylar için uygulanacak bilim sınavına
(yazılı sınava) ilişkin usul ve esaslar mülakat komisyonlarınca belirlenecektir.
Bilim sınavına katılmayan doktora adayları başarısız sayılacak ve mülakata alınmayacaktır.

5. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için mülakat sonucunda en az
60 puan almış olması gerekir. Mülakat sonucu bu puanın altında kalan aday başarısız
sayılır ve sıralamaya alınmaz.

6. Mülakat sonucunda başarılı bulunan adaylar genel değerlendirmeye alınacak
ve her bir aday için aşağıdaki çizelgede belirtilen oranlar kullanılarak genel
başarı notu hesaplanacaktır.

Kriterler Yüksek Lisans Doktora
ALES Puanı %50 %50
Yabancı Dil Puanı %10 %10
Lisans Bitirme Derecesi %10 %5
Yüksek Lisans Bitirme Derecesi (Tezli) - %5
Bilim Sınavı Notu - %10
Mülakat Notu %30 %20
Genel Başarı Notu %100 %100

7. Genel başarı notunun hesaplanmasında;

a. Lisans/yüksek lisans bitirme kredi not ortalaması 100 tam puan üzerinden
değerlendirilecek, 4,00 tam not üzerinden belirlenen kredi not ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını
gösteren eşdeğerlik tablosuna göre 100 tam puana dönüştürülerek,

b. Yabancı dil notu YDS-KPDS-ÜDS notundan farklı olan adayların yabancı dil
notu puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurt dışında çeşitli
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarının
eşdeğerliliğine ilişkin çizelgeler aracılığı ile 100 tam puana dönüştürülerek
değerlendirmeye alınacaktır.

8. Adaylar; yabancı dil sınav notlarından birini veya birden fazlasını ön kayıt
komisyonuna verebilirler. Bu durumda genel başarı notunun hesaplanmasında Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yabancı dil eşdeğerliği çizelgelerine göre adayın lehine
olan sınav notu değerlendirmeye alınacaktır.

9. Genel başarı notu;

a. 60 puanın altında kalan yüksek lisans adayları ile,

b. 70 puanın altında kalan doktora adayları başarısız sayılacak ve sıralamaya
alınmayacaktır.

10. Adaylar; “genel başarı notları” dikkate alınarak en yüksek nottan
itibaren sıralanacak, bu sıraya göre genel başarı notu ve üzerinde not almış,
Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjan içerisine girmiş olanlar Enstitü
giriş sınavında başarılı olmuş sayılacaklar ve asil listede yer alacaklardır.

11. Mülakat sınavında başarılı bulunmuş ve asgari genel başarı notuna ulaşmış
olmasına rağmen Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjanın dışında kalan
adaylar ise yedek listede yer alacaktır.

ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ

1. KAYIT:

a. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan seçim işlemleri
sonucunda, Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri
İdari Şube Müdürlüğünce oluşturulacak kayıt komisyonunca yerine getirilecektir.

b. Kayıt komisyonu sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip; asil listede
yer alan adayların kayıt için gerekli olan evraklarını kontrol edecek, evrakları
tam olan adayları Enstitüye davet ederek kayıtlarını yapacaktır.

c. Sonuçların ilan edilmesini müteakip asil aday listesinde yer alan adaylar,
kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri kayıt komisyonuna teslim ederek kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar. Duyuruda belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların
yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilecektir.

ç. Kayıt işlemi sırasında, Enstitü giriş sınavına müracaatta verilen evraklara
ilave olarak aşağıdaki belgeler kayıt komisyonuna teslim edilecektir:

(1) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim
Kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti,

(3) Nüfus müdürlüklerinden alınacak yeni tarihli yerleşim yeri adresi belgesi
(Yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi),

(4) Nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

(5) Adli sicil raporu,

(6) Lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin
cezası almadığına, almış ise cezaların içeriğine dair onaylı belge (Transkriptlerinde
disiplin cezası almadığına dair ibare bulunan adaylardan istenmeyecektir),

(7) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında
ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge.

(8) Kendi nam ve hesabına öğrenim görecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin
kesin kayıt işlemleri sivil öğrencilere uygulanacak esaslara (Adli sicil raporu
hariç) tabi olur.

(9) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 10 adet renkli vesikalık
fotoğraf.

2. Enstitü Müdürlüğü kayıt belgelerinde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya
ilave belgeler talep edebilir.

3. Başvuru ve kabul sürecinin herhangi bir safhasında işlemleri iptal edilen
adaylar, Enstitüye teslim ettikleri belgeleri elden teslim edilmek kaydıyla
geri alabilirler (Posta veya kargo ile belge iadesi yapılmayacaktır).

4. Geri alınmayan belgeler saklanmaz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
bilahare imha edilir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULANMA ŞEKLİ

1. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:

Yarıyıl Faaliyet
1’inci ve 2’nci Yarıyıl Yüksek lisans programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası.
3’üncü Yarıyıl Tez hazırlığı.
4’üncü Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı.

2. DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:

Yarıyıl Faaliyet
1’inci ve 2’nci Yarıyıl Doktora programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası.
3’üncü Yarıyıl Doktora yeterlik sınavı hazırlığı ve sınavın icrası.
4’üncü Yarıyıl Tez önerisi.
5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı.

3. Lisansüstü programlarda derse devam zorunludur ve derse devam oranı en az
%70’tir.

Bu yazı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/stratejik-arastirmalar-enstitusu-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/feed/ 0
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/karamanoglu-mehmet-bey-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/karamanoglu-mehmet-bey-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:49 +0000 http://www.memurrehberi.com/karamanoglu-mehmet-bey-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Programlar, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları : Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş (Y.L.) Yatay Geçiş (DR) ALES Puan Türü Başvuru Şartı Biyoloji 9 3 1 - Sayısal -Yüksek Lisans için; Fakültelerin Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programlarından mezun olmak. -Doktora için; Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Kimya - 2 - - Sayısal -Doktora için; Kimya veya İleri Teknolojiler Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Matematik 6 - - - Sayısal -Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi OFMAE Matematik Eğitimi ABD mezunu olmak. İleri Teknolojiler 6 - - - Sayısal -İlgili Fakültelerin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Metal Eğitimi ve Öğretmenliği, Kimya, Kimya Mühendisliği lisans mezunu olmak. 3 - - - Sayısal - İlgili Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. 7 - - - Sayısal -İlgili Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Biyomühendislik 3 1* - - Sayısal Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya – Biyoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden, Fen, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Biyokimya Bölümlerinden, Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinden mezun olmak. *Biyomühendislik Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip olmak. **Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip olmak. 1** Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler: . Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü web sayfasından alınabilir) . Özgeçmiş . Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği) . Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar çıktısı . Yabancı dil belgesi (YDS,ÜDS, KPDS veya geçerli Uluslararası Dil Belgesi) (aslı veya enstitü onaylı örneği), (Doktora başvuruları için) . Var ise Yabancı dil belgesi (YDS,ÜDS, KPDS veya geçerli Uluslararası Dil Belgesi) (aslı veya enstitü onaylı örneği), (Yüksek Lisans başvuruları için) . Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı . 2 adet vesikalık fotoğraf . Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır) Başvuru İçin Gerekli Şartlar: . Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya, Matematik ve İleri Teknolojiler Anabilim Dalları Yüksek lisans programı için, ALES Sayısal Ağırlık puanın en az 55 olması. . Biyoloji, Biyomühendislik ve Kimya Doktora programları için; ALES Sayısal Ağırlık puanın en az 65 ve YDS,ÜDS, KPDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan 55 puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmak. . Adaylar başvurularını şahsen yapmak zorundadırlar. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. . Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. . Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları akademik takvime göre yapılacaktır. Başvuruların Değerlendirilmesi: Yüksek Lisans Programı İçin; . Adayların ALES puanı, Lisans Mezuniyet Notu ve var ise Yabancı Dil Puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı, ALES puanının % 50’si, Lisans Mezuniyet Notunun % 40’ı, Var ise Yabancı Dil Puanının % 10’unun toplamıyla belirlenecektir. . Başarı puanı en az 55 olanlar sıralamaya dahil edilecektir. Doktora Programı İçin; . Adayların ALES puanı, lisans ve yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 15’i, yüksek lisans mezuniyet notunun % 15’u ve yabancı dil puanının % 20’sinin toplamıyla belirlenecektir. . Başarı puanı en az 65 olanlar sıralamaya dahil edilecektir. Başvuru Adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kamil Özdağ Fen Fakültesi Binası -KARAMAN Başvuru Tarihi: 19-30 Ocak 2015 Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: Asil Adaylar: 02-06 Şubat 2015 Yedek Adaylar: 09-11 Şubat 2015 Ders Kayıtları:16-20 Şubat 2015

Bu yazı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri
Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencisi alınacaktır.

Programlar, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları :

Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Yatay Geçiş (Y.L.)

Yatay Geçiş (DR)

ALES Puan Türü

Başvuru Şartı

Biyoloji

9

3

1

-

Sayısal

-Yüksek Lisans için; Fakültelerin Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programlarından mezun olmak.

-Doktora için; Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Kimya

-

2

-

-

Sayısal

-Doktora için; Kimya veya İleri Teknolojiler Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Matematik

6

-

-

-

Sayısal

-Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi OFMAE Matematik Eğitimi ABD mezunu olmak.

İleri Teknolojiler

6

-

-

-

Sayısal

-İlgili Fakültelerin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Metal Eğitimi ve Öğretmenliği, Kimya, Kimya Mühendisliği lisans mezunu olmak.

3

-

-

-

Sayısal

- İlgili Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.

7

-

-

-

Sayısal

-İlgili Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Biyomühendislik

3

1*

-

-

Sayısal

Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya – Biyoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden, Fen, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Biyokimya Bölümlerinden, Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinden mezun olmak.

*Biyomühendislik Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

**Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

1**

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

. Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü
web sayfasından alınabilir)

. Özgeçmiş

. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği)

. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar
çıktısı

. Yabancı dil belgesi (YDS,ÜDS, KPDS veya geçerli Uluslararası Dil Belgesi)
(aslı veya enstitü onaylı örneği), (Doktora başvuruları için)

. Var ise Yabancı dil belgesi (YDS,ÜDS, KPDS veya geçerli Uluslararası Dil
Belgesi) (aslı veya enstitü onaylı örneği), (Yüksek Lisans başvuruları için)

. Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı

. 2 adet vesikalık fotoğraf

. Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun
olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır)

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

. Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya, Matematik ve İleri Teknolojiler Anabilim
Dalları Yüksek lisans programı için, ALES Sayısal Ağırlık puanın en az 55 olması.

. Biyoloji, Biyomühendislik ve Kimya Doktora programları için; ALES Sayısal
Ağırlık puanın en az 65 ve YDS,ÜDS, KPDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan 55 puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmak.

. Adaylar başvurularını şahsen yapmak zorundadırlar. Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.

. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik bulunanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.

. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları akademik takvime göre yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans Programı İçin;

. Adayların ALES puanı, Lisans Mezuniyet Notu ve var ise Yabancı Dil Puanı
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı, ALES puanının % 50’si, Lisans
Mezuniyet Notunun % 40’ı, Var ise Yabancı Dil Puanının % 10’unun toplamıyla
belirlenecektir.

. Başarı puanı en az 55 olanlar sıralamaya dahil edilecektir.

Doktora Programı İçin;

. Adayların ALES puanı, lisans ve yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil
puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başarı puanı; ALES puanının % 50’si,
lisans mezuniyet notunun % 15’i, yüksek lisans mezuniyet notunun % 15’u ve yabancı
dil puanının % 20’sinin toplamıyla belirlenecektir.

. Başarı puanı en az 65 olanlar sıralamaya dahil edilecektir.

Başvuru Adresi:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Binası -KARAMAN

Başvuru Tarihi: 19-30 Ocak 2015

Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:

Asil Adaylar: 02-06 Şubat 2015

Yedek Adaylar: 09-11 Şubat 2015

Ders Kayıtları:16-20 Şubat 2015

Bu yazı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/karamanoglu-mehmet-bey-univ-y-lisans-ve-doktora-program-ilani-2014/feed/ 0
Nevşehir Gülşehir SYDV Personel Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/nevsehir-gulsehir-sydv-personel-alim-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/nevsehir-gulsehir-sydv-personel-alim-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:48 +0000 http://www.memurrehberi.com/nevsehir-gulsehir-sydv-personel-alim-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Nevşehir Gülşehir SYDV Personel Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. 1 (BİR) ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 22.12.2014 İl NEVŞEHİR İlçe GÜLŞEHİR Alınacak Sayı 1 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Açıklama – İyi derecede Bilgisayar Programlarını kullanabilmek ve Muhasebe konusunda iyi derecede kendisini geliştirmiş olmak. (Tercih Sebebidir) – En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslar Arası İlişkiler) ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak. – En az B sınıfı sürücü belgesi ve sürücülük tecrübe sahibi olmak. – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – Gülşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ?SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar? ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü? nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (BİR) adet ?Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi? unvanında ERKEK personel istihdam edilecektir İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı İşin Süresi: Belirsiz Süreli Deneme Süresi: 2 Ay. Personelin Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (BİR) 1) En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslar Arası İlişkiler) ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak. 2) Gülşehir ilçesinde 22.12.2014 Tarihi itibariyle son 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmak. 3) İyi derecede Bilgisayar Programlarını kullanabilmek ve Muhasebe konusunda iyi derecede kendisini geliştirmiş olmak. (Tercih Sebebidir) 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak tercih sebebidir. 5) En az B sınıfı sürücü belgesi ve sürücülük tecrübe sahibi olmak. 6) Seyahat engeli bulunmamak. 7) Hizmetin gereklerini yerine getirmeye engel bir sağlık problemi bulunmamak. 8) Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş kanunu hükümlerine göre istihdam edilen ve aynı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

Bu yazı Nevşehir Gülşehir SYDV Personel Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Nevşehir Gülşehir SYDV Personel Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

1 (BİR) ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 22.12.2014
İl NEVŞEHİR İlçe GÜLŞEHİR Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama – İyi derecede Bilgisayar Programlarını kullanabilmek ve
Muhasebe konusunda iyi derecede kendisini geliştirmiş olmak. (Tercih Sebebidir)
– En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi (İşletme İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Maliye, Uluslar Arası İlişkiler) ve Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler
Bölümlerinden mezun olmak. – En az B sınıfı sürücü belgesi ve sürücülük
tecrübe sahibi olmak. – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet
ediyor olmalı – Gülşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına;
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli
ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ?SYDV Personelinin Norm Kadro
Standartları, İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şanlarına
İlişkin Esaslar? ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü? nün 03.04.2012 tarih
ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (BİR) adet ?Sosyal Yardım ve İnceleme
Görevlisi? unvanında ERKEK personel istihdam edilecektir İşin Adı: Sözleşmeli
Personel Alımı İşin Süresi: Belirsiz Süreli Deneme Süresi: 2 Ay. Personelin
Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İstihdam Edilecek Personel Sayısı:
1 (BİR) 1) En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi (İşletme İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslar Arası İlişkiler) ve Sosyoloji, Psikoloji,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal
Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak. 2) Gülşehir ilçesinde 22.12.2014 Tarihi
itibariyle son 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmak. 3) İyi derecede Bilgisayar
Programlarını kullanabilmek ve Muhasebe konusunda iyi derecede kendisini
geliştirmiş olmak. (Tercih Sebebidir) 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf
olmak tercih sebebidir. 5) En az B sınıfı sürücü belgesi ve sürücülük tecrübe
sahibi olmak. 6) Seyahat engeli bulunmamak. 7) Hizmetin gereklerini yerine
getirmeye engel bir sağlık problemi bulunmamak. 8) Vakıf personelinin istihdam
edildiği vakıfta çalışması esastır. İş kanunu hükümlerine göre istihdam
edilen ve aynı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında
çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

Bu yazı Nevşehir Gülşehir SYDV Personel Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/nevsehir-gulsehir-sydv-personel-alim-ilani-2014/feed/ 0
Vakıflar Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/vakiflar-bankasi-mufettis-yardimcisi-alim-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/vakiflar-bankasi-mufettis-yardimcisi-alim-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:44 +0000 http://www.memurrehberi.com/vakiflar-bankasi-mufettis-yardimcisi-alim-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Vakıflar Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MÜFETTIŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU T. Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettiş Yardımcılığı Sınav Broşürü ve Başvuru Formu I-VakıfBank’ı Tanıyalım II- Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım III- Sınava İlişkin Açıklamalar a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları 1.Sınav Konuları 2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı 3.Sınavda Başarı Esası d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi: IV- Sorularınız İçin V- Başvuru Formu VakıfBank’ı Tanıyalım 1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın gereksinimleri doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan Vakıfbank, o günden bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye’nin tasarruf düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. Vakıfbank bölgesinin en iyi, en çok tercih edilen ve değer yaratan bankası olma vizyonu doğrultusunda, vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmektedir. Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL’dir. Bankamız sermayesinin %25.20’si halka arz edilmiş olup kalan sermayenin % 43’ü Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mazbut vakıflara, %15.45’i mülhak vakıflara, % 16.10’u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı Vakfı’na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir. Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul’dadır. Yurt genelinde 23 Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bankamızın 2014/Eylül sonu itibariyle aktif büyüklüğü 147,3 Milyar TL, mevduat hacmi 89,2 Milyar TL, kredi hacmi 97,4 Milyar TL, özkaynakları 16,6 Milyar TL düzeyinde olup 14.721 çalışanı, yurt içine yayılmış 876 şubesi, yurtdışında hizmet veren 3 şubesi ve 23 adet İştirak ve Bağlı Ortaklığı mevcuttur. Başa Dön Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olup Yönetim Kurulu adına Banka teşkilatında ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve şirketlerde teftiş, inceleme, soruşturma ve her türlü araştırma yapma görev ve yetkisine sahiptir. Müfettişler, talimatları Yönetim Kurulu adına Teftiş Kurulu Başkanı’ndan alırlar. Görev ve sorumluluklarını tarafsız, bağımsız ve objektif bir şekilde gerekli mesleki özen ve dikkati göstererek yerine getirirler. Teftiş Kurulu Üyeliğine Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavını kazanmak suretiyle girilir. Müfettiş Yardımcılığının süresi 5 yıldır. Bu sürenin 18 ayı mesleki bilgi ve tecrübenin edinileceği staj dönemidir. Staj döneminin sonunda mesleki bilgi ve davranışının yeterli düzeye eriştiği anlaşılan Müfettiş Yardımcılarına Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak görev verilir. Müfettiş Yardımcılarının durumları 5 yıllık dönemin içinde değerlendirilir ve mesleki bilgi, çalışma ve davranış yönünden yeterli oldukları anlaşılan Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına kabul edilirler. Müfettiş Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları Müfettiş olarak atanırlar. Müfettişler Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Birimler veya Şubelerde Müdür Yardımcısı olarak idari göreve atanabilirler. Müfettişlerden, Bankamız Personel Yönetmeliği hükümlerine göre durumu uygun olanlar doğrudan Müdür olarak da idari göreve atanabilirler. Müfettişler mesleki bilgilerini artırmak ve bankacılık konusunda incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere gönderilebilirler. Müfettiş Yardımcıları, maaşa ek olarak, bölge merkezi dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alırlar. Görev yolculukları nedeniyle yapılan konaklama ve ulaşım harcamaları belirli limitler dahilinde Bankaca karşılanır. Ayrıca, özel uzmanlık tazminatı, yabancı dil tazminatı, yılda 4 defa ikramiye ve 2 defa performansa bağlı prim ve Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince kara bağlı olarak yılda bir kez kar payı alırlar. Kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri’nin Bölge Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir. Başa Dön Sınava İlişkin Açıklamalar a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar: Sınava başvurmak isteyen adayların; 1- T.C. vatandaşı olmaları, 2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları, 3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları, 4- Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından Müfettişliğe uygun bulunmaları, 5- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları, 6- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi (İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümleri ile, İşletme, Ekonomi veya Finans dallarından birinden yüksek lisans derecesi yapmış olmaları koşuluyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik, Mekatronik, Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumları mezunları veya mülakat tarihi itibariyle mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencileri olmaları, 7- Adayların 07.02.1987 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları, 8- Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.) 9- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) 10- Daha önce yapılmış olan Bankamız Sözlü Sınavları’ndan herhangi birinden elenmemiş olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanarak sözlü sınavdan sonra Banka’nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez.), 11- Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir. Önemli NOT: Sözlü Sınavımızdan elenen veya uzman yrd/mali analist yrd./iç kontrolör olarak atanan adaylar ile Bankamızın diğer sözlü sınavlarından elenmiş adayların kontrol çalışmaları, başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır. b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi’nce 07.02.2015 (Cumartesi) günü, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 02.02.2015 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/” adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesini” yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara mektupla bildirilecektir. c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır. Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir. 1. Sınav Konuları a) GENEL YETENEK: Sayısal İşlemler, Problem Çözme, Görsel Hafıza, Grafik-Tablo Okuma, Sayısal-Sözel Akıl Yürütme b) EKONOMİ: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Maliye Politikası,Para/Banka/Kredi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme Ekonomisi c) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca Sınavımızda başarılı sayılabilmek için Yabancı Dil Notunun 70 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir. *İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için 2013 ve 2014 yıllarında aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş olan adaylar belgelemeleri şartıyla “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacaklardır.) KPDS/YDS 70 GOETHE ENSTİTÜSÜ Grosses Deutsches Sprachdiplom – C2 d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının bankacılığı ilgilendiren hükümleri. e) MÜHENDİSLİK: Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Temel Mühendislik Konuları f) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe Konuları. g) MALİYE: Türk Vergi Sistemi, Maliye Teori ve Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi. h) BİLGİSAYAR: Bilgisayar 1: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri,Web Teknolojileri ve Uygulamaları Bilgisayar 2: Donanım, Yazılım, Ağ Teknolojileri, Bilgi Sistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları 2. Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı Genel Yetenek ve Yabancı Dil (Belirtilen belgelere sahip olmaları şartıyla “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacak adaylar hariç) sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konularıdır. Bilim sınav konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. (Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re’sen belirlenecektir.) Bölümler Zorunlu Konular Seçmeli Konular Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Hukuk ve Ekonomi Muhasebe veya Maliye Hukuk Fakültesi Hukuk Ekonomi Muhasebe veya Maliye Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği Ekonomi Mühendislik Muhasebe veya Maliye Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği Mühendislik Bilgisayar 1 Yok Yönetim Bilişim Sistemleri Ekonomi Bilgisayar 2 Muhasebe veya Maliye 3. Sınavda Başarı Esası Yazılı sınav notu 100 üzerinden hesaplanmaktadır. Baraj 1: Yabancı dil sınav puanı 70’in altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarısız sayılacaktır. Baraj 2: Genel Yetenek, Zorunlu Konular ile Seçmeli Konu sınavlarının herhangi birinden puanı 50’nin altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarısız sayılacaktır. Baraj 1 ve Baraj 2’deki şartları sağlayan adayların yabancı dil sınavı hariç diğer sınavlardan aldıkları notların ortalaması alınarak, ortalama sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere; Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemler bölümlerinden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 15 kişi, Hukuk bölümünden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 15 kişi, Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Hukuk Fakültesi, Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 120 kişi, “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarılı sayılacaktır. d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi Sınava başvuru; Adayların, Bankamızın “www.vakifbank.com.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nu online erişim suretiyle doldurmadan önce şubelerimizden 80 TL sınav giriş ücretini yatırmaları; daha sonra formu doldurmaları; formun çıktısını alarak ilgili bölüme son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırıp imzalamaları ve 2 nüsha olarak ekinde istenilen belgelerle birlikte göndermeleri gerekmektedir. Online başvuru yapılmadan önce sınav giriş ücretinin (80 TL) yatırılmış olması gerekmekte olup aksi halde başvuru gerçekleştirilemeyecektir. Sınav başvuruları internet aracılığı ile yapılacak olup adaylar, internet üzerinden doldurdukları formun çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp imzaladıktan sonra (2 nüsha), başvuru sırasında beyan edildiyse yabancı dil sınav sonuç belgesi ile birlikte en geç 31.12.2014 tarihinde Başkanlıkta olacak şekilde, şahsen, elden veya posta yoluyla “T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Levent Mh. Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sk. No:2 Kat: 5 1.Levent Beşiktaş/İstanbul” adresine göndereceklerdir. Postayla yapılacak başvuruların kargo, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Bankamız kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 07.02.2015 (Cumartesi) günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 80 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 08.12.2014 Pazartesi günü saat: 10.00’dan 26.12.2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerinden adayın TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. 2 nüsha dekont alınacaktır. EFT kabul edilmeyecektir. Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyen veya başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilecektir. e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan Fotoğraflı Başvuru Formu ve başvuru sırasında beyan edildiyse yabancı dil sınav sonuç belgesi haricinde bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu, “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin (T.C. Vatandaşlık No., mezuniyet durumu vb.) doğruluğu Bankamızca teyit edilecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesinde; - Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans Bitirme Belgesi ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK’ten onaylı denklik belgesinin fotokopisi - Sabıkasızlık belgesi, askerlik terhis veya tecil belgesi ve ikametgah ilmühaberinin aslı ya da fotokopileri, – 2 adet vesikalık fotoğraf ve Adli Sicil Kaydı, talep edilecektir. DİKKAT, ÖNEMLİDİR Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile adayın sınava başvururken doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir. f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde “www.vakifbank.com.tr” adresinde yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun, söz konusu 30 günlük süre içerisinde yayınlanamaması halinde yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen internet sitesinde adaylara duyurulacaktır.) Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru formunda belirtikleri iletişim adreslerine, sınav sonucu ve sözlü sınava ilişkin gerekli tebligatlar postalanacaktır. Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise her hangi bir bildirim yapılmayacaktır. Adayların sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sorularınız İçin Telefon (0212) 316 76 35 – 316 76 80 Başa Dön

Bu yazı Vakıflar Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Vakıflar Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MÜFETTIŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettiş Yardımcılığı Sınav Broşürü ve Başvuru
Formu

I-VakıfBank’ı Tanıyalım

II- Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım

III- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge
ve Gereçler

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

1.Sınav Konuları

2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

3.Sınavda Başarı Esası

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi:

IV- Sorularınız İçin

V- Başvuru Formu

VakıfBank’ı Tanıyalım

1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın gereksinimleri doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek
amacıyla kurulan Vakıfbank, o günden bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye’nin tasarruf
düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır.

Vakıfbank bölgesinin en iyi, en çok tercih edilen ve değer yaratan bankası olma vizyonu doğrultusunda,
vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler,
çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmektedir.

Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL’dir. Bankamız sermayesinin %25.20’si halka arz edilmiş olup kalan sermayenin % 43’ü
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mazbut vakıflara, %15.45’i mülhak vakıflara, % 16.10’u mensuplarının üyesi olduğu
Bankamız Emekli Sandığı Vakfı’na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul’dadır. Yurt genelinde 23 Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

Bankamızın 2014/Eylül sonu itibariyle aktif büyüklüğü 147,3 Milyar TL, mevduat hacmi 89,2 Milyar TL, kredi hacmi 97,4 Milyar TL,
özkaynakları 16,6 Milyar TL düzeyinde olup 14.721 çalışanı, yurt içine yayılmış 876 şubesi, yurtdışında hizmet veren 3 şubesi
ve 23 adet İştirak ve Bağlı Ortaklığı mevcuttur.

Başa Dön

Teftiş Kurulu’nu Tanıyalım

Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olup Yönetim Kurulu adına Banka teşkilatında ve
Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve şirketlerde teftiş, inceleme, soruşturma ve her türlü araştırma yapma görev ve
yetkisine sahiptir.

Müfettişler, talimatları Yönetim Kurulu adına Teftiş Kurulu Başkanı’ndan alırlar. Görev ve sorumluluklarını tarafsız,
bağımsız ve objektif bir şekilde gerekli mesleki özen ve dikkati göstererek yerine getirirler.

Teftiş Kurulu Üyeliğine Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavını kazanmak suretiyle girilir.

Müfettiş Yardımcılığının süresi 5 yıldır. Bu sürenin 18 ayı mesleki bilgi ve tecrübenin edinileceği staj dönemidir.
Staj döneminin sonunda mesleki bilgi ve davranışının yeterli düzeye eriştiği anlaşılan Müfettiş Yardımcılarına
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak görev verilir.

Müfettiş Yardımcılarının durumları 5 yıllık dönemin içinde değerlendirilir ve mesleki bilgi, çalışma ve
davranış yönünden yeterli oldukları anlaşılan Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına kabul edilirler.
Müfettiş Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları Müfettiş olarak atanırlar.

Müfettişler Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Birimler veya Şubelerde Müdür Yardımcısı olarak idari göreve
atanabilirler. Müfettişlerden, Bankamız Personel Yönetmeliği hükümlerine göre durumu uygun olanlar doğrudan Müdür
olarak da idari göreve atanabilirler.

Müfettişler mesleki bilgilerini artırmak ve bankacılık konusunda incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine
yabancı ülkelere gönderilebilirler.

Müfettiş Yardımcıları, maaşa ek olarak, bölge merkezi dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alırlar.
Görev yolculukları nedeniyle yapılan konaklama ve ulaşım harcamaları belirli limitler dahilinde Bankaca karşılanır.
Ayrıca, özel uzmanlık tazminatı, yabancı dil tazminatı, yılda 4 defa ikramiye ve 2 defa performansa bağlı prim ve
Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince kara bağlı olarak yılda bir kez kar payı alırlar.

Kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri’nin Bölge Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir.

Başa Dön

Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1- T.C. vatandaşı olmaları,

2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar
bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti
kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma,
kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

4- Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda sicil, tutum ve davranışları ile
özgeçmişleri bakımından Müfettişliğe uygun bulunmaları,

5- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,

6- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık
ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi (İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim
Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi,
Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri,
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi,
Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası
İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası
İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri,
Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği
bölümleri ile, İşletme, Ekonomi veya Finans dallarından birinden yüksek lisans
derecesi yapmış olmaları koşuluyla,
Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya Bilimleri, Matematik Bölümleri
ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik,
Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik, Mekatronik,
Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği
tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumları mezunları veya mülakat tarihi itibariyle
mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencileri olmaları,

7- Adayların 07.02.1987 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

8- Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları
ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları,
(Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların
başvuruları kabul edilebilecektir.)

9- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim
koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan
adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10- Daha önce yapılmış olan Bankamız Sözlü Sınavları’ndan herhangi birinden
elenmemiş olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanarak sözlü sınavdan
sonra Banka’nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez.),

11- Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe
alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız
sayılmamış olmaları,

gerekmektedir.

Önemli NOT: Sözlü Sınavımızdan elenen veya uzman yrd/mali analist yrd./iç
kontrolör olarak atanan adaylar ile Bankamızın diğer sözlü sınavlarından elenmiş
adayların kontrol çalışmaları, başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi’nce 07.02.2015 (Cumartesi) günü, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 02.02.2015 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/” adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesini” yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara mektupla bildirilecektir.

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden
fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır. Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek,
Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

1. Sınav Konuları

a) GENEL YETENEK:

Sayısal İşlemler, Problem Çözme, Görsel Hafıza, Grafik-Tablo Okuma, Sayısal-Sözel
Akıl Yürütme

b) EKONOMİ: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Maliye Politikası,Para/Banka/Kredi,
Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme Ekonomisi

c) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca

Sınavımızda başarılı sayılabilmek için Yabancı Dil Notunun 70 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir.

*İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için 2013 ve 2014 yıllarında aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş olan adaylar belgelemeleri şartıyla “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacaklardır.)

KPDS/YDS

70

GOETHE ENSTİTÜSÜ

Grosses Deutsches Sprachdiplom – C2

d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Hukuk Usulü Muhakemeleri,
Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının bankacılığı ilgilendiren hükümleri.

e) MÜHENDİSLİK: Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler,
Mühendislik Etiği, Temel Mühendislik Konuları

f) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin
Muhasebe Konuları.

g) MALİYE: Türk Vergi Sistemi, Maliye Teori ve Politikası, Finansman
Politikası ve Yönetimi.

h) BİLGİSAYAR:

Bilgisayar 1: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri,Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Bilgisayar 2: Donanım, Yazılım, Ağ Teknolojileri, Bilgi Sistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları

2.

Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

Genel Yetenek ve Yabancı Dil (Belirtilen belgelere sahip olmaları şartıyla “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacak adaylar hariç) sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konularıdır.

Bilim sınav konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. (Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re’sen belirlenecektir.)

Bölümler

Zorunlu Konular

Seçmeli Konular

Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Hukuk ve Ekonomi

Muhasebe veya Maliye

Hukuk Fakültesi

Hukuk Ekonomi

Muhasebe veya Maliye

Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği

Ekonomi Mühendislik

Muhasebe veya Maliye

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği

Mühendislik Bilgisayar 1 Yok

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ekonomi Bilgisayar 2 Muhasebe veya Maliye

3.

Sınavda Başarı Esası

Yazılı sınav notu 100 üzerinden hesaplanmaktadır.

Baraj 1: Yabancı dil sınav puanı 70’in altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarısız sayılacaktır.

Baraj 2: Genel Yetenek, Zorunlu Konular ile Seçmeli Konu sınavlarının herhangi birinden puanı 50’nin altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarısız sayılacaktır.

Baraj 1 ve Baraj 2’deki şartları sağlayan adayların yabancı dil sınavı hariç diğer sınavlardan aldıkları notların ortalaması alınarak, ortalama sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere;

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemler bölümlerinden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 15 kişi,

Hukuk bölümünden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 15 kişi,

Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Hukuk Fakültesi, Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 120 kişi,

“Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarılı sayılacaktır.

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

Sınava başvuru;

Adayların, Bankamızın “www.vakifbank.com.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nu online erişim suretiyle doldurmadan önce şubelerimizden 80 TL sınav giriş ücretini yatırmaları; daha sonra formu doldurmaları; formun çıktısını alarak ilgili bölüme son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırıp imzalamaları ve 2 nüsha olarak ekinde istenilen belgelerle birlikte göndermeleri gerekmektedir. Online başvuru yapılmadan önce sınav giriş ücretinin (80 TL) yatırılmış olması gerekmekte olup aksi halde başvuru gerçekleştirilemeyecektir.

Sınav başvuruları internet aracılığı ile yapılacak olup adaylar, internet üzerinden doldurdukları formun çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp imzaladıktan sonra (2 nüsha), başvuru sırasında beyan edildiyse yabancı dil sınav sonuç belgesi ile birlikte en geç 31.12.2014 tarihinde Başkanlıkta olacak şekilde, şahsen, elden veya posta yoluyla “T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Levent Mh. Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sk. No:2 Kat: 5 1.Levent Beşiktaş/İstanbul” adresine göndereceklerdir. Postayla yapılacak başvuruların kargo, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Bankamız kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

07.02.2015 (Cumartesi) günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 80 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 08.12.2014 Pazartesi günü saat: 10.00’dan 26.12.2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerinden adayın TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. 2 nüsha dekont alınacaktır. EFT kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyen veya başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilecektir.

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar

Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan Fotoğraflı Başvuru Formu
ve başvuru sırasında beyan edildiyse yabancı dil sınav sonuç belgesi
haricinde bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup adayın internetten yaptığı
başvuru sırasında doldurduğu, “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin
(T.C. Vatandaşlık No., mezuniyet durumu vb.) doğruluğu Bankamızca teyit edilecektir.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesinde;

- Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek
Lisans Bitirme Belgesi ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK’ten
onaylı denklik belgesinin fotokopisi

- Sabıkasızlık belgesi, askerlik terhis veya tecil belgesi ve ikametgah ilmühaberinin
aslı ya da fotokopileri,

– 2 adet vesikalık fotoğraf ve Adli Sicil Kaydı, talep edilecektir.

DİKKAT, ÖNEMLİDİR

Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile adayın sınava başvururken doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi

Yazılı sınav sonuçları,
sınavın yapılmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde “www.vakifbank.com.tr” adresinde
yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun, söz konusu 30 günlük süre içerisinde yayınlanamaması
halinde yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen
internet sitesinde adaylara duyurulacaktır.) Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru
formunda belirtikleri iletişim adreslerine, sınav sonucu ve sözlü sınava ilişkin
gerekli tebligatlar postalanacaktır. Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise her
hangi bir bildirim yapılmayacaktır. Adayların sınav sonucuna ilişkin itirazlarını,
sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15
gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir.
Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sorularınız İçin

Telefon

(0212) 316 76 35 – 316 76 80

Başa Dön

Bu yazı Vakıflar Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/vakiflar-bankasi-mufettis-yardimcisi-alim-ilani-2014/feed/ 0
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı, Uzman ve Uygulama İşletim Görevlisi Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/borsa-istanbul-uzman-yardimcisi-uzman-ve-uygulama-isletim-gorevlisi-alim-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/borsa-istanbul-uzman-yardimcisi-uzman-ve-uygulama-isletim-gorevlisi-alim-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:44 +0000 http://www.memurrehberi.com/borsa-istanbul-uzman-yardimcisi-uzman-ve-uygulama-isletim-gorevlisi-alim-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı, Uzman ve Uygulama İşletim Görevlisi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. Borsa İstanbul Borsamız birimlerinde görevlendirilmek üzere sınavla Uzman Yardımcısı, Yazılım Kalite Uzman Yardımcısı, İş Analizi Uzman Yardımcısı, BT Güvenlik Uzman Yardımcısı, Uygulama İşletim Uzman Yardımcısı, BT Güvenlik Uzmanı, Uygulama İşletim Görevlisi alınacaktır. Son Başvuru Tarihi: 02/01/2015 Uzman Yardımcısı İlan Metni Sınav ve Başvuru Kılavuzu Yazılım Kalite Uzman Yardımcısı İlan Metni Sınav ve Başvuru Kılavuzu İş Analizi Uzman Yardımcısı İlan Metni Sınav ve Başvuru Kılavuzu BT Güvenlik Uzman Yardımcısı İlan Metni Sınav ve Başvuru Kılavuzu Uygulama İşletim Uzman Yardımcısı İlan Metni Sınav ve Başvuru Kılavuzu BT Güvenlik Uzmanı İlan Metni Sınav ve Başvuru Kılavuzu Uygulama İşletim Görevlisi İlan Metni Sınav ve Başvuru Kılavuzu

Bu yazı Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı, Uzman ve Uygulama İşletim Görevlisi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı, Uzman ve Uygulama İşletim Görevlisi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

Borsa İstanbul

Borsamız birimlerinde görevlendirilmek üzere sınavla

Uzman Yardımcısı,

Yazılım Kalite Uzman Yardımcısı,

İş Analizi Uzman Yardımcısı,

BT Güvenlik Uzman Yardımcısı,

Uygulama İşletim Uzman Yardımcısı,

BT Güvenlik Uzmanı,

Uygulama İşletim Görevlisi

alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 02/01/2015

Uzman Yardımcısı İlan
Metni
Sınav
ve Başvuru Kılavuzu
Yazılım Kalite Uzman Yardımcısı İlan
Metni
Sınav
ve Başvuru Kılavuzu
İş Analizi Uzman Yardımcısı İlan
Metni
Sınav
ve Başvuru Kılavuzu
BT Güvenlik Uzman Yardımcısı İlan Metni Sınav
ve Başvuru Kılavuzu
Uygulama İşletim Uzman Yardımcısı İlan Metni Sınav
ve Başvuru Kılavuzu
BT Güvenlik Uzmanı İlan Metni Sınav
ve Başvuru Kılavuzu
Uygulama İşletim Görevlisi İlan Metni Sınav
ve Başvuru Kılavuzu

Bu yazı Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı, Uzman ve Uygulama İşletim Görevlisi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/borsa-istanbul-uzman-yardimcisi-uzman-ve-uygulama-isletim-gorevlisi-alim-ilani-2014/feed/ 0
Ağrı İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/agri-il-ozel-idaresi-eski-hukumlu-isci-alim-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/agri-il-ozel-idaresi-eski-hukumlu-isci-alim-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:42 +0000 http://www.memurrehberi.com/agri-il-ozel-idaresi-eski-hukumlu-isci-alim-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Ağrı İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. Bu işgücü istemi, İŞKUR’un AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUİL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ Son Başvuru Tarihi : 24 Aralık 2014 Yayınlanma Tarihi : 15 Aralık 2014, Sayı : 11 Genel Şartlar ve Notlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; 1-Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. 3-Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. 4-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. 5-Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 6-İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 7-Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. 8-Kuraya tabi taleplere başvuran önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10-Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Büro Memuru (Genel) Okuldan Öğrenim Bilgileri En Az Öğrenim Seviyesi Lisans En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans Sınav Bilgileri Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 1 Çalışma Adresi Bilgisi Yer : Yurtiçi Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AĞRI MERKEZ, DİYADİN, DOĞUBAYAZIT, ELEŞKİRT, HAMUR, PATNOS, TAŞLIÇAY, TUTAK Diğer Bilgiler İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 1 İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi) Çalışma Şekli Tam Süreli

Bu yazı Ağrı İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Ağrı İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

Bu işgücü istemi, İŞKUR’un AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUİL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Son Başvuru Tarihi : 24 Aralık 2014
Yayınlanma Tarihi : 15 Aralık 2014, Sayı : 11

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; 1-Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. 3-Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. 4-Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. 5-Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 6-İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 7-Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. 8-Kuraya tabi taleplere başvuran önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. 9-Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 10-Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Büro Memuru (Genel) Okuldan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Lisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 1

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AĞRI MERKEZ, DİYADİN, DOĞUBAYAZIT, ELEŞKİRT, HAMUR, PATNOS, TAŞLIÇAY, TUTAK

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

Bu yazı Ağrı İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/agri-il-ozel-idaresi-eski-hukumlu-isci-alim-ilani-2014/feed/ 0
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/bartin-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/bartin-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:35 +0000 http://www.memurrehberi.com/bartin-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. Genel Açıklamalar: * Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. * Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. * Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. * Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. * Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasının teslim etmeleri gerekmektir. * Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır. Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD. veya DVD’yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir. * Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir. * Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. İlanen duyurulur. BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLANDA ARANAN ŞARTLAR EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Yrd. Doç. 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Doçent 2 1 SınıfÖğretmenliğiEğitimialanındadoçentliğinialmışolmak. İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent 3 1 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak. Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yrd.Doç 5 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yrd.Doç 4 2 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd. Doç. 2 1 Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarından herhangi birinde yapmış olmak.

Bu yazı Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

Bartın Üniversitesi
Rektörlüğünden:

Üniversitemiz
birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına
Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent
kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya
resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi.

Nüfus Cüzdan
Fotokopisi, Askerlik Durum 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, özgeçmiş
ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava
girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde noterden veya resmi kurumlarca
onaylanmış lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan
Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı,
Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili
Fakülteye şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

Genel
Açıklamalar:

* Başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen
şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir
tanesi eksik olması halinde de müracaatlar
kabul edilmeyecektir.

* Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak
adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı
bir nüshasının teslim etmeleri gerekmektir.

* Adayların
bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi
ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır.

Ayrıca,
bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD. veya DVD’yi
başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları
gerekmektedir.

* Herhangi
bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar)
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı
başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi
istenilmemektedir.

* Yardımcı
Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve
saati bilahere Üniversitemiz web sayfasında
duyurulacaktır.

İlanen
duyurulur.

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN
ŞARTLAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk
Edebiyatı

Yrd. Doç.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

2

1

SınıfÖğretmenliğiEğitimialanındadoçentliğinialmışolmak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında
doçentliğini almış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

3

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması
ve Ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd.Doç

5

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora
yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç

4

2

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç.

2

1

Doktorasını
Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri
Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarından herhangi birinde yapmış
olmak.

Bu yazı Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/bartin-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/feed/ 0
Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/tunceli-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/ http://www.memurrehberi.com/tunceli-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:34 +0000 http://www.memurrehberi.com/tunceli-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden: İlan Tarihi: 15.12.2014 Son Başvuru Tarihi: 29.12.2014 Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör Kadroları için Gerekli Belgeler 1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent Kadroları için Gerekli Belgeler 1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru Adresi ve iletişim Tunceli Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ Tel: 0428 213 1794 Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Anabilim Dalı Unvan Adet Drc. İlan Şartı Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Alüminyum matrisli, Uçucu Kül Takviyeli kompozit malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak. Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Doçent 1 2 Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

Bu yazı Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

Tunceli Üniversitesi
Rektörlüğünden:

İlan Tarihi:
15.12.2014

Son Başvuru Tarihi: 29.12.2014

Üniversitemizin
ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine
girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör
Kadroları için Gerekli Belgeler

1 –
Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın
listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek
adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve
Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış
olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent
Kadroları için Gerekli Belgeler

1 –
Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın
listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek
adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve
Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış
olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel
çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru
Adresi ve iletişim

Tunceli
Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite
Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428
213 1794

Fakülte/Yüksekokul/ Meslek
Yüksekokulu

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Mühendislik
Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Alüminyum matrisli, Uçucu
Kül Takviyeli kompozit malzemeler konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat
Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

2

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçentlik unvanı
almış olmak.

Bu yazı Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/tunceli-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014/feed/ 0
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/akdeniz-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/ http://www.memurrehberi.com/akdeniz-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:33 +0000 http://www.memurrehberi.com/akdeniz-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi. Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER PROFESÖRLER İÇİN - 2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak, - Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi) - Özgeçmiş - Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım, - Lisans, Yüksek Lisans belgesi, - Doçentlik belgesi, doktora belgesi, - 1 adet fotoğraf - Nüfus Cüzdanı fotokopisi DOÇENTLER İÇİN - 2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak, - Dilekçe - Özgeçmiş - Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım - Lisans, Yüksek Lisans belgesi, - Doçentlik belgesi, doktora belgesi, - 1 adet fotoğraf - Nüfus Cüzdanı fotokopisi BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları ve Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 1 Radyasyon Onkolojisiuzmanı olmak. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanından almış olmak. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 3 1 “Antik Dönem Seramiği” konusunda uzman olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Doçentliğini üretim yönetimi bilim alanında almış olmak. Verimlilik ve performans ölçümü üzerine bilimsel deneyimi olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali İktisat Profesör 1 1 Fonksiyonel maliye alanında bilimsel deneyimi olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End.İlş. Çalışma Ekonomisi Profesör 1 1 Lisans derecesini çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında edinmiş olmak. İstihdam ve işsizlik sorunu alanında bilimsel deneyimi olmak. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 1 Çevre Biyoteknolojisi konusunda uzman olmak. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Doçent 1 1 Traverten/Tufa ve kırıntılı kayaçların sedimantolojisi, sekans stratigrafisi konularında bilimsel deneyimi olmak. Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Moleküler fizik alanında bilimsel deneyimi olmak. Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doçent 2 1 Turizm pazarlaması alanında bilimsel deneyimi olmak. Beden Eğitimi ve S.Y.O. Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 1 Beden yoğunluğu, rezidüel volüm ve beden kompozisyonu ölçüm yöntemleri üzerine bilimsel deneyimi olmak.

Bu yazı Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm
ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde
açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim
Üyesi alınacaktır.

Profesör ve
Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen
belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara
müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından
kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu
Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında
gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular
adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak
başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde
görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES
bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin
belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi
gerekmektedir.

BAŞVURU
DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER
İÇİN

- 2547
Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin
17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe (Adayların
dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

- Özgeçmiş

- Bilimsel
çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

- Lisans,
Yüksek Lisans belgesi,

- Doçentlik
belgesi, doktora belgesi,

- 1 adet
fotoğraf

- Nüfus
Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER
İÇİN

- 2547
Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe

- Özgeçmiş

- Bilimsel
çalışma ve yayınlarından 4’er takım

- Lisans,
Yüksek Lisans belgesi,

- Doçentlik
belgesi, doktora belgesi,

- 1 adet
fotoğraf

- Nüfus
Cüzdanı fotokopisi

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji yan dal
uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları ve Nefroloji
yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

1

Radyasyon Onkolojisiuzmanı olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı
alanından almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

3

1

“Antik Dönem
Seramiği” konusunda uzman olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Doçentliğini üretim yönetimi bilim
alanında almış olmak. Verimlilik ve performans ölçümü
üzerine bilimsel deneyimi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Profesör

1

1

Fonksiyonel maliye
alanında bilimsel deneyimi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve End.İlş.

Çalışma Ekonomisi

Profesör

1

1

Lisans derecesini çalışma ekonomisi ve
endüstri ilişkileri alanında edinmiş olmak. İstihdam ve
işsizlik sorunu alanında bilimsel deneyimi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Çevre Biyoteknolojisi
konusunda uzman olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Doçent

1

1

Traverten/Tufa
ve kırıntılı kayaçların sedimantolojisi, sekans stratigrafisi konularında
bilimsel deneyimi olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Moleküler fizik
alanında bilimsel deneyimi olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doçent

2

1

Turizm pazarlaması
alanında bilimsel deneyimi olmak.

Beden Eğitimi ve S.Y.O.

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Beden yoğunluğu, rezidüel
volüm ve beden kompozisyonu ölçüm yöntemleri üzerine
bilimsel deneyimi olmak.

Bu yazı Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/akdeniz-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/feed/ 0
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 http://www.memurrehberi.com/gazi-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/ http://www.memurrehberi.com/gazi-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/#comments Mon, 15 Dec 2014 23:24:32 +0000 http://www.memurrehberi.com/gazi-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/ Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez. 5. Tıp Fakültesive Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veyaözel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar. 6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe); - Özgeçmiş, - Yayın Listesi, - (2) iki adet fotoğraf, - Nüfus cüzdanı sureti, - Doçentlik belgesi, - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form) - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiğiyayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. *Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır. DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe); - Özgeçmiş, - Yayın Listesi, - (2) iki adet fotoğraf, - Nüfus cüzdanı sureti, - Doçentlik belgesi, - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form) - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. *Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır. BAŞVURU TARİHLERİ: Başlangıç Tarihi : 15.12.2014 Bitiş Tarihi: 29.12.2014 BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 1 1 Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak. Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1 Yakın dönem Türk Siyasi Hayatı ve Dış Politikası konusunda çalışmaları olmak. Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 1 Hayvan Sistematiği alanında doçent olmak. Fen Fakültesi Fizik Matematiksel Fizik Doçent 1 1 Matematiksel Fizik alanında çalışmaları olmak. Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Profesör 1 1 Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Coğrafya Eğitimi alanında doçent olmak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Anayasa Hukuku alanında doçent olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1 Vergi İcra Hukuku konusunda çalışmaları olmak. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 Kent Jeolojisi alanında çalışmaları olmak. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak. Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Biyokimya alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Bu yazı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
Memur Rehberi - Memurlara Rehber Site

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı başlangıç tarihi 10 Aralık 2014’tür.

Gazi Üniversitesi
Rektörlüğünden:

Üniversitemiz
birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi
hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL
AÇIKLAMALAR

1. Başvuru
süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle
15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim
Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772
sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları
sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik
belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent
kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler
müracaat edemez.

5. Tıp Fakültesive Diş
Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri
veyaözel sağlık kuruluşlarındaki
mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim
faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi
taahhüt etmiş sayılırlar.

6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak
yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair
5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında
uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR
kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki
adet fotoğraf,

- Nüfus
cüzdanı sureti,

- Doçentlik
belgesi,

- Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi
bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların
ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiğiyayın
listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.

*Yayın
dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek
kutulara konulacaktır.

DOÇENT
kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın
Listesi,

- (2) iki
adet fotoğraf,

- Nüfus
cüzdanı sureti,

- Doçentlik
belgesi,

- Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi
bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları
zorunludur.

Adayların
özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının
tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın
dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek
kutulara konulacaktır.

BAŞVURU
TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 15.12.2014

Bitiş Tarihi: 29.12.2014

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS
sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan
almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Yakın dönem Türk Siyasi Hayatı ve Dış
Politikası konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Hayvan Sistematiği
alanında doçent olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

Doçent

1

1

Matematiksel Fizik
alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında doçent olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS
sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan
almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Anayasa Hukuku alanında
doçent olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Vergi İcra Hukuku
konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Kent Jeolojisi alanında
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından
en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS
sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan
almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Biyokimya
alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji
alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Bu yazı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2014 Memur Rehberi- Memurlara Rehber Siteden Alınmıştır Memur Rehberi - Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS

]]>
http://www.memurrehberi.com/gazi-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani-2014-2/feed/ 0