Memur Rehberi http://www.memurrehberi.com Memurlar, Memur, Memur Alımları, KPSS Mon, 29 Sep 2014 21:06:34 +0000 tr-TR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0 İnterneti kullanarak yaratıcılığı nasıl geliştirebilirsiniz? http://www.memurrehberi.com/interneti-kullanarak-yaraticiligi-nasil-gelistirebilirsiniz/ http://www.memurrehberi.com/interneti-kullanarak-yaraticiligi-nasil-gelistirebilirsiniz/#comments Mon, 29 Sep 2014 21:06:34 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2451 Internetin kullanımının yaygınlaşması, FATİH projesi ile öğrencilere ipad verilmesi günümüz sınıf ortamı eskisinden daha az katıdır. Hızla gelişen teknoloji, öğrencilere ilgilendikleri konuları araştırmaları ve geleneksel olmayan şekillerde öğrenmeleri için daha fazla imkan tanımaktadır.

Öğrenciler, modern teknolojinin sağladığı araçları kullanarak, dünyanın her yerindeki izler kitle için yayımlanmak üzere profesyonel standartlarda malzeme yaratabilirler. Sınıf içinde veya Internet aracılığıyla diğer öğrencilerle etkileşimli olarak her tür deneyi ve canlandırmayı gerçekleştirebilirler.

Internet, küreselleşmiş bir eğitim ve öğrencilere dünya üzerindeki bütün akranlarına eş zamanlı olarak erişmeleri imkanı sağlamaktadır.

Eğitimde yaratıcı süreçleri artırmak

– Teknolojinin sınıfa başarılı bir şekilde entegrasyonu, öğrencilere icatlarını, bireyselliklerini ve yaratıcılıklarını göstermeleri için bir fırsat sunar.

– Yaratıcı yazılımların ve Internet’in kullanılması sınıfınızda öğrenmenin çeşitli yollarla geliştirilmesini sağlar.

– Yaratıcılığın ifade edilmesi fırsatı ve sınıfta daha faal bir görev almak öğrenmeyi ve gelişmeyi destekler.

– Öğrenciler, Internet’i dünyanın her yerindeki sanatçılarla temas kurmak, eserleri hakkında tavsiye ve görüş almak için kullanabilirler. Sanatçılar sohbeti (Bkz Kılavuz Metin 7), video konferansı (bkz. <http://www.netlingo.com/right.cfm?term=video%20conferencing> veya çalıştay hazırlamak için sanal toplantıları kullanabilirler.

– Öğrenciler, Internet mesaj panolarını (http://en.wikipedia.org/wiki/Message_boards) kullanarak birlikte çalışabilir ve ortak projeler üzerinde işbirliği yapabilirler. Bu yaratıcı duygularını gösterme şansı sağlar ve bu şekilde yapacakları beyin fırtınası yaratıcı süreci canlandırabilir.

Yaratıcılığın yasaklanmayacağını nasıl temin edebiliriz?

Eğitim çevresinde dikkate alınması gereken birçok unsur vardır.

– Erişim unsurları: Okulunuzdaki herkesin gerekli ekipmana erişimi var mı? Bütün öğrenciler aynı erişim fırsatına sahip midir?

– Eşitlik: Bütün öğrenciler – yaşa ve kabiliyete bakılmaksızın dünyadaki kız ve erkekler- yaratıcı olmak için fırsatlardan eşit faydalanabilmelidir yani mevcut bütün teknolojiyi nasıl kullanacağını ve yaratacağını bilmelidirler.

– Çevrimiçi güvenlik faktörü: Öğrencileri güvende tutmak için yerleştirdiğiniz filtreler (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_filter) aynı zamanda ihtiyaç duyulan materyale erişimi engelliyor mu? Bu durumla nasıl başa çıkılmalı ki öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgiye güvenli erişimin tadını çıkarabilsinler? (Bkz. isimlendirme ve filtreleme başlıklı Kılavuz Metin 14)

– Öğretmenlerin eğitimi: Birçok sınıfta öğrenciler Internet’i öğretmenlerinden daha iyi kullanabilirler. Öğretmenlerin, bilişim ve iletişim teknolojisinin bütün unsurları ile ilgili olarak öğrencilerini doğru bir şekilde yönlendirebilmeleri için kendilerine sunulan bütün eğitim fırsatlarından yararlanmaları gerekir.

– Teknik destek unsuru: Okulunuz, program ve projelerin engellenmesini önleyecek gerekli teknik desteği sağlıyor mu ?

– Tampon ortam: Yaratıcılık bir birey olarak duygularınızı ifade etmenize yardımcı olur. Her ne kadar bir öğrencinin yaratıcı süreçlerinin üzerindeki kısıtlamaları ideal olarak sınırlamanız gerekse de, çıktı üzerindeki kontrolünüzü muhafaza etmelisiniz; özellikle grup ortamlarında sohbet gibi beyin fırtınaları yapılıyorsa. Bir öğretmen veya başka bir otorite çalışmayı yönlendirmek için yapıcı bir şekilde o ortamda hazır olmalıdır.

Sınıfta yaratıcılığı artırmak

– Webquest programı <http://webquest.sdsu.edu/materials>, Internet’i sınıfa entegre etmek için gerekli araştırmaya dayalı bir yaklaşımdır. İlave webquest kaynakları Kanada SESD öğretme kaynakları sitesinden temin edilebilir: <http://sesd.sk.ca/teacherresource/webquest/webquest.htm>.

– Öğrenciler, kendi web sitelerini kurarak yaratıcılıklarını zorlayabilirler. Bu onların yaratıcı düşünce süreçlerini, grafikler ve içeriğe yönelik girdileri talep etmeleriyle, farklı şekillerde destekler.

– Öğrenciler, çevrimiçi kitap ve hikaye yazarak yazma becerilerini geliştirecek projelerde işbirliği yapabilirler.

– “Hot Poatoes” adlı yazılım programı <http://hotpot.uvic.ca/> adresinde ücretsiz olarak bulunmakta olup, etkileşimli sınav ve Web faaliyetleri geliştirmek için kullanılabilir.

– Öğrenciler, yazılım programlarını örneğin “Quia” adlı web sitesini <http://www.quia.com/> kullanarak çoklu sonuçları olan etkileşimli hikayeler yazabilirler.

– Ortaokul ve üniversite öğrencileri kendi üç boyutlu ortamlarını <http://www.activeworlds.com/> adresinde bulunan Activer Worlds benzeri yazılımlar kullanarak yaratabilirler. Kendi ideal panoramalarını, kendi sanal yerleşkelerini inşa edebilirler. Ayrıca başka öğrencilerle farklı konularda işbirliği yapabilirler.

Uygun kullanım

– Internet farklı konularda gerekli bilgi edinmek için temel bir araştırma aracı olarak kullanılabilir. Öğrenciler, yaratıcılığı teşvik eden ödevlerde kazandıkları bilgiyi uygulamaya geçirebilirler. Teknoloji öğrencilere daha üst düzeyde düşünmeleri için fırsat ve özgürlük verir.

– Internet ve diğer modern teknoloji, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğrenciler arasında güçlü bir iletişim ve işbirliği sağlar. Öğrencilerin, geçmişe nazaran daha fazla, kendi yaşıtları ile yaratıcı çözümler bulmaya yönelik beyin fırtınası yapma fırsatları vardır.

– Öğretmenler, teknolojiyi bir başkasına aktaracak şekilde sınıfta uygulamanın öğrencilere problem çözümü ve yenilikler açısından fırsatlar sunduğunu tespit etmişlerdir.

– Öğrenme hedeflerini akılda tutmak lazım: bu hedeflere ulaşmanın yolu ürünün kendisinden ziyade nasıl elde edileceği hususuna odaklanmaktır.

– Öğrenciler çevrimiçi yaratıcı faaliyetlerini yayımladıklarında telif haklarının dikkate alınmasını isteyeceklerdir (http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright). Onlara başkaları tarafından hazırlanmış materyalleri kullandıklarında kaynaklarını belirtmelerini hatırlatınız.

]]>
http://www.memurrehberi.com/interneti-kullanarak-yaraticiligi-nasil-gelistirebilirsiniz/feed/ 0
4/C’li çalışanların idari izni yıllıktan düşülemez http://www.memurrehberi.com/4cli-calisanlarin-idari-izni-yilliktan-dusulemez/ http://www.memurrehberi.com/4cli-calisanlarin-idari-izni-yilliktan-dusulemez/#comments Mon, 29 Sep 2014 20:08:32 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2454 Türk Büro-Sen, 4/C’li çalışanların haklarına yaptığı katkılara bir yenisini ekledi. Türk Büro-Senin, 4/C’li çalışanların en önemli sorunlarından birisi olan mazeretler  nedeniyle kullanılan idari izinlerin yıllık izinlerden düşülmesi sorununu Danıştay 5. Dairesine açtığı dava ile çözdü. Kamuda çalışan memurlar içerisinde sadece Türkiye İstatistik Kurumu Personeli İzin Yönergesi ile uygulanan böyle saçma bir uygulama kaldırılmış oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 25.02.2014 tarihli oluru ile yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kurumu Personeli İzin Yönergesinin “idari izinler” başlıklı 26. maddesinde “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” hükmü yer almaktadır.

Danıştay 5. Dairesinin 2014/2005 Esas sayılı kararında; Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararında, yıllık izinden düşülebilecek sürelerin tahdidi biçimde sayılmış olması karşısında, alt derece bir düzenleme olan Yönerge ile yıllık izinden düşülebilecek sürelerin genişletilerek saatlik (idari) iznin de bu sürelere eklenilmesine, normlar hiyerarşisi kuralı uyarınca hukuken imkan bulunmadığından, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmediğine yer verilmiştir.

Danıştay 5. Dairesinin 2014-2005 Esas sayılı kararı 1Danıştay 5. Dairesinin 2014-2005 Esas sayılı kararı 2

Danıştay 5. Dairesinin 2014-2005 Esas sayılı kararı 3

 

]]>
http://www.memurrehberi.com/4cli-calisanlarin-idari-izni-yilliktan-dusulemez/feed/ 0
İnternet kütüphanelerinden nasıl yararlanılır? http://www.memurrehberi.com/internet-kutuphanelerinden-nasil-yararlanilir/ http://www.memurrehberi.com/internet-kutuphanelerinden-nasil-yararlanilir/#comments Mon, 29 Sep 2014 19:03:27 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2446 Internet’in icat edilmesinin ardındaki fikir, bilgiye kolay ulaşım ve dağıtım amaçlı bir kütüphane geliştirmekti. Bkz. <http://www.livinginternet.com/i/ii_summary.htm>. Bir çok yönden bu amaç gerçekleştirilmiştir. Günümüzde Internet muazzam bir kütüphane olarak çalışmaktadır. Halihazırda Internet üzerinde 18000 binden fazla kütüphane mevcuttur ve her birinin <http://www.libdex.com/> üzerinde bir web sayfası vardır.

Web üzerindeki kütüphanelerle sayısal veya elektronik kütüphaneler arasında bir ayrım yapılmalıdır. Anında erişim kütüphanelerinin, kullanıcılarına programları, faaliyetleri, koleksiyonları ve temas bilgileri hakkında temel bilgileri sunan basit bir web sayfaları bulunmaktadır. Kataloglarda yer alan fiziki kitapları Internet üzerinden sipariş vererek ödünç verme işlemini de yapabilirler. Üniversite ve diğer eğitim kuruluşlarının kütüphanelerinin genelde bu tür hizmetler sunarlar. Hatta birçok kamu kütüphanesi de Internet üzerinde aynı işlemleri sunarlar. Sayısal kütüphaneler, kitaplara genellikle “html” şeklinde sayısallaştırılmış olarak anında erişim hizmetini sunarlar (http://en.wikipedia.org/wiki/Html), bu bir web sayfası veya sade bir metin (http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII) veya <http://www.census.gov/main/www/pdf.html>.’da MS Word veya Adobe PDF dokümanı anlamına gelmektedir.

Okullarda neden anında erişim kütüphaneleri kullanılmalıdır?

– Hem geleneksel hem de anında erişim kütüphanelerinde dolaşmak için gereken araştırma becerileri benzerdir. Bu becerileri, müfredatın her alanında kullanmak ve geliştirmek çok önemlidir.

– Web üzerindeki <http://dir.yahoo.com/Reference/Libraries/> adresinde özellikle müfredat alanları ve konuları ile ilgili binlerce kategorilere göre düzenlenmiş kütüphaneler vardır. Webquest sitesi, araştırmaya yönelik bir faaliyet yapmaktadır ki burada öğrencilerin etkileşimde bulunduğu bilginin bir kısmı veya tamamı Internet üzerindeki kaynaklardan gelmektedir. http://webquest.org/> adresindeki model sınıflara katılanların Internet üzerindeki araştırma, arşivleme, okur-yazarlık, analiz ve değerlendirme benzeri bir dizi temel beceriyi geliştiren kütüphane imkanlarını kullanmaları için faaliyetler oluştururken oldukça faydalıdır.

Etik konular

– Bireyler ve kuruluşların, Kılavuz Metin 15,16 ve 18’de sırasıyla özel hayatın gizliliği, güvenlik ve Internet’te alışveriş başlıklarında yer alan güvenlik kriterleri ile bilgi araştırma başlıklı Kılavuz Metin 3’deki değerlendirme kriterlerini uygulamaları gerekmektedir. Kütüphanelerin imkanlarını kullanmak için bir abonelik ücreti veya kayıt gerekebilir.

– Abonelik usulü çalışan kütüphaneler: Bu tür kütüphaneler yıllık bir ücret alırlar ve bir üniversitenin veya kuruluşun üyeliğine ihtiyaç duyarlar.

– Ücrete tabi olmayan kütüphaneler telif hakkı kısıtlaması olmayan materyalleri yayınlamakla sınırlıdır. Bu akımı ilk geliştiren Gutenberg Projesidir <http://promo.net/pg/>.

– Kayıt gerektiren kütüphaneler, kendi malzemelerine erişim için sizinle ilgili bilgilerin kaydedilmesini gerektirir. Gizlilik politikası ve kullanım koşullarını kontrol ettiğinizden emin olunuz. <http://www.netlingo.com/right.cfm?term=privacy%20policy>.

– Kütüphanelerin     çoğu     belirli     kurallara     göre     erişim sağlarlar.

http://www.gallowglass.org/jadwiga/SCA/libraries.html#Copyright_Plagiarism

adresinde yer alan bu kurallar, kullanıcıların en azından dokümanların telif hakkına saygı göstermelerini gerektirir. Dokümanlar kamuya açık alanda değilse, yayıncının izni olmadan bunları dağıtamayacağınızı veya yayınlamayacağınızı unutmayınız.

– Telif hakkı aynı zamanda kişisel bir sorunluluktur. En sık rastlanan istek, bir başkasının eserini kaynak belirtmeden kullanmak olan intihaldir. Kaynaklarınızı belirttiğinizden emin olunuz ve öğrencileriniz arasında da bu alışkanlığı yavaş yavaş aşılayınız.

Sınıf çalışmaları için fikirler

– Ülkenizde Internet üzerinde, <http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/eurolib.htm> adresinde yer alan kamu kütüphanelerini tespit ediniz. Yürütmekte olduğunuz bir araştırma faaliyetini desteklemek amacıyla, sınıfınızdaki öğrencilere bu kütüphanelerden birinden bir kitap sipariş etmelerini söyleyiniz.

– Sınıfınızdaki güncel konulardan birini kullanarak, <http://vlib.org/> adresinden bir kütüphane kategorisi belirleyin. Bu kütüphanedeki kaynaklar arasından bir webquest sitesi hazırlamayı tasarlayın veya http://sesd.sk.ca/teacherresource/webquest/webquest.htm adresindeki mevcut webquest programını kullanın. (http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine) adresindeki arama motorunu kullanarak webquest’leri bulabilirsiniz.

– Aynı konuyu kullanarak, herkese açık bir kamu alanında (domain) bir metin tespit edin (http://promo.net/pg/) ve bu metni gönüllü çevrimiçi projelerin bir parçası olarak çevrim içi yayınlayabilmek için okumayı veya tercüme etmeyi deneyin.

– Okulunuzda elektronik bir kütüphane kurduğunuzu düşünün. Bu bir kitapla başlar, daha sonra bir web sayfasına veya ASCII metnine dönüşür ve okulunuzun sunucusunda depolanır. Uluslararası Kütüphaneciler Birliği (IASL), <http://www.iasl-slo.org/>, bu konu ile ilgili bilgileri ve rehber ilkeleri <http://www.iasl-slo.org/documents3.html> adresinde sunmaktadır.

Uygun kullanım

– Öğrencilerinizi çevrimiçi kütüphaneleri kullanmaya teşvik etmeden önce, temel kütüphane becerilerini ve araştırma stratejilerini gözden geçirdiğinizden emin olunuz: <http://www.acts.twu.ca/lbr/preface.htm>.

– Öğrencilerinize dosya indirmelerini söylemeden önce okulunuzun Internet ağının yöneticisi ile görüşünüz. Okulunuzun sunucusunda dosyaları indirmek, depolamak ve bunları uygun bir şekilde arşivlemek için (http://en.wikipedia.org/wiki/Archiving#Computing_sense) yeterli alan olup olmadığını kontrol ediniz.

– Oluşturduğunuz çevrimiçi kütüphane kullanım görevlerinin kullanılabilir olduğundan emin olunuz. Kaynaklarınızın mevcut olduğundan ve düzenli kaynak bulucuların (URL) (http://en.wikipedia.org/wiki/URL) adreslerinizin çalıştığından emin olunuz.

– Bilgisayarınıza indireceğiniz dosyaların çoğu, telif haklarını korumak amacıyla Adobe PDF formatında olacaktır. Öğrencilerinizin bu dosyaları açabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, Acrobat okuyucu (Acrobat reader) programının en son sürümünü bilgisayarınıza indirdiğinizden ve yüklediğinizden emin olunuz. Bu işlem <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html> adresinden yapılabilir.

– Internet kullanırken uygulanacak temel güvenlik ilkeleri çevrimiçi kütüphaneleri kullanırken de uygulanmalıdır. Gizlilik anlaşmalarını, kullanım koşullarını kontrol ediniz ve dosyaları virüslere karşı tarayınız.

Daha fazla bilgi için

> Dünya Elektronik-kitap Vakfı <http://www.netlibrary.net/> adresinde binlerce metni sunmaktadır.

> Kütüphane Spot, <http://www.libraryspot.com/> adresinde bedava sanal kütüphane kaynak merkezi sunmaktadır.

> Uluslararası Okul Kütüphanecileri Birliği, <http://www.iasl-slo.org/> adresinde özellikle okul kütüphaneleri için bilgi, asistanlık, profesyonel gelişim ve rehberlik hizmetlerinin yer aldığı bir bilgi deposu sunmaktadır.

> Alex Elektronik Metin Katalogu, Amerikan ve İngiliz literatürünün yanı sıra batı felsefesini de içeren kamuya açık bir doküman koleksiyonudur: <http://www.infomotions.com/alex2/>.

> Elektronik Metin Merkezi Virginia Üniversitesi koleksiyonu olup 15 dilde tarama yapılabilir: <http://etext.lib.virginia.edu/uvaonline.html>.

> Araştırma Stratejileri: Bilgi Bulanıklığı (Fog) sayesinde yolu bulmak <http://www.acts.twu.ca/lbr/textbook.htm>.

]]>
http://www.memurrehberi.com/internet-kutuphanelerinden-nasil-yararlanilir/feed/ 0
İnternet haber grupları http://www.memurrehberi.com/internet-haber-gruplari/ http://www.memurrehberi.com/internet-haber-gruplari/#comments Mon, 29 Sep 2014 18:55:40 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2443 İnternet haber grupları belirli bir konu üzerinde odaklanmış bir tartışma gruplarıdır. Internet’in ilk günlerinden beri mevcutturlar ve hatta world wide web’den önce de vardılar.

Her bir haber grubu elektronik posta mesajları formunda yapılan bir iletişim koleksiyonundan oluşur. Dünya çapında binlerce haber grubu vardır ve daha faal gruplar her gün yüzlerce yeni mesaj alır. Mesajlar küçük parçalara ayrılır ve bunlar göndericinin adını, mesajın gönderildiği zamanı kaydeder ve gösterir.

Hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar ve bir çok tarayıcı bunları günümüzde ilgilenen kullanıcıların hizmetine sunar.

Eğitim

– Haber grupları bilgi temin etmede yararlı bir kaynaktır.

– Haber grupları tartışmalar için verimli bir ortam sağlar, bu yüzden öğrencilerin tartışma becerilerini artırır.

– Öğretmenler bir konu hakkındaki bilgilerini ve tecrübelerini paylaşabilir veya metodolojiyi öğretebilirler.

Etik düşünceler ve riskler

– Haber gruplarının çok azı tam olarak yönetilmekte ve kullanıcılar izlenmemektedir. Bu durum kötüye kullanılabilir örneğin telif hakkı olan materyalin dağıtımı ve çocuk pornografisi benzeri yasadışı faaliyetlerde bulunulabilir.

– Haber gruplarının “netiquette” adlı kendi sosyal sözleşmeleri vardır (http://en.wikipedia.org/wiki/Netiquette).

– Bazı haber grubu kullanıcıları kritik mesajlar gönderirken isimsiz olmalarını kötüye kullanmakta ve anti-sosyal davranışlar sergilemektedirler. (http://en.wikipedia.org/wiki/Flaming).

Haber grupları nasıl kullanılır?

– Usenet (http://en.wikipedia.org/wiki/Usenet) haber gruplarını destekleyen bir ağdır. Internet servis sağlayıcınız (ISP) (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider) hangisinin sunulacağına karar verecektir. Erişime izin verecek kamu hizmet sağlayıcılarını bulmak da mümkündür.

– Bir çok haber grubuna bir haber müşterisini kullanarak erişebilirsiniz. Bu, Outlook Express gibi bir çok posta programında mevcuttur. Bunu Outlook Express programıyla veya bu program olmadan nasıl yapabileceğinize dair bilgi edinmek için <http://www.microsoft.com/windows/ie/using/howto/oe/gettingnews.mspx> na bakınız.

– Haber grupları, bir dizi ihtisas konusu içermektedir ancak kendi haber grubunuzu yaratabilirsiniz. Buna karşılık bu biraz karışık bir durumdur. “Büyük 8″ kategorilerinin (orijinal 8 haber grubu) yeni grupları kabul etmede yavaş ve demokratik bir süreci vardır. Önerinizi haber gruplarına gönderebilirsiniz.

– Daha karmaşık/anarşik “alt” başlıklı haber grupları “Büyük 8″ grubunun dışındadırlar. (http://en.wikipedia.org/wiki/Alt_hierarchy. Yeni bir “alt” uzantılı grup için fikirlerinizi bir alt.config haber grubunda gönderebilirsiniz.

Uygun kullanım

– E-posta adresini yayınlarken dikkatli olun. Diğer haber gruplarının kullanıcılarından veya istenmeyen posta göndericilerinin web ajanları sayesinde gönderdiği istenmeyen postalar alabilirsiniz.

– İlk defa bir haber grubuna bağlanırken rehber kurallar için sıkça sorulan soruları (FAQ) kontrol ettiğinizden emin olunuz. (http://en.wikipedia.org/wiki/Faq). Bu size haber grubunun sözleşmesi (netiquette) hakkında bilgi verecektir. Farklı haber gruplarının farklı kuralları vardır.

– Mesajınızı mümkün olduğu kadar kısa tutunuz ancak gerekli bütün bilgileri verdiğinizden emin olunuz. Örneğin, bir teknik probleme bir çözüm arıyorsanız, kullandığınız donanım ve yazılım ile ilgili tam ayrıntılar verin.

Daha fazla bilgi için

> Google haber gruplarının <http://groups.google.com/> adresinde bütün habe gruplarının listesi bulunmaktadır ve 1 milyardan fazla posta arşivi vardır.

> Dartmouth Koleji anında erişim sınıf tartışmaları tavsiye etmektedir <http://www.dartmouth.edu/ ~webteach/articles/discussion.html>.

> Yeni bir “Büyük 8″ haber grubu yaratmak için tavsiyeler, David Lawrence ve Russ Albery: <http ://www. faqs.org/faqs/us enet/creating-newsgroups/part1/>.

> Haber grupları için wikipedia girişi : (http://en.wikipedia.org/wiki/Newsgroups).

> Newzbot, çok sayıda Usenet kullanıcısına sahiptir ve bunlara haber gruplarına ev sahipliği yapan kamu sağlayıcıları için bir tarayıcıda dahildir: <http://www.newzbot.com/>.

]]>
http://www.memurrehberi.com/internet-haber-gruplari/feed/ 0
İnternetten sohbet nasıl yapılmalı? http://www.memurrehberi.com/internetten-sohbet-nasil-yapilmali/ http://www.memurrehberi.com/internetten-sohbet-nasil-yapilmali/#comments Mon, 29 Sep 2014 13:32:19 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2440 İnternetten Sohbet, belirli bir tartışma ortamında gerçekleşen etkileşimli (interaktif) iletişimi ifade eden bir kavramdır. Kullanıcılar internet sohbet odalarında çeşitli gruplarla konuşabilir veya seçtikleri arkadaşlarıyla anında mesaj hizmetlerini kullanarak özel sohbetler yapabilirler. 

Sohbet etmek, yüzyüze yapılan konuşmalara benzer oldukça samimi (resmi olmayan) bir iletişim aracıdır ve iki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşir. Sohbet tartışmaları genellikle yazılarak yapılır ancak video veya işitsel olanları da vardır (http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming). Bu tür bir iletişim eş zamanlı gerçekleşir ve bu yüzden alıcının göndericiyle aynı zamanda yerinde bulunmasına bağlı olmayan elektronik postadan farklıdır.

Sohbet tehlikeli midir?

Son zamanlarda gençlerin sohbet odalarını kullanırken karşılaşabilecekleri risklerle ilgili bir sürü olumsuz haber yapılmaktadır. Çok sayıda yüksek profilli suç vakalarından dolayı, ebeveynler ve öğretmenler çocukların sohbet odalarında çocuk istismarı ile karşılaşma olasılıklarından endişelenmektedirler. Her ne kadar bu tehlikeler mevcutsa da, bu korkuları doğru bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Sohbet odalarının kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu kendilerini doğru tanıtan kişiler ve sohbet iletişiminin çoğu da tamamen masumdur. Yetişkinler, korku yaymak veya sohbet kullanımını yasaklamaktan ziyade, gençlere nasıl korunmalarını öğreterek yardımcı olmalılar. Bu konuda takip edilecek birkaç temel kural şunlardır:

– Asla kişisel bilgilerinizi vermeyin veya kendinize ait fotoğrafınızı göndermeyin.

– Eğer sohbet odası arkadaşınızla buluşmaya gidecekseniz, her zaman yanınızda bir yetişkin olsun.

– Bir sohbet oturumunda sizi rahatsız eden bir şeyle karşılaşırsanız bunu bir yetişkine söyleyin.

Sohbetin eğitimsel uygulaması

Öğretmenler genelde sohbetin gençler için ne kadar önemli olduğunu yeterince önemsemezler. Sohbet ve anında mesajlaşma popüler eğlenceler olup, gençlerin birbirleriyle iletişim yolunu değiştirmektedir. Bu gücü işe yarar hale getirmek ve bir eğitim aracı gibi kullanmak mümkündür. Bu konudaki bazı fikirler şunlardır:

– Beyin fırtınası oturumları ve problem-odaklı gerçek zamanlı tartışmalar.

– Drama oyunları ve canlandırmalar.

– Fikir alışverişi ve tartışmalar ve küçük grup tartışmaları.

– Danışmanlık ve rehberlik.

– Grup araştırmaları.

– Çevrim-içi erişim (On-line) topluluğu oluşturmak. Nasıl başlamalı ?

Web üzerinde bir sürü bedava sohbet programları bulunmaktadır. Herhangi bir arama motoruna (http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine) “sohbet” yazıp tarama yapılarak geniş bir alan bulabilirsiniz. Yahoo Sohbet <http://chat.yahoo.com/7myHome>, ICQ <http://www.icq.com/> ve AOL Sohbet <http://site.aol.com/community/chat/allchats.html> gibi çok sayıda web üzerindeki sohbet programları gerçek-zamanlı tartışma grupları için çok çeşitli sohbet odaları sunmaktadır. Kullanıcıların sohbeti gerçekleştirebilmeleri için öncelikle küçük bir uygulamayı bilgisayarlarına yüklemeleri ve sohbet odasının yöneticisine kaydolmaları gerekmektedir ancak daha sonra bağlanıp özgür bir şekilde sohbete katılabilirler.

Seçilmiş kullanıcılarla özel sohbetlere izin veren anında mesajlaşma (http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_message) uygulamaları halihazırda popüler olan sohbet odalarına baskın çıkmaktadır. Bkz.

<http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/news/articles/0305/uk_ukcgo.htm>. Bu imkanlar herhangi bir arama motorunda “anında mesajlaşma/instant messaging” yazıp tarayarak bulunabilir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine). Kullanıcılar anında mesajlaşmayı mümkün kılan bir uygulamayı yükler ve daha sonra sohbet etmek istedikleri kişilerin listesini toplar. İletişim sınırlı bir kullanıcı grubu arasında gerçekleştiği için anında mesajlaşma sohbet odalarındaki sohbetten daha “güvenli” bulunur.

Bir sohbet odası nasıl kullanılır?

– Sohbet programınızı açın.

– Gerekliyse bir kullanıcı adı ve şifre bulun.

– Uygun bir sohbet odası seçin. Genellikle farklı amaçlar ve konular için odalar bulunmaktadır örneğin otomotivle ilgili gruplar, konuya özel çalışma grupları, öğretmenlerin sohbetleri ve benzeri.

– Bağlandığınızda katılımcıların sohbetlerinin ekrandaki ana metinde göreceksiniz.

– Mesajınızı yazın ve göndermek için “enter” veya “send” tuşuna basın böylece sohbet katılımcıları mesajınızı görebilirler.

– Mesajınızı belirli bir kişiye göndermek isterseniz penceredeki katılımcı listesinden bir kişi seçin.

– Sohbet odalarının bir çoğu arkadaştan arkadaşa yapılan dosya alışverişi için de kullanılabilmektedir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_to_peer) Sohbet odaları elektronik posta yoluyla gönderilen çok büyük mesajları değiştirebilmektedir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Email).

Anında mesajlaşma nasıl kullanılır?

– Anında mesajlaşma uygulamasını açın (http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_message).

– Temasta bulunduğunuz kişilerin listesini kontrol ederek kimlerin hatta olduğunu ve sohbet etmeye müsait olduğunu tespit ediniz.

– Yeni kişileri elektronik posta adreslerine (http://en.wikipedia.org/wiki/Email) girerek, kendi temas grubunuza davet edebilirsiniz. Elektronik posta daveti alacaklar ve eğer kabul ederlerse, sizin listenize kaydolacaklardır. Böylece her iki tarafta hatta olduğunda onlarla gerçek-zamanda sohbet etmenizi sağlayacaktır.

– Mesaj göndermek için söz konusu kişinin ID’sine tıklayın ve iletişim için bir diyalog açınız.

– Mesajınızı yazınız ve göndermek için “enter” veya “send” tuşuna basınız, böylece sohbetin katılımcıları bunu görebilirler.

Etik kurallar hakkında

Sohbet metne dayalıdır. Klavyede yazarken sosyal ipuçları, mimikler ve sözel olmayan iletişim iletilemediği için, anında erişim (on-line) bağlantısı esnasında yanlış anlaşılmalar kolaylıkla oluşabilir. Bir kişi gerçek-yaşam koşullarında istekli, kibar ve iyi davranışlı olabilir ve netiquette programını (http://en.wikipedia.org/wiki/Netiquette) çok iyi kullanmayı alışkanlık haline getirmiş olabilir. Espri ve duyguları, (http://en.wikipedia.org/wiki/Emoticons) yüze benzeyen küçük işaretler olan duygu ikonları kullanmak yoluyla gösterebilirsiniz.

Web üzerinde yabancılarla sohbet ederken hatırlanması gereken şey insanların söyledikleri kişiler olmayabilecekleridir. Okul veya sınıf ortamlarında kullanımlar için konferans imkanları sağlayan kapalı grup sohbetlerinin

(http://en.wikipedia.org/wiki/Groupware) kullanımı daha güvenlidir ve katılımcılar sınırlı bir kullanıcı grubunu temsil ettiklerinden böyle bir sorunları yoktur. Bkz. <Hata! Köprü başvurusu geçerli değil.>.

Hatırlanması gereken bir diğer şey de kullanıcılar arasında yapılan dosya alışverişi güvenlik açısından korunmasızdır. Paylaşım öncesinde bütün dosyaların virüs taramasının yapılmış olmasından emin olunuz ve açmadan önce size gelen her şeyi tarayınız (Bkz. güvenlik başlıklı Kılavuz Metin 16).

Bazı Thumb kuralları

Sohbet ederken kullanılan dil bölünmüş, birleştirici ve günlük konuşma diline uygundur; sohbet katılımcısı sadece hızlı değil aynı zamanda bir konudan ve hatta bir tartışmadan diğerine geçebilmek için sohbete katılanların hepsinin dengeli katılımını ve içeriğin kalitesini sağlama hususunda öğretmenlerin destekleyici görevi çok önemlidir. Öğrenciler ne kadar genç olurlarsa, sohbetin bir öğretmen tarafından düzenlenmesi ve yönetilmesi o kadar önemlidir.

– Bütün sohbet oturumu süresince tartışmayı aktif olarak takip edin.

– Önceden oturumun programı üzerinde anlaşmaya varın, herkes aynı zamanda bulunsun.

– Sanki yüz yüzeymişsiniz gibi kibar ve nazik olunuz.

– Dikkatsizce yazılmış bir mesajın niyetiniz bu olmasa bile incitebileceğini hatırlayınız.

– Kısa mesaj en iyisidir. Gerçek zamanlı bir sohbet oturumunu, başkalarını okumak ve cevap vermek zorunda kalacağı önceden yazılmış metinlerin parçalarını yapıştırarak tekeliniz altına almayınız.

– Sohbet tarzı bilinç akımı tarzına yakındır. Başkalarının mesajını dikkatli okumaya ve ne söylemeye çalıştıklarını anlamaya gayret ediniz. Bu boşluk doldurmayı da içerebilir.

– Kullanıcı adı ve şifrenizi paylaşmamayı unutmayınız. Sınıf çalışmaları için bazı fikirler

– Bir konu seçin ve öğrencilerin birbirlerine sorular sormasını ve sohbet ortamında bilgi alışverişi yapmalarını sağlayın.

– Bir çalışma konusu seçiniz, örneğin 19 yüzyıl İngiltere’sinde şiir. Öğrencilere ders-öncesi faaliyetlerini yapabilmelerinde yardımcı olmak için bazı yönlendirme materyali toplayınız. Öğrencilerin ödevlerini ikili veya küçük gruplar halinde yapmalarını sağlayınız. Bu çalışma şekli grup çalışması modeli şeklinde organize edilmelidir. (Sohbetler en iyi 2-6 kişilik küçük gruplarda gerçekleşir).

– Projenin sonunda, öğrenciler bir sohbet ortamı için uygun sunuşlar hazırlarlar. Sohbet, farklı çalışma konuları üzerinde yapılan küçük grup sunuşları ile başlar. Çalışma topluluğu, ders sürecince ne öğrendiğini özetler.

– Sohbet oturumları gerçek hayattaki tartışmaları model olarak aldığı için, öğrencilere otantik bir etkileşim fırsatı sunar ve bu yüzden yabancı dil öğrenmek açısından kullanışlıdır. Öğretmen öğrencileri tartışmalara katılmaya teşvik edebilir, onlara kısa mesajlar göndermelerini tavsiye eder. Etkileşim öğrenciler için roller yaratmak suretiyle desteklenebilir: örneğin bir kişi yenilikler getiriken bir diğeri eleştirici rol üstlenebilir. Diğer öğrenciler önce tartışmayı takip ederler, sonrasında ise geri bildirim sağlarlar.

– <http://eno.joensuu.fi/tools/chat.htm> adresli Çevre Anında Erişimi (On-line) web tabanlı uluslararası bir çevre eğitim projesidir. Eğitimin başında öğrenciler konularını projenin web sayfalarından alırlar. Öğrenciler bilimsel ve ampirik çevre verileri toplarlar, farklı olguları ölçer veya fotoğraflarını çekerler.

– Her konu döneminde, etkileşimli biçimde sanal dersler ve gerçek eşzamanlı sohbetler <http://www.netlingo.com/right.cfm7term=real%20time%20chat>, elektronik soru formları ve mesaj tabloları (http://en.wikipedia.org/wiki/Message_boards) hazırlanır. Ders faaliyetlerinin öncesi ve sonrasında öğrenciler fikirlerini paylaşırlar, sohbet yardımıyla ödevlerini takip ederler ve öğrendiklerini anlatırlar.

Daha fazla bilgi için

> Elementary School Educators’ Chat (İlköğretim Okulu Eğiticileri Sohbet Ortamı: <http://k6educators.about.com/mpchat.htm>.

> Teachers Net Chatroom (Öğretmenler Sohbet Odası Ağı) <http: //teachers. net/chatrooms/>.

> Voila Chat (Haydi Sohbete- Fransızca): <http://chat.voila.fr/>.

> International Review of Research in Open and Distance Learning: The Development of Social Climate in Virtual Learning Discussions: (Açık ve Uzaktan Öğretim Araştırmaları Uluslararası Dergisi: Sanal Öğrenme Tartışmalarında Sosyal İklimin Gelişimi) <http://www.irrodl.org/content/v3.1/mioduser.html>.

> Student Chatrooms (United Kingdom) (Öğrenci Sohbet Odaları – İngiltere):

]]>
http://www.memurrehberi.com/internetten-sohbet-nasil-yapilmali/feed/ 0
İnternetten Bilgi Araştırmak http://www.memurrehberi.com/internetten-bilgi-arastirmak/ http://www.memurrehberi.com/internetten-bilgi-arastirmak/#comments Mon, 29 Sep 2014 12:23:24 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2434 Internet emsalsiz boyutta bir bilgi kaynağıdır ve düzenli olarak değişmekte ve genişlemektedir. Internet’te ilk arama motorları (http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine) 1993 yılında ortaya çıkmıştır.

Web siteleri hakkında bilgi toplayan araştırmaların çoğu içerik hakkındaki bilgileri saklayan ve bağlantıları takip eden otomatik bir web örümceği kullanarak (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler) yapılmaktadır. Bir çok arama motoru sadece web sayfalarını kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda haber gruplarını (http://en.wikipedia.org/wiki/Newsgroup) ve veri tabanlarını da kontrol ederler ve popüler bir arama motoru olan Google’da <http://www.google.com/> “web sitesi” yazdığınızda, 0,07 saniyede 1 milyardan fazla sonuca ulaşırsınız.

Eğitimsel katma değer

– Internet, sayısız konuda hızlı ve etkili araştırma yapmayı sağlayan olağanüstü bir kaynaktır.

– Geleneksel kütüphanelerde yapılan ile Internet’te yapılan araştırmalar için gerekli beceri benzer niteliktedir. Başarılı bir araştırma için, eleştirel içerik analizi ve Internet okur-yazarlığı lazımdır.

Etik düşünceler ve riskler

– Bulduğunuz bilgiler için sağlıklı bir şüpheci yaklaşım oluşturun. Internet, insanların düşüncelerini yayması ve fikirlerini ortaya koyması için serbest bir ortam sunmaktadır. Hayali şeylerin propagandasını yapmak veya yanlış bir takım iddialardan kaçınmak için eleştirel bir gözle değerlendirdiğinizden emin olun.

– Belli sayıdaki web sitesi, öğrencilerin kullandığı çok değişik konulara dair eksiksiz deneme yazıları sunmaktadır. Öğrenciler bu dosyaları kullanmak suretiyle, bunları kendi yapmış gibi göstermekte ve aşırmacılık yapmaktadır.

– Internet’te bulduğunuz bir şeyi kullanıyorsanız, telif hakları konusunda bilinçli olunuz. (Bkz. müzik ve resimler başlıklı Kılavuz Metin 10)

– Mümkün olduğu ölçüde, alıntı yaptığınız veya kullandığınız eserleri kaynak olarak gösteriniz ve yazarını veriniz. Bu konu, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

– Yazara ve kaynağa itibar kazandırır;

– Sizi aşırma suçlamalarından korur;

–  Eserin güvenilirliliğine ilişkin olarak diğer kişilerin doğru bir yargıya varmalarına yardımcı olur.

– Web siteleri, arama motorları sonuçlarındaki sıralarını artırmak amacıyla, ödemeyi de kapsayan, çok çeşitli yöntemler kullanırlar. Bazı arama motorları, örneğin Google, sonuçların hangi reklamlarla desteklendiğini açıkça tanımlamaktadır. Fakat çok sayıdaki diğerleri bu ayrımı yapmamaktadır.

– Arama motorlarına girilen en yaygın terimler cinsel içerik bulmak için kullanılanlardır. Bununla birlikte arama motorları genellikle kendi sitelerinde en fazla arananları listelerken bu terimleri sansürlemektedir.

Nasıl aranacak?

– Internet’te bilgi arayanların büyük çoğunluğu bir arama motoru kullanmaktadır. (http://en.wikipedia. org/wiki/S earch_engine).

– Bir çoklu arama motoru (http://en.wikipedia.org/wiki/Metasearch_engine) veya “ferret” gibi motorlar bir kaç arama motorunun eş zamanlı olarak arama yapmasını sağlarlar.

– Arama motorları genelde, kullanıcılardan belli sayıda anahtar kelimeler girmelerini isterler.

– “Boolean” (http://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_datatype) aramaları anahtar kelimeleri bir arada belirtebilir veya belirli anahtar kelimeleri içeren sonuçları dışarıda bırakır. Bu işlemler arama motoruna bağlı olarak küçük farklılıklar arz eder. Soru işareti, artı ve eksi işaretlerini kullanmak en yaygın yöntemlerdir.

– Bazı arama motorları, sınıflandırma ve alt-sınıflandırma aramalarını içeren dizinler kapsamaktadır.

Uygun kullanım

– Standart aramalar yerine uzmanlaşmış siteleri kullanın. Örneğin bir kelimenin anlamını araştırırken, arama motoru yerine bir sözlük <http://education.yahoo.com/reference/dictionary/> kullanın.

– Arama terimlerini değiştirin. Değişik anahtar kelimelerden oluşan kombinasyonlar farklı sonuçlar getirecektir ve aramalar arasından seçim yapmak suretiyle daha ilgili sonuçlar sağlayacaktır.

– Faydalı siteleri bir kenara kaydedin ki bunları tekrar aramak zorunda kalmayasınız.

– Faydalı bir bilgiye eriştiğinizde bunu ya yazdırın ya da kaydedin. Zira bir daha bulamayabilirsiniz ya da bu bilgiler uyarı yapılmaksızın çevrim dışına çıkarılabilirler.

– Özel ibarelere soru işareti ekleyin ki araştırmanın kapsamı daralsın ve kesin eşleşmeleri bulun.

– Arama motoru aracılığıyla cevapları bulamazsanız, haber gruplarına e-posta ile bir soru gönderin. (Bkz. haber grupları başlıklı Kılavuz Metin 8)

Daha fazla bilgi için

> En yaygın kullanılan arama motorları şunlardır: Google <http://www.google.com/>, Yahoo <http://search.yahoo.com/> ve MSN <http://search.msn.com/>.

> Clusty <http://clusty.com/> ve Grokker <http://www.grokker.com/> alternative bir yaklaşıma sahip yenilikçi arama araçlarıdır.

> Google Zeitgeist <http://www.google.com/press/zeitgeist.html> Google’da yapılan araştırmalara ilişkin olarak en son eğilimleri gösterir.

> Wikipedia    <http://www.wikipedia.org/>,    dünyanın    değişik köşelerinden kullanıcıların ortak olarak oluşturdukları kullanımı serbest bir ansiklopedidir.

]]>
http://www.memurrehberi.com/internetten-bilgi-arastirmak/feed/ 0
Neden Okul web sitesi hazırlamalısınız? http://www.memurrehberi.com/neden-okul-web-sitesi-hazirlamalisiniz/ http://www.memurrehberi.com/neden-okul-web-sitesi-hazirlamalisiniz/#comments Mon, 29 Sep 2014 12:16:16 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2431 Düzgün hazırlanmış bir okul web sayfası, toplumun çok değişik katmanlarını bir araya getirecek güçlü bir araç olarak hizmet verebilir. Bu tür web sayfaları uyum kavramını besleyebilir ve toplumun tüm kesimlerinin kolaylıkla bilgiye erişebilmesini sağlayacak değerli bir iletişim aracıdır. Web içeriği için bazı faydalı öneriler aşağıdaki gibidir:

– Öğretmenler, ders planları hazırlayabilir veya öğrencilerin belirli dönemlerde yaptıklarına ilişkin genel değerlendirme yapabilir.

– Okul yöneticileri programları veya duyuruları ilan edebilirler.

– Öğrenciler, sanat, şiir, hikaye, rapor veya diğer işlerini yayımlamak isteyebilirler.

– Ebeveynler, festivaller veya diğer toplantılar gibi veli-öğretmen etkinliklerini duyurmak için siteyi kullanabilirler.

– Toplumun daha geniş kesimleri, örneğin futbol takımlarından, gezi programlarından, polisten, yol işçilerinden ve benzeri, web sitelerini duyurular yapmak için bir ortam olarak kullanabilirler.

Çok geniş bir yelpazede çeşitlilik arz eden içerik, web sayfasını zenginleştirebilir ancak geniş katılımcılar aynı zamanda web sayfasının sürdürülebilir olmasında düzensizliğe neden olabilir. İçerik yazımı ve toplanmasından sorumlu küçük bir ekibin seçilmesi önemlidir. Bu sorumluluk, belki de en iyi şekilde, bir öğretmen veya okul idarecisi ya da bilgi ve iletişim teknolojileri koordinatörü olarak seçilen bir kişi tarafından yürütülebilir.

Web sitesi oluşturmadan önce göz önünde bulundurulması gereken bazı temel ihtiyaçlar şunlardır:

– Yazılım: Birçok web sayfası tasarımcısı ve yazımcısı, Dreamweaver ve FrontPage gibi WYSIWYG (http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG) yazılımı ile çalışmayı tercih etmektedir. Bu programlar, kullanıcının html bilmesine ihtiyaç gerektirmeden web sayfası hazırlaması için aşina olduğu bir ortam sağlar. Web içeriği yönetim sistemleri sıklıkla kullanılmakta ve bazıları okulları göz önüne almak suretiyle hazırlanmaktadır.

– Donanım: Resim tarayıcılar (http://en.wikipedia.org/wiki/Image_scanner), sayısal fotoğraf makineleri, sayısal video kameraları ve bu cihazların ayakları ve bant kayıt cihazları gibi ortalama bir donanım kaynağı kullanışlıdır.

– Sistem Merkezi (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_hosting): Okullar, web sayfalarını, şekilleri, dosyaları, video ve benzeri bilgilerini saklamak ve bunlara web aracılığıyla erişimi sağlamak için bir erişim sistemi oluşturacak bir organizasyona ihtiyaç duyacaktır. Okulunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak bir planı taahhüt edecek, değişik hizmet sağlayıcıları ve hizmetleri araştırmak önem arz etmektedir.

Uygun kullanım

Okulunuz deneme yanılma yöntemiyle, hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşma yöntemini geliştirecektir. Bir okul web sitesi genel olarak şunları içerir:

– Adres ve telefon numaraları gibi irtibat bilgilerini.

– Okul hakkında bilgiyi, örneğin ders planları ve benzeri konular.

– Kadro hakkında bilgiyi.

– Ebeveyn-öğretmen organizasyonları hakkında bilgiyi.

– Öğrencilerin hazırladığı çizim, resim ve son bilgilerin oluşturduğu sınıf sayfaları.

– İlgili eğitim sitelerine yapılan bağlantılar.

– Ziyaretçilerin “imzalaması” için bir “misafir kitabı”. Uygun kullanım için bazı teknik faktörler şunları kapsamalıdır:

– Sevimli, kolay okunabilir bir tasarım.

– Engelli kullanıcılar için web erişimini sağlamak.

– Yüklenmesi oldukça fazla zaman alan dosya ve büyük grafiklerden kaçınmak.

– Tutarlı kullanım tasarımı, Interenet’e kolay girme ve son güncellemeleri yapılmış bilgiler.

– Gerektiğinde çeşitli dillerde tercümeler. Farklı ülkelerden öğrencilere erişilecek durumlarda, İngilizce genellikle ortak dil olarak seçilmektedir.

– Çocuk haklarına, sosyal ve kültürel çeşitliliğe, bedensel ve fiziksel bütünlüğe ve eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi demokrasinin değerlerine tam bir saygı. Örneğin, eğer öğrenciler, okul web sayfasını kullanarak birbirlerine bağlanıyorsa, Chatdanger’da: <http://www.chatdanger.com/> yayımlanana benzer ana hatlar kullanmak faydalı olabilir.

Daha fazla bilgi için

Bu standartları yakalamış binlerce iyi web sitesi bulunmaktadır: İngiltere’den St Joan of Arc ilkokulu <http://www.stjoanarc.sefton.sch.uk/index.php> ve Hollanda’dan Uluslararası Amsterdam Okulu <http://www.isa.nl/About/abouthome.html> buna iki örnektir.Okul web sitenizi oluşturmak için daha fazla bilgi aşağıdaki adreslerde bulunabilir:

> Bir okul web sitesi oluşturmak: : <http://www.wigglebits.com/>.

> Eğitim Dünyası: eğitimcilerin en iyi dostu: <http://www.education-world.com/>.

> Webmonkey <http://webmonkey.wired.com/webmonkey/authoring/html_basics/> makale, metin, çizim ve gelişim için danışmanlık.

> Çocuklar için Webmonkey:

<http://webmonkey.wired.com/webmonkey/kids/lessons/index.html>.

> “Web sitesi tasarımı yapabilmeyi öğretmek üzerine dersler.” Washington Üniversitesi’nden bir öğretim görevlisi, yazılım sürecinde öğrencilerin web sitesi hazırlarken kullandıkları yeteneklerini aktardıkları bir vitrin olarak hazırlanmıştır.

 

Memur Rehberi olarak, okullarımıza websitesi hazırlamada tasarım, yazılım ve hosting konusunda en yeni teknolojilerle karşılıksız olarak yardımcı oluyoruz. 

iletisim@memurrehberi.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz

]]>
http://www.memurrehberi.com/neden-okul-web-sitesi-hazirlamalisiniz/feed/ 0
MEB İzcilik Ödül ve Disiplin Yönergesi http://www.memurrehberi.com/meb-izcilik-odul-ve-disiplin-yonergesi/ http://www.memurrehberi.com/meb-izcilik-odul-ve-disiplin-yonergesi/#comments Mon, 29 Sep 2014 05:56:21 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2428 MEB İzcilik Ödül ve Disiplin Yönergesi 00/04/2011

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İZCİLİK YÖNETMELİĞİNİN 41. MADDESİ GEREĞİ ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisi: NİSAN 2011/2643

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yapılan yerel, ulusal ve uluslararası izcilik faaliyetlerindeki ödül ve disipline ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen, her tür izcilik faaliyetlerine izci, lider ve yönetici olarak katılan ve faaliyetlerde görev alan yönetim kademelerindeki görevliler ve izcilerle ilgili ödül ve disipline ilişkin iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30.04.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

c) Daire Başkanı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanını,

d) Eğitim görevlileri: İzcilik faaliyetlerinde görev yapan Eğitim Yöneticisi ve Eğitim yöneticisi yardımcısını,

e) Eğitim yöneticisi: Bir izcilik faaliyetinde eğitim ve yönetimden sorumlu olan, planlayan ve yöneten kişiyi,

f) Eğitim yöneticisi yardımcısı: Eğitim yöneticisine yardımcı olmak üzere görevlendirilen kişiyi,

g) Faal lider eğitimcisi: Bakanlığın, çeşitli izcilik faaliyetlerinde görev vermek üzere her yıl yayınladığı lider eğitimcileri listesinde yer alan dört tahta işaretli lideri,

h) Faal lider eğitimcisi yardımcısı: Bakanlığın, çeşitli izcilik faaliyetlerinde görev vermek üzere her yıl yayınladığı lider eğitimcileri listesinde yer alan üç tahta işaretli lideri,

i) Uzman lider: İki tahta işaret sertifikasına sahip izci liderini,

j) İzci: İzci ünitesine kayıtlı olan öğrenciyi,

k) İzci lideri: Bakanlıkça açılan en az İlk Aşama İzci Liderliği kursuna katılarak izci liderliği sertifikasına sahip kişileri,

l) İzci ünitesi: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan yavrukurt grubunu, izci grubunu, ergin izci grubunu,

m) Kamp disiplin kurulu: İzcilik eğitim kamplarında mevzuata göre oluşturulan kurulu,

n) Ödül: İzcilik faaliyetlerine katılan ve başarılı olanlar ile faaliyetlere destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça takdir ve teşvik amacıyla verilen her türlü belge ve materyalleri,

o) Örgün eğitim kurumları: Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okul ve kurumlarını,

p) Yurt dışı faaliyetler ve organizasyonlar: Uluslararası federasyonlar veya teşkilatlarca düzenlenen faaliyetleri,

q) Yaygın Eğitim Kurumları: Halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, yetişkinler otelcilik ve turizm eğitim merkezleri ve yetişkinler teknik eğitim merkezleri ve benzeri kurumları,

r) Merkezi ve Mahalli İzcilik Faaliyetleri: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,  il ve ilçe izci kurullarınca düzenlenecek olan tüm izcilik faaliyetlerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Ödül Türleri ve Ödül Verilecekler ile Ödül Verme Esasları

Ödül türleri

MADDE 5-(1) Bakanlıkça verilecek ödüller; yurt içi, uluslararası ve izcilik nişanları olmak üzere üç türlüdür.

Yurt içi ödüller ve ödül verilecekler

MADDE 6-(1) Bakanlıkça düzenlenecek yurt içi organizasyonlarda kişi ve kurumlara verilecek ödüller iki türlüdür:

a) Kişilere verilecek ödüller: Şilt, plaket, madalya, flama ve nişanlar, başarı belgesi, takdir ve teşekkür belgesi, katılma belgesi, sertifika ve beratlar,

b)  Kurumlara ve topluluklara verilecek ödüller: Şilt, plaket, başarı belgesi ve katılma belgesi.

(2) Daire Başkanlığınca, hizmet alanına giren faaliyetlerin gelişmesine ve tanıtımına katkıda bulunan, derleme, araştırma ve inceleme eserleri ile etkin hizmet ve örnek çalışma gösteren kişilere, başarı belgesi ve şilt verilir ayrıca Bakanlıkça ödüllendirilir.

(3) Ödül kazanan eserin Bakanlıkça basımı yapılırsa, ödül kazananların telif hakları saklı kalır. Bu eserlerin ödüllendirilmesi Bakanlık onayı ile oluşturulacak bir kurulca değerlendirilir.

Uluslararası ödüller

MADDE 7- Uluslararası federasyon veya teşkilatlarca düzenlenecek faaliyet ve organizasyonlarda verilecek ödül ve türleri ile ödül verme usul ve esasları, faaliyetin planlama aşamasından önce Bakanlık Olur’u ile belirlenir.

Ödül verme esasları

MADDE 8- (1) İzcilik faaliyetlerinde, faaliyet bitiminden sonra gerek görülürse uygun görülen kişi ve kurumlara daire başkanlığı tarafından ödül verilir, ödül giderleri bakanlık genel bütçesi ile bütçe içinde yer alan diğer kaynaklardan karşılanır.

(2) Ödül;

a) Bakanlıkça izin verilen faaliyetin gerçekleştirildiği yıl içerisinde verilir.

b) Kaybedilmesi hâlinde yenisi verilmez, ancak başarı belgesi, katılım belgesi ve sertifikalar ikinci ve son defa verilir.

c) Verildikten sonra ödülü hak etmediği tespit edilenlerden ödüller geri alınır.

d) Bakanlık genel bütçesi ile bütçe içinde yer alan diğer kaynaklardan karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulları,  Kuruluşu ve Görevleri

Disiplin kurulları

MADDE 9-(1) Disiplin kurulları; merkez disiplin kurulu, il disiplin kurulu ve kamp disiplin kurulu olmak üzere üç ayrı şekilde oluşturulur.

Merkez disiplin kurulunun oluşumu

MADDE 10-(1) Merkez Disiplin Kurulu; Daire Başkanının başkanlığında, ilgili şube müdürünün dışında Dairede görevli iki şube müdürü, İlköğretim Genel Müdürlüğünden bir şube müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bir şube müdürü olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu Kurul, Daire Başkanının teklifi ve Makam Onayı ile öğretim yılı başında kurulur. Kurulun görev süresi bir yıl olup yenisi oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Kurula ayrıca Daire Başkanlığından iki şube müdürü de yedek üye alınır. Kurulun sekretarya hizmetlerini ilgili şube müdürlüğü yapar.

Merkez disiplin kurulunun görevleri

MADDE 11-(1) Merkez Disiplin Kurulu; Daire Başkanlığınca planlanan ve organize edilen izcilik faaliyetlerinde görevlendirilen eğitim yöneticisi, eğitim yöneticisi yardımcısı, uzman lider, eğitim görevlileri, izci lideri ve izcilere ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine birinci derecede bakar. Disiplin Kurulu bağımsız çalışarak karar alır.

(2) Merkez disiplin kurulu, disiplin yönergesi kapsamında doğan fiillerle ilgili kurs ve seminer yönetimi ve izci kampı disiplin kurulunca kendilerine görüşülmek üzere sevk edilen konuları karara bağlar.

İl disiplin kurulunun oluşumu

MADDE 12-(1) İl Disiplin Kurulu; millî eğitim müdürlüklerinde beden eğitimi spor ve izcilik bölümünden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya ilgili şube müdürünün başkanlığında; İl lig heyetinden iki üye, il izci kurulu başkanı, il izci kurulu başkanı seçimi yapılmayan illerde, branş kursu görmüş bir lider veya mülki amirin onayıyla görevlendirilmiş bir lider, ildeki il izci kurulu branşı ile ilgili önderlerinden bir üye olmak koşulu ile toplam beş kişiden oluşan kuruldur.

(2) İl Disiplin Kurulu, millî eğitim müdürünün teklifi ve Valinin onayı ile öğretim yılı başında kurulur. Kurulun görev süresi bir yıl olup yenisi oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Kurula ayrıca iki kişi de yedek üye seçilir.

İl disiplin kurulunun görevleri

MADDE 13-(1) İl Disiplin Kurulu, Bakanlık ve taşra faaliyetlerine dayalı olarak illerde yapılan izcilik faaliyetlerinde; görev almış eğitim yöneticisi, eğitim yöneticisi yardımcısı, uzman lider, izci lideri ve izcilere ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine birinci derecede bakar.

(2) İl disiplin kurulu, Disiplin Yönergesi kapsamında doğan fiillerle ilgili kamp disiplin kurulu ile il izci kurulu başkanlığınca kendilerine görüşülmek üzere sevk edilen konuları karara bağlar.

(3) İl Disiplin Kurulu, bağımsız çalışarak karar alır.

Kamp disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 14- Kamp disiplin kurulu, izcilik yönetmeliği ve yönergesi esasları çerçevesinde kampın eğitim işlerinden sorumlu yönetici yardımcısı ve kampa katılan iki liderden oluşur.

Kamp disiplin kurulunun görevleri

MADDE 15- Kamp disiplin kurulu, kampta meydana gelen olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine bakar.

Disiplin kurullarının toplanması

MADDE 16-(1) Disiplin Kurulları; kurul başkanı tarafından belirtilen gün ve saatte, bütün üyelere sözlü veya yazılı duyurularak başkan tarafından yapılacak çağrı üzerine kuruldaki üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı geçerli olur.

(2) Aralıksız üç toplantıya izinsiz veya özürsüz katılmayan üyelerin yerine ilk yedek üye alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Bu Cezaları Gerektiren Davranışlar

Disiplin cezaları

MADDE 17-(1) Bu Yönergeye göre belirlenen disiplin suçlarına karşı uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, faaliyetten men, tescil iptali, sertifika iptali, ünite liderliği ve lider yardımcılığı, eğitim yöneticiliği görevlerinden alınması, il ve ilçe izci kurulu başkan ve kurul üyelerinin görevden alınma cezalarıdır.

İhtar cezası

MADDE 18 -(1) İhtar cezası; ünite liderinin, il ve ilçe izci kurul üyelerinin, lider eğitimcisi ve yardımcıları ile ilgililerin dikkatinin çekilmesidir. Aşağıda belirtilen kasıtsız fiiller durumunda;

a) Bakanlığa ve ilgili kuruluşlarına karşı yapmakla yükümlü olduğu bir işlemi kasıtsız yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenlere,

b) Bakanlığın yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata kasıtsız olarak süresinde cevap vermeyen, eksik veya yanlış cevap verenlere,

c) Bakanlığın yetkili makam ve mercileri ile bu makam ve mercilerce düzenlenen faaliyetlerde, itiraz etmeyi, tezyif ve tahkir etmeyi alışkanlık hâline getirerek sürekli yazılı ve sözlü itirazda bulunanlara,

d) Bakanlığın, yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı alaycı veya kaba davranışlarda bulunanlara veya göreve gitmeyenlere ihtar cezası verilir. Ceza yazılı olarak kendilerine bildirilir.

Faaliyetten men cezası

MADDE 19-(1) Bu ceza, ilgilinin faaliyetlere katılmasından men edilmesidir.

(2) Faaliyetlerden men cezası; tek faaliyetten men, bir yıl süre ile faaliyetten men, süreli faaliyetten men ve temsili, millî ve milletlerarası faaliyetten men olmak üzere dörde ayrılır.

a) Tek faaliyetten men cezası; izcilik faaliyetlerinde, disiplinsizliği veya cezaî nitelikteki davranışı nedeniyle faaliyetten alıkonulan, izci, izci lideri, o faaliyeti takip eden ilk faaliyete katılamaz.

b) Bir yıl süre faaliyetten men cezası; izcilik faaliyetlerinde, disiplinsizliği veya cezaî nitelikteki davranışı nedeniyle faaliyetten alıkonulan izci, izci lideri ve eğitim yöneticilerinin bir yıl süre ile yapılacak faaliyetlerden men edilmesidir.

c) Süreli faaliyetten men cezası; izci, izci lideri ve eğitim yöneticilerinin 30 günden az, iki yıldan çok olmamak üzere faaliyetten men edilmesidir.

d) Temsili, millî ve milletlerarası faaliyetten men cezası; temsili, millî ve milletlerarası faaliyetlerde, faaliyetten men hâlinde milletlerarası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır. Düzenleme kurulları, suçun mahiyetine göre evrakı ilgili ceza kuruluna sevk eder.

Hak mahrumiyeti cezası

MADDE 20 -(1) Süreli hak mahrumiyeti: iki aydan az iki yıldan fazla olamaz. Kişinin her türlü faaliyetlere iştirak etmekten, yöneticilik, izci liderliği, faal lider eğitimciliği, faal lider eğitimciliği yardımcılığı, il izci kurulu üyeliği ve başkanlığından men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür.

a) Süreli hak mahrumiyeti: iki aydan az iki yıldan fazla olamaz.

b) Sürekli hak mahrumiyeti: Kişilerin izcilik faaliyetinden sürekli olarak çıkarılmasıdır.

(2) Faaliyetten men ve hak mahrumiyetini gerektiren davranışlar şunlardır:

a)   İzci türesine aykırı hareket 

(1) İzcilik faaliyetlerinde; onur kırıcı ve insan ahlakına aykırı, izci and ve türesine yakışmayan harekette bulunan kişilere, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde 15 günden üç aya kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

b)   Mevzuata aykırı hareket

(1) Bakanlığın, izcilik faaliyetleriyle ilgili mevzuatına kasten aykırı harekette bulunanlara, bu hususta aykırı ceza hükmü bulunmadığı takdirde;  altı ay süre ile izcilik faaliyetlerinden men cezası verilir.

c)   Hakaret

(1) İzcilik faaliyetlerinde veya izci, izci lideri, lider eğitimcisi ya da lider eğitimcisi sıfatıyla Bakanlık teşkilatına veya bu teşkilatın bir mensubuna, Bakanlıkça görevlendirilen izci liderine, eğitim yöneticilerine, temsilciye ve diğer görevlilere huzurda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya basın, yayın yolu ile hakarette bulunanlara, üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetinden men cezası verilir. Küfürde de aynı hüküm uygulanır.

d)   Saldırı
(1) İzcilik faaliyetlerinde; Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili mevzuatın uygulanmasıyla görevli merkez ve taşra teşkilatının mensuplarına, izci, izci lideri, bakanlık temsilcisi, eğitim yöneticileri ve diğer görevlilere veya kişilere, görevini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı fiziksel saldırı vb. müessir davranışta bulunanlara bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli artırılır.

e) Sahte belge kullanımı

(1) İzcilik faaliyetlerinde; sahte belgeler kullanılarak düzenlenen evraklar ile faaliyete katılan veya katılmayı temin edenlere, bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f) Sahtecilik ile teşkilatı kandırma

(1) İzcilik faaliyetlerinde geçerli izci liderliği sertifikası veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan, teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyenler, bunları bilerek kullanan veya kullandıranlara tescil iptali cezası verilir. İzciliğin amacına, söz ve türesine ters düşecek, politik ve ideolojik faaliyetlerde bulunanların da Bakanlıkça verilen izcilik sertifikası iptal edilir. Sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

g) Ceza süresini beklememek

(1) Tek faaliyetten men cezasına rağmen beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan faaliyetlere katılanlar ya da bunu temin edenler, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu hâlde veya idari tedbir ile faaliyetlere katılmaktan veya yöneticilikten men edilmiş olmasına rağmen faaliyete katılanlar veya yöneticilik yapanlara üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

h) İzinsiz dış görev

(1). İzcilik faaliyetlerinde; yurt dışında yapılan Kamp, kurs, seminer, yarışma, şenlik ve festivallere Bakanlıktan izin almaksızın katılan veya yabancı bir ülkenin millî veya temsili grubunda görev kabul eden izci ünitesi veya liderlere, altı aydan bir yıla kadar süreli men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

i) İzinsiz veya mazeretsiz müsabaka veya faaliyet

(1) İzcilik faaliyetlerinde yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken kamp, kurs, seminer ve benzerlerini izinsiz yapanlar, yaptıranlar, böyle bir faaliyeti yönetenler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen faaliyetlere davet edildikleri hâlde özürsüz olarak katılmayan kişi ve izci ünitelerine bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men cezası verilir.

j) Temsili ve millî yarışmaya veya faaliyete katılmamak

(1) Yazılı tebligata rağmen özürsüz olarak temsili, millî veya ülkeyi temsilen uluslar arası faaliyetlere, hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan, çalışma ve faaliyet yerini terk eden, izci, izci lideri, eğitim yöneticisi ve benzeri kişilere; üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetinden men cezası verilir.

k) Millî şerefi ihlal

(1) Yurt içinde ve dışında, her ne suretle olursa olsun, Türk Milletinin ve yabancı bir milletin onurunu kırıcı bir eylemde bulunanlara bir yıldan iki yıla kadar izcilik faaliyetlerinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Ağır hâllerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

l) Alan olayları

(1) İzcilik faaliyetlerinin yapıldığı alan ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişi ve topluluklara; üç aydan iki yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) İzcileri nedeniyle olaylardan sorumlu liderlere, bir veya birden fazla olmak üzere faaliyetten men cezası verilir. Zarar ve hasar sorumlulara tazmin ettirilir.

m) Suça teşvik ve görev suçu

(1) Faaliyet öncesi, faaliyet sırasında veya dışında izcileri, topluluk elamanlarını ve yöneticileri; faaliyeti yönetenler aleyhine suça teşvik eden kişi ya da kişilere, bir yıl süre ile izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Kurumca teklif edilen ve kişilerce kabul edilen herhangi bir görevin ifasında ilgili mevzuata, yazılı tebligata aykırı hareket edenlere üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetlerinden men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

n) Faaliyetin devamına engel olmak

(1) Faaliyetin her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde başlamasına, devamına, tamamlanmasına engel olanlara; bir yıl süre ile izcilik faaliyetinden men cezası verilir.

o) Tanıklıktan kaçınmak

(1) Soruşturma sırasında; tanıklıktan çekinme hakları bulunanlar hariç, tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanıklık sıfatı ile yazılı veya sözlü beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık eden, ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde yetkili merciine duyurmayanlar; bir yıl süre ile izcilik faaliyetinden men cezası verilir.

p) Faaliyete katılmamak

(1) İzcilik faaliyetlerinde; programa alındıkları hâlde mazeretsiz olarak faaliyete katılmayanlara, üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

r) Emirlere uymamak ve huzursuzluk çıkarmak

(1) İzcilik faaliyetlerinde, yöneticilerin emirlerine uymayanlara, alaylı ve kaba hareketlerde bulunanlara; bir yıl süre ile izcilik faaliyetlerinden men cezası verilir.

(2) İzcilik faaliyetlerinde disipline aykırı hareketlerde bulunanlara, grubun huzurunu bozanlara; bir yıl süre ile faaliyetlerden men cezası verilir.

s) Kaba ve küçük düşürücü hareketler

(1) İzcilik faaliyetlerinde veya izci, lider, lider eğitimcisi ya da lider eğitimcisi yardımcısı sıfatıyla; izci liderlerine, eğitim yöneticilerine, diğer görevlilere, Bakanlık mensuplarına ve izcilere, kurum yöneticilerine, kaba, alaycı ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlara; bir yıl süre ile izcilik faaliyetlerinden men cezası verilir.

t) Genel ahlaka aykırı davranışlar

(1) İzci kamplarında; kamp içinde veya dışında; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 5inci maddesinde belirtilen Öğrencilerin uyacakları ve Beklenen Davranışlara aykırı hareketlerde bulundukları sabit görülenler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

u) Ödül törenine katılmamak veya hak etmiş olduğu ödülü almaktan imtina etmek

(1) Faaliyetler sonunda hak etmiş olduğu ödülü almak için düzenlenen ödül törenine kasten veya mazeretsiz olarak katılmayan kurum ve kişiler ile bu ödülü almaktan imtina eden kişilere, bir yıl izcilik faaliyetinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim yöneticileri ve Diğer Görevliler ile İlgili Hususlar

Menfaat ile yönetim

MADDE 21-(1) Yönetimce; faaliyetten maddi ve manevi menfaat sağlandığına kanaat getirildiği takdirde, eğitim yöneticilerine Merkez Disiplin Kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.

Rapor vermemek veya gerçeğe aykırı rapor vermek

MADDE 22-(1) Faaliyete ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli yöneticilere Merkez Disiplin Kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.

Görevi ihmal ve suiistimal

MADDE 23-(1) Faaliyet yerine özürsüz olarak gelmeyen veya faaliyeti süresinde başlatmayan, yönetmeyen veya talimatlara aykırı yöneten, kasıtlı olarak iptal eden, her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suiistimal eden yöneticilere, merkez disiplin kurulunca gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.

(2) Bu bölümde sayılan fiiller dışında kalan ve işlendiğinde bir disiplin suçunu oluşturan fiillere de Disiplin Kurulunca dördüncü bölümde yer alan hükümler doğrultusunda sayılan cezalardan birisi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
İdari Tedbirler, Cezayı Azaltma ve Çoğaltma,  Soruşturma Karar ve Uygulamalar

İdari tedbirler

MADDE 24-(1) İdari tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığında, kişileri her türlü faaliyet ve faaliyeti yönetmekten veya faal olmaktan geçici olarak alıkoymaktır.

İdari tedbir yetkilileri

MADDE 25-(1) Bu Yönerge hükümleri ile ilgili olarak;

a) Daire Başkanı veya Makam Oluru ile faaliyetler için görevlendirilen Bakanlık temsilcileri, merkez disiplin kurulu, eğitim yöneticileri, il disiplin kurulu ve kamp disiplin kurulu, kendi görev alanlarına giren hususlarda, soruşturma sonuna kadar her zaman kurum ve kişiler hakkında idari tedbir koymaya yetkilidir.

İdari tedbirin başlaması ve tebliği

MADDE 26-(1) İdari tedbir, aşağıda belirtilen durumlara göre başlatılır.

a) İzcilik faaliyetlerinde;

1) Bu Yönergede yazılı disiplin suçu teşkil eden davranış nedeniyle faaliyetten men edilenler için idari tedbir koymaya yetkili kişilerce alınan karar tarihinde,

2) Olayın önemine göre yetkili mercilerce konulara ilişkin soruşturma evrakının hazırlanmasını takiben karar alınması durumunda yürürlüğe girer.

3) Merkez disiplin kurulu ile il disiplin kurulları, görev alanlarına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını değiştirebilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

İdari tedbirin tebliği

MADDE 27-(1) Tebliğ gereken idari tedbirler, ilgililere yetkililerce yazılı olarak tebliğ edilir.

Teşebbüs

MADDE 28-(1) Disiplin suçu teşkil eden davranışın teşebbüs derecesinde kaldığı hâllerde tayin olunan cezanın yarısına kadar indirilir.

Tahrik

MADDE 29-(1) Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hâllerde, belirlenen cezalar yarıdan 3/2 si kadar indirilir.
Tahrik sonucu işlenen suçlara ait sürekli hak mahrumiyeti cezası iki yıla çevrilir.

Takdiri hafifletici ve ağırlaştırıcı sebepler

MADDE 30-(1) Merkez disiplin kurulu ile il disiplin kurullarınca; tahrik sebepleriyle azaltmadan ayrı olarak kurum ile kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler kabul edilirse cezanın yarısına kadar indirilir.

(2) Suçun toplu işlenmesi, tesislere ve kurumlara karşı işlenmesi, kamp, kurs, seminer vb araçları ile işlenmesi, geceleyin işlenmesi ve benzeri hâller ağırlaştırıcı sebepler olup takdir olunan cezanın yarısı kadar artırılır.

Tekerrür

MADDE 31-(1) Cezasına ait infazın tamamlandığı yıl içinde, cezayı veren kurulun sorumluluğunda suç işleyen kişi veya topluluklar hakkında verilecek ceza yarısına kadar artırılır. İhtar cezası ile tek faaliyetten men cezası tekrara esas olmaz.

Cezada birleştirme
MADDE 32-(1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren olaylar ayrı ayrı cezalandırılıp tevhid edilerek hükme bağlanır.

Yabancı memleketlerde faaliyetlerle ilgili suç işlemek

MADDE 33-(1) Bu Yönergeye göre, izcilik faaliyetinden men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar, yabancı memleketlerde işlendiği takdirde verilecek cezalar bir misline kadar artırılabilir.

Soruşturmanın açılması

MADDE 34-(1) Soruşturma açılması, aşağıda belirtildiği gibi yapılır:

a) Bakanlığa bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden davranışları, ihbar ve şikâyetleri derhal faaliyetin hafta sonuna rastlaması durumunda ilk iş günü Bakanlığa bildirmek zorundadır.

b) Daire Başkanlığının faaliyet programına dayalı olarak düzenlenen kamp, kurs ve seminerlerde, Daire Başkanlığına, mahallî faaliyetlere ait sevk işlemleri ise il izci kurullarına yapılır.

c) İllerdeki izcilik faaliyetlerinde, ilgililer hakkında düzenlenen rapor il izci kurunda görüşülür.

d) Daire Başkanlığının faaliyet programına dayalı olarak düzenlenen faaliyetlerde görevli eğitim yöneticileri, raporlarını Daire Başkanlığına, mahalli faaliyetlerde ki yöneticiler ise e il izci kuruluna bir gün içinde vermek zorundadırlar.

e) Disiplin Kurullarına sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, faaliyetin adı, cezalandırılması istenen kişi ve topluluk isimleri belirtilir.

Soruşturma

MADDE 35-(1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli disiplin kuruluna ulaşması üzerine soruşturma başlar. Kurul, önce idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan takip ve noksan kalan konuları tamamlar. Savunma gerektiriyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır.

 (2) Tanıklar, tebligatı izleyen beş iş günü içinde yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. İncelenen olaydaki sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında disiplin kurulları doğrudan soruşturma yapabilir.

Savunma

MADDE 36-(1) Savunma alınmadan ceza verilmez. Savunmayı; Merkez Disiplin Kurulunun yetkisine giren olaylarda Daire Başkanlığı, mahalli faaliyetlerde ise olay kampta geçmiş ise kamp disiplin kurulu, diğer faaliyetlerde ise İl İzci Kurulu Başkanı ister.

(2) Yazılı savunma, görevli disiplin kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse, yazılı savunmada yeterince açıklanmayan ya da eksik kalan konular için, sözlü savunma almak üzere bir üyesini görevlendirir.

(3) Kurumlar, kurumun yetkilisi veya görevlendireceği kişi tarafından savunulur. Merkez Disiplin Kurulunun yetki ve sorumluluk alanına giren işler ile il disiplin kurulunun yetki ve sorumluluk alanına giren işlerde savunma istemi yazı ile yapılır. Yazının kişiye veya kurum başkanlığına ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Acil durumlarda, savunma istem tebligatı faks ile Bakanlık personeli veya millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile görevli eliyle yapılabilir. Tebligat almaktan kaçınan kurumlara karşı bu yönde tutulan bir tutanak tebliğ evrakı yerine geçer.

(4) Tebligatı izleyen yedi iş günü içinde savunma vermeyen kişi, topluluk ve kurum, savunmasından vazgeçmiş sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren, yedinci günün mesai bitimine kadar savunmaların ilgili Disiplin Kuruluna ulaştırılması şarttır.

Karar

MADDE 37-(1) Disiplin kurulları; soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç iş günü içinde karar verir. Disiplin kurulları; delilleri, soruşturma ve incelemeden edineceği kanaate göre cezayı takdir eder.

(2) Kararlar; cezalandırmaya, ceza vermeye gerek olmadığına, soruşturmanın ertelenmesine ve düşürülmesine ait olabilir. Ceza kararlarında cezanın gerekçesi, mahiyeti ve uygulanma usulleri gösterilir.

(3) Ceza kararlarına, bu Yönergenin 45. inci maddesindeki usule göre itiraz edilebilir. Ancak itiraz uygulamayı durdurmaz.

Soruşturmanın zaman aşımı

MADDE 38-(1) İhtar cezasını gerektiren hâllerde üç ayın, faaliyetten men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren olaylarda bir yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren olaylarda ise iki yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Zaman aşımının başlangıcı olay günüdür.

Ceza zaman aşımı

MADDE 39 -(1) İhtar cezası altı ay, izcilik faaliyetinden men ve sürekli hak mahrumiyeti cezaları ise iki yıl uygulanmazsa ortadan kalkar.

(2) Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın kesinleştiği veya ceza uygulamanın herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.

Soruşturma ve ceza zaman aşımının kesilmesi

MADDE 40 -(1) Disiplin Kurulunun soruşturma ile ilgili işlemleri ve ceza kararı verilmesi, soruşturma zaman aşımının kararın uygulanmasına ait her işlem, ceza zaman aşımını keser. Zaman aşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar.

(2) Gerek soruşturma zaman aşımı, gerekse ceza zaman aşımı doğrudan uygulanır.

Kararların tebliğ ve uygulanması

MADDE 41 -(1) Tebliğ ve uygulama esas olmak üzere, Merkez Disiplin Kurulunca ve İl Disiplin Kurullarınca verilen karaların sonucu, ilgili kişi ve kurumlara yazı ile tebliğ edilir.

(2) Tebligat, sonucun kuruma yazı ile bildirildiği tarihte yapılmış sayılır.

Uygulamanın özel hükümleri

MADDE 42-(1) Cezaların uygulanmasında, aşağıda belirtilen özel hükümler dikkate alınır:

a) Bakanlık ve Valilikler tarafından izin verilen faaliyetlerde,  faaliyetten men cezası ile cezalandırılan izci lideri ve üniteleri hakkında, bu ceza faaliyetlerde verilen aynı nitelikteki ceza gibi uygulanır.

b) İzcilik faaliyetlerinde görev almaktan süreli veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile men edilen lider, cezalı oldukları süre içerisinde cezalı oldukları alanla ilgili yapacakları ders dışı eğitim çalışması ek ders ücretlerinden yararlanamazlar.

g) Disiplin suçunu teşkil eden davranışları yapan öğretmen ve memurlara ceza, bunların işledikleri suçlarla bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına yönelik disiplin suçlarına ait hükümler uygulanır.

Ceza Kararlarının genel niteliği ve millî müsabaka izni

MADDE 43-(1) Merkez Disiplin Kurulu ile il disiplin kurullarınca verilen kesinleşmiş cezalar, hiç bir makam ve kişi tarafından af edilemez, bu Yönergedeki hükümler dışında değiştirilemez. Cezalı süre aralıksız işler.

(2) Uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile millî ve temsili müsabaka ve faaliyetlerde cezalı veya idari tedbirli izci, izci lideri ve eğitim yöneticilerinin faaliyete katılmalarına Bakanlık izin verebilir. İzinli süreyi izleyen ceza ve idari tedbir uygulaması derhal başlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz
İtirazın Mercileri, İtirazın Usulü ile İtirazın İncelenmesi

İtiraz ve itiraz mercileri

MADDE 44-(1) İl Disiplin, Kamp disiplin ve Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, aşağıda belirtilen şekillerde yapılır:

a) İl Disiplin Kurulu ve Kamp Disiplin Kurulu kararlarına itiraz; il disiplin kurulları ile kamp disiplin kurulları görev yetki ve sorumluluk alanlarına giren çeşitli olaylardan dolayı verdikleri ihtar, faaliyetten men ve iki aya kadar (iki ay dâhil) hak mahrumiyeti cezası kesin olup bu cezalara itiraz olunamaz.

(2) Yukarıdaki ceza miktarlarını aşan İl Disiplin ve Kamp Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde il millî eğitim müdürlüğü kanalı ile Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Merkez disiplin Kurulunca incelenmek üzere itiraz edilebilir. Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, doğrudan Merkez Disiplin Kurulunca incelenebilir.

b) Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz; Merkez Disiplin Kurulunca kişilere verilen ihtar, izcilik faaliyetlerinden men ve bir yıla kadar (bir yıl dâhil) hak mahrumiyeti cezası kesin olup bu cezalara itiraz olunamaz.  Bu ceza miktarını aşan Merkez Disiplin Kurulu kararlarına tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde yeniden değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

İtiraz usulü ile itirazın incelenmesi ve karar

MADDE 45-(1) İtirazın usulü, incelenmesi ve karar ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İtiraz usulü; İl disiplin kurullarının itiraza tabi kararlarına, cezalandırılan kişi itiraz edebilir. İl Disiplin Kurulu Kararına itiraz; il millî eğitim müdürlüğünce Bakanlığa, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere dilekçe ile yapılır. İl Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden uygulamanın durdurulmasını isteyebilirler.

b) Merkez Disiplin Kurulunca İtirazın İncelenmesi; Merkez Disiplin Kurulu itirazın usulüne uygun ve süresi içinde olup olmadığını inceler. Usulüne uygun olmayan dilekçeler yedi iş günü içinde yeniden düzenlenip verilmek üzere geri gönderilir. Dilekçenin, süresinde usulüne uygun bir şekilde yenilenmemesi hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtiraz süresinin geçirildiği tespit edildiğinde itirazın esası incelenmez ve dilekçe bu gerekçe ile reddedilir.

Usulüne uygun ve süresi içinde yapıldığı anlaşılan itirazlar, varsa öncelikle uygulamanın durdurulması isteği yönünden incelenip karara bağlanır. Ve ilgililere usulüne uygun tebliğ edilir.

İtirazın incelenmesinde; itiraz dilekçesi ve ekleri ile itiraz konusu, kararı veren disiplin kurulundan gelen ve getirilen dosya esas alınır. Dosyanın tekâmülünden itibaren en geç yedi iş günü içinde gerekli karar verilir.

c) Karar; Merkez Disiplin Kurulu, itiraz konusunda İl Disiplin Kurulu Kararlarının, aynen veya ceza indirilerek onanmasına veya bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve İlgililere usulüne uygun tebliğ edilir.

Soruşturmanın iadesi ve usulü

MADDE 46-(1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları, kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü, kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde, İl izci kurulu Başkanı kesinleşen kararı veren İl Disiplin Kurulundan bu işin yeniden incelenmesini, karar, ceza verilmesine ilişkin ise cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine İl Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra ve inceleme sonucuna göre önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığını karar verilebileceği gibi yeni bir karar da verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Nişan ve ödüller

Verilecek Nişanlar:

MADDE 47 (1) izciliğe hizmeti geçen liderler ile örnek davranışlarda bulunan izcilere, aşağıda yazılı nişanlar beratları ile birlikte verilir.

1.ÖRNEK İZCİ NİŞANI:  İzcilik faaliyetleri süresince;

a. Davranışları ile ünite liderleri üzerinde olumlu etki bırakan her basamaktaki izcilere,

b. Ünite liderinin veya grup başının yazılı teklifi üzerine,

c. İl faaliyetlerinde il izci kurulu başkanlığınca,

d. Kamp faaliyetlerinde, eğitim yöneticiliğince verilir.

ÖRNEK İZCİ NİŞANININ ŞEKLİ:

Zemin krem, kenarı sarı sırma çerçeveli ve içinde “ÖRNEK İZCİ NİŞANI” yazısı bulunan, 3 cm. çapındaki kumaş üzerine işlenmiş Bakanlığımızın Teşkilat armasıdır.

     

2. TEŞEKKÜR NİŞANI:

a. İzciliğe hizmet etmiş, katkıda bulunmuş olan kişilere verilir.

b. Bu nişanı almak için, izci lideri olma şartı aranmaz.

c. Bu nişan, İl İzci Kurulu Başkanlıklarının yazılı teklifleri üzerine veya Bakanlığın takdiri ile,

d. Daire Başkanlığınca verilir.

TEŞEKKÜR NİŞANININ ŞEKLİ: Teşkilat armasının etrafında “TEŞEKKÜR NİŞANI” yazılı madeni nişandır. Bu nişan bronz, gümüş ve altın olmak üzere 3 tiptir. “TEŞEKKÜR NİŞANI” izci üniformasının sol cep, kapak dikişi üzerine takılır.

3. HAYAT KURTARMA NİŞANI:

a. Kendi hayatını tehlikeye atarak bir başkasının hayatını kurtarmış olduğu saptanan izci veya liderlere verilir.

b. İl İzci Kurulu Başkanlığının yazılı teklifi ile,

c. Olay, Bakanlıkça düzenlenen izcilik faaliyetlerinde gerçekleşmiş ise;

d. Eğitim yöneticisinin yazılı teklifi üzerine,

Daire Başkanlığınca verilir.

Verilen bu nişan, izcilik çalışmaları süresince sol cep üzerindeki kapak dikişi üzerine takılır. “HAYAT KURTARMA NİŞANI” zemini beyaz, TEŞKİLAT ARMAMIZ ‘ın içinde ilk yardım hilali bulunan armadır.  Çapı 3cm olan bir işarettir. Dış daire hattı siyah ve kalınlığı 1 mm dir.

4. UZUN HİZMET NİŞANI: On beş – yirmi – yirmi beş yıldan fazla küme, oymak ve ocak çalıştıran liderlere, on beş – yirmi – yirmi beş yıldan fazla il izci kurulunda çalışan liderlere, Merkez Teşkilatında görev yapan Program Eğitim Komisyonu üyeleri ile eğitimci liderlere verilir.

Nişanlar sol cep kapağının üst dikiş üzerine takılır.“Uzun Hizmet Nişanı” almayı hak edenlere, nişanlarıyla birlikte berat da verilir. Nişanlar, iki yılda bir düzenlenen törenle, Daire Başkanlığı tarafından verilir.

a. 15 YIL VE ÜZERİ UZUN HİZMET NİŞANI ŞEKLİ: On beş yıl ve üzeri faaliyette bulunan izci liderlerine verilen, GRİ zemin üzerine MAVİ renkte SEKİZLİ (8) düğüm bulunan 30 mm x 15 mm ebadında madeni armadır. 8’li düğümün boyutları 28 mm x 8 mm, Teşkilat Armasının boyutları 6 mm x 4.5 mm dir.

b. 20 YIL VE ÜZERİ UZUN HİZMET NİŞANI ŞEKLİ: Yirmi yıl ve üzeri faaliyette bulunan izci liderlerine, GRİ zemin üzerine YEŞİL renkte SEKİZLİ (8) düğüm bulunan 30 mm x 15 mm ebadında madeni armadır. 8’li düğümün boyutları 28 mm x 8 mm, Teşkilat Armasının boyutları 6 mm x 4.5 mm dir.

c. 25 YIL VE ÜZERİ UZUN HİZMET NİŞANI ŞEKLİ: Yirmi beş yıl ve üzeri faaliyette bulunan izci liderlerine, GRİ zemin üzerine KIRMIZI renkte SEKİZLİ (8) düğüm bulunan 30 mm x 15 mm ebadında madeni armadır. 8’li düğümün boyutları 28 mm x 8 mm, Teşkilat Armasının boyutları 6 mm x 4.5 mm dir.

5. ONUR KAMPI: İzcilik faaliyetlerinde kesintisiz olarak kırk hizmet yılını doldurmuş ve uzun hizmet nişanını almış, hayattaki izci liderleri için, Daire Başkanlığı tarafından seçilen liderler adına “ONUR KAMPI” düzenlenir.

Adına “Onur Kampı” düzenlenen izci lideri, adına düzenlenen kampa, “ONUR KONUĞU” olarak davet edilir.

6. ONUR NİŞANI: Daire Başkanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde, yurt ve Dünya izciliğinin gelişmesine hizmet etmiş, Türk ve yabancı izci liderleri ile izcilikle ilgisi olmayan, fakat izciliğe hizmet eden devlet büyüğü kişilere verilir.
             

ONUR NİŞANI ŞEKLİ: Onur Nişanı; zemini beyaz, kenarları kırmızı, ortada teşkilat arması, etrafı defneyaprakları ile çevrili bulunan madeni bir armadır (Çapı 4 cm). Arma 2 cm genişliğinde, boyundan geçecek uzunlukta, kırmızı-beyaz bir kurdeleye takılır.

7. DİĞER NİŞANLAR:

1. Tahta işaret (Wood Badge)

Branşında ünite çalıştıran ve esasları yönerge ile belirlenen, tahta işaret kursunu başarı ile bitiren izci liderlerine, uluslararası usule göre Daire Başkanlığı tarafından verilir. 2 tahta işareti deri kordonla boyunda taşınır.

2. Üç tahta işareti
Bu nişan, esasları yönerge ile belirlenen, ilgili kursu bitiren ve başarılı olan Lider Eğitimci Yardımcılarına uluslararası usule göre Daire Başkanlığı tarafından verilir. 3 tahta işareti deri kordonla boyunda taşınır.

3. Dört tahta işareti
Bu nişan, esasları yönerge belirlenen ilgili kursu bitiren ve başarılı olan Lider Eğitimcilerine uluslararası usule göre Daire Başkanlığı tarafından verilir. 4 tahta işareti deri kordonla boyunda taşınır.

BELGELER

Aşağıda yazılı bulunan belgeler, izcilik faaliyetlerine katılan izci ve liderler ile diğer destek veren kişi ve kuruluşlara verilir:

1. Kurs / Seminer Belgesi

2. Katılım Belgesi

3. Teşekkür Belgesi

KURS / SEMİNER,  KATILIM VE TEŞEKKÜR BELGESİ

Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, her türden;  kurs ve seminerlere katılan izci liderlerine kurs / seminer belgesi,  izcilik faaliyetlerine katılan İzcilere ve İzci Liderlerine Katılım Belgesi, faaliyetlere izci ünitesi gönderen okul müdürleri ile Milli Eğitim Müdürlerine ve ilgili destek personele de Teşekkür Belgesi, Daire Başkanlığı tarafından verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
 

Yürürlük

MADDE 48-(1) Bu Yönerge, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49-(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

]]>
http://www.memurrehberi.com/meb-izcilik-odul-ve-disiplin-yonergesi/feed/ 0
MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi http://www.memurrehberi.com/meb-egitimi-arastirma-ve-gelistirme-dairesi-baskanligi-calisma-esas-ve-usulleri-yonergesi/ http://www.memurrehberi.com/meb-egitimi-arastirma-ve-gelistirme-dairesi-baskanligi-calisma-esas-ve-usulleri-yonergesi/#comments Mon, 29 Sep 2014 03:52:14 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2426 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge 00/03/2011

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

Tebliğler Dergisi

: MART 2011/2642

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ait hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını

c) Başkanlık: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığını

ç) Başkan: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanını

d) METARGEM: Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezini

e) Merkez: Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezini

f) Danışma Kurulu: METARGEM Danışma Kurulunu

g) Okul: Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okul, kurum ve merkezlerini

ğ) Okul müdürü: 6. Akşam Sanat Okulu Müdürünü

h) Müdür başyardımcısı: 6. Akşam Sanat Okulu Müdür Başyardımcısını

h) Müdür yardımcısı: 6. Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısını

ı) Teknik müdür yardımcısı: 6. Akşam Sanat Okulu Teknik Müdür Yardımcısını

i) Öğretmen: Başkanlığın görev tanımlarındaki uzmanlık gerektiren işleri yapmak üzere görevlendirilen öğretmeni

j) Komisyon: Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde ölçme, değerlendirme ve program geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere oluşturulan komisyonları

k) Ekip: Araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak üzere oluşturulan ekipleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevleri

Teşkilat

Madde 5- Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 4 ve 32. maddelerine göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) ise 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 42. maddesi hükümlerine dayanılarak kurulmuştur. Başkanlığı oluşturan birimler aşağıda verilmiş olup teşkilat yapısı EK-1’deki şemada gösterilmiştir.

a) Başkan

b) Şube müdürlükleri

c) Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi

ç) 6. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Görevler

Başkanlığın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6- Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek ve değerlendirmek.

b) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek; söz konusu programların geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesiyle ilgili yeni modeller geliştirerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci başarılarını araştırmak, karşılaştırmak ve değerlendirmek.

ç) Eğitim ve öğretimle ilgili alanlarda araştırma yapmak, araştırma sonuçlarına göre çözümler geliştirmek ve önermek.

d) Çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, sempozyum, panel gibi toplantılar düzenlemek ve bu toplantılardaki tebliğleri gerektiğinde yayımlamak.

e) Eğitim ve öğretimle ilgili standartları ve kaliteyi geliştirici çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, bu konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

f) Görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde ihtisas komisyonları kurmak ve çalıştırmak.

g) Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Amirlerin vereceği görevleri yapmak.

Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın görevleriyle ilgili çalışmaların planlanması, koordinasyonu ve bunların uygulanmasını sağlamak, çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek.

b) Görev tanımına göre gerekli yetki ve sorumlulukları tespit etmek ve birimler arasında görev dağılımı yapmak.

c) Başkanlığın iş akışını düzenlemek, araştırma, geliştirme, yönetim çalışmalarını izlemek ve koordineli çalışmayı sağlamak amacıyla, şube müdürleri ile diğer personelle toplantılar yapmak.

ç) Başkanlığın gerekli mali kaynaklarını, alt yapısını, yazılım ve donanımını temin etmek.

d) Başkanlığa intikal eden konuları inceleyip karara bağlamak.

e) Başkanlığın görev alanını ilgilendiren konularda Bakanlığın diğer birimleriyle iş birliği yapmak.

f) Eğitim ve öğretimle ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

g) “MEB İmza Yetkileri Yönergesi”ne göre Bakanlık makamınca yetkili kılındığı konulardaki yazıları Bakan adına imzalamak.

ğ) Yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını gözden geçirmek, değerlendirmek ve iyileştirilmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

i) Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezinin belirlenen iş ve işlemlerinin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak, denetim ve koordinesini sağlamak.

Şube Müdürlerinin Ortak Görevleri

Madde 8- Şube müdürlerinin görevleri 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

a) Şubesini kanun, tüzük, yönetmelik, genelge vb. mevzuata uygun olarak yönetmek ve yürütmek.

b) Şubesi ile ilgili işleri planlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili sonuçları değerlendirmek.

c) Şube personelinin görev tanımlarını yapmak.

ç) Şube personeli arasında iş akışını, iş bölümünü ve iş birliğini düzenlemek.

d) Şubesinin görevleriyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak.

e) Personelin devam-devamsızlığını takip etmek.

f) Şube personeline ait değerlendirme ve sicil raporlarını, yönetmeliğe uygun olarak doldurmak.

g) Şube personelini bir üst grup göreve hazırlamak.

ğ) Şubesini ilgilendiren konularda ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

h) Şubesi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesi ve korunmasını sağlamak.

ı) Şubenin çalışma planları ile çalışma raporlarını hazırlamak.

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Uzmanlarının Ortak Görevleri

Madde 9- Eğitim uzmanlarının ortak görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlıkça verilen eğitim ve öğretim ile ilgili konularda inceleme yapmak, değerlendirmek ve çalışma sonuçlarını rapor hâlinde ilgililere sunmak.

b) Uzmanlık alanına giren konularda şube çalışmalarında görev almak.

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda kendi uzmanlık alanıyla ilgili çalışmalar yapmak, sonuçlarını rapor hâlinde Başkanlık makamına sunmak.

ç) Eğitimle ilgili gelişmeleri ve yeni teknolojileri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek, bu amaçla toplantılara katılmak, sonuç ve önerilerini rapor hâlinde Başkanlığa sunmak.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretmenlerin Ortak Görevleri

Madde 10- Öğretmenlerin ortak görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlendirildiği şubede alanlarında ve uzmanlık gerektiren konularda çalışmalar yapmak.

b) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Şeflerin Ortak Görevleri

Madde 11- Şeflerin ortak görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubenin büro hizmetlerini zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütmek.

b) Şubenin bilgi, belge ve dokümanlarını derlemek, dosyalamak ve korumak.

c) Yıllık iş planında belirlenen amaç ve hedefleri süresi içinde gerçekleştirmek.

ç) Büroda görevli personelin görev dağılımını yaparak çalışmalarını koordine etmek.

d) Kendisine bağlı çalışan personeli bir üst grup göreve hazırlamak.

e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin Ortak Görevleri

Madde 12- Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin ortak görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubedeki çalışmalarla ilgili ham verileri bilgisayara yazarak uygun program ve tekniklerle kontrol edip tablo, grafik, resim, şekil hâlinde kullanıma sunmak.

b) Amirlerince verilen yazıları bilgisayarda yazmak.

c) Her türlü yazışmayı elektronik ortamda yapmak.

ç) Kendisine tahsis edilen bilgisayarı ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

d) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgisayar İşletmenlerinin Ortak Görevleri

Madde 13-Bilgisayar işletmenlerinin ortakgörev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Amirlerince verilen yazıları bilgisayarda yazmak.

b) Her türlü yazışmayı elektronik ortamda yapmak.

c) Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara her türlü veriyi yüklemek (Data, grafik, resim, şekil, harita vb.).

ç) Verilen görevleri, şubenin diğer personeli ile iş birliği içerisinde yürütmek.

d) Tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların Ortak Görevleri

Madde 14- Memurların ortakgörev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuatına uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek.

b) Şubeden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak.

c) Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak.

ç) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Teknik Hizmet Personelinin Ortak Görevleri

Madde 15- Teknik hizmet personelinin ortakgörev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın ısınma, aydınlatma, sıhhi tesisat ve diğer sistemlerinin bakım ve onarımları ile ilgili işleri yapmak.

b) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Yardımcı Hizmet Personelinin Ortak Görevleri

Madde 16- Yardımcı hizmet personelinin ortakgörev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bakanlık içi ve Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı zamanında teslim etmek.

b) İl dışına gönderilecek evrakı postaya vermek.

c) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürlükleri ve Görevleri

* Araştırma Şubesi Müdürlüğü

* Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü

* Bütçe ve Satın Alma Şubesi Müdürlüğü

* Eğitimi Geliştirme Şubesi Müdürlüğü

* İdari İşler Şubesi Müdürlüğü

* İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü

* Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü

* Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü

* Program Şubesi Müdürlüğü

* Proje Şubesi Müdürlüğü

* Teknoloji ve Tasarım Şubesi Müdürlüğü

* Eğitim-İstihdam ve Mezunları İzleme Şubesi Müdürlüğü

* Ulusal Referans Noktası Şubesi Müdürlüğü

* Mesleğe Yöneltme ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğü

* Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü

* Hizmet İçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü

Araştırma Şubesi Müdürlüğü

Madde 17- Araştırma Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın eğitim araştırmaları programını hazırlamak, bu program çerçevesinde öncelikleri dikkate alarak eğitimle ilgili araştırmalar yapmak ya da araştırmaların yapılmasını sağlamak, bu amaçla üniversiteler ve diğer akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

b) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapmak üzere araştırma ekipleri kurmak, üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine ve diğer araştırmacılarına araştırma desteği vermek, bütçe imkânları ölçüsünde ihale yoluyla araştırma yapılmasını sağlamak.

c) Yurt içinde ve yurt dışında eğitimle ilgili araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleri veya enstitüleri ile iş birliği yapmak, ulusal veya uluslararası bilimsel etkinlikleri izleyerek etkinliklerin sonuçlarını eğitim sistemine kazandırmak için çalışmalar yapmak.

ç) Eğitim sisteminin geliştirilmesi amacıyla eğitimle ilgili araştırma ve makaleleri derlemek, bilgi bankası oluşturmak ve bunları internet ortamında yayınlamak.

d) Eğitimle ilgili elde edilen verileri, bilgi sistemlerini kullanarak analiz etmek, yorumlamak ve ilgili birimlerin hizmetine sunmak.

e) 31.08.2006 tarih ve 4396 sayılı Makam Onayı ile Başkanlığımıza verilen araştırma izinleri görevi ile ilgili olarak birden fazla ilde MEB’e bağlı kurumlarda araştırma yapmak isteyen araştırmacıların veri toplama araçlarını, uygulama izni taleplerini ilgili Yönerge doğrultusunda değerlendirmek.

f) İl Ar-Ge Birimleri Yönergesinin 6. maddesinde yer alan eğitim araştırmaları ile ilgili görevlerinde İl Ar-Ge birimlerine rehberlik yapmak.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü

Madde 18- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görev kapsamındaki Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu kapsamda proje hazırlamak ve uygulamak, projeleri izlemek, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

b) Başkanlığın çalışma alanları kapsamına giren konularda ülkemizle diğer ülkeler arasında imzalanan Kültürel Değişim Programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Türk eğitim sistemi ile AB, OECD ve yakın ilişkimiz olan diğer ülkelerin eğitim sistemleri arasında karşılaştırmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

ç) Başkanlıkça uygun görülen, eğitim ve öğretimle ilgili Türkçe veya yabancı dillerde yazılmış doküman ve materyallerin çevirilerini yapmak.

Bütçe ve Satın Alma Şubesi Müdürlüğü

Madde 19- Bütçe ve Satın Alma Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın yıllık yatırım ve cari bütçesini hazırlamak ve harcamaları planlayıp uygulamak.

b) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri satın almak.

c) Başkanlığa ait hesap ve mutemetlik iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenek ve tahakkukla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

d) Başkanlığın bütçesi ile ilgili Bakanlığın diğer birimleriyle iş birliği yaparak serbest bırakılan bütçe kalemlerinin harcamalarının yapılmasını sağlamak.

e) Başkanlıkla ilgili her türlü harcamanın iş ve işlemlerini ilgili şubelerle iş birliği yaparak mevzuatına uygun olarak yürütmek.

Eğitimi Geliştirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 20- Eğitimi Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim sisteminin geliştirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında eğitimle ilgili araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi veya enstitüleri ile iş birliği yapmak, ulusal veya uluslararası bilimsel etkinliklere katılarak etkinliklerin sonuçlarını değerlendirmek ve eğitim alanındaki yenilikleri sisteme kazandırmak için geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Eğitimle ilgili elde edilen bilgi, belge ve dokümanlarda yer alan verileri analiz etmek, yorumlamak, geliştirmek ve ilgili birimlerin kullanımına sunmak.

c) Eğitimde kaliteyi ve öğrenci başarısını artırmak amacıyla Bakanlığımızın ilgili birimleri, üniversiteler, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde projeler, modeller geliştirmek ve bunların pilot uygulamasını yaparak uygulamaların sonucunu ilgili birimlere sunmak.

ç) Geliştirilen modellerin yaygınlaştırılmasında ilgili birimlere rehberlik ve danışmanlık yapmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında eğitimle ilgili yenileşme ve gelişmeleri izleyerek bu doğrultuda eğitim ortamları, öğretmen yeterlikleri, öğrenci başarı düzeyleri ve müfredatla ilgili standart geliştirme çalışmaları yapmak.

İdari İşler Şubesi Müdürlüğü

Madde 21- İdari İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığa gelen evrakı Başkana sunmak veya ilgili şubelere sevk etmek, evrak kayıt ve takip işlerini yapmak, yanlış gelen evrakı ilgili daireye göndermek.

b) Başkanlığın temizlik, aydınlatma, ısınma, haberleşme, taşıma, araç-gereç, kırtasiye ve diğer tüketim malzemeleri, mefruşat, demirbaş eşya, ayniyat, donanım, bakım, onarım gibi iş ve işlemlerini yürütmek.

c) Başkanlığın sivil savunma, güvenlik ve nöbet işlerini yürütmek.

ç) Personele öğle yemeği verilmesi ile ilgili işleri yapmak.

d) Temizlik firması personelinin ve teknisyenlerin görevlendirilme ve devam-devamsızlıklarını takip etmek.

e) Personelin kimlik, daimi giriş kartı, toplu taşım kartı vb. işlemlerini yürütmek.

f) Başkanlık personeli arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayacak sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, bu alanlarda faaliyet yapan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak etkinliklere personelin katılımını sağlamak.

İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü

Madde 22- İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlıkta görev yapan personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata göre yürütmek.

b) Başkanlığın insan gücü planlamasını yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda personel temin etmek, gerektiğinde akademik danışman ve öğretmen görevlendirmek.

c) Kurum personelinin mesleki ve bireysel gelişimini desteklemek.

ç) Başkanlık personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek.

d) Başkanlığın yönetim kalitesinin artırılması çalışmalarının sekretaryasını yapmak.

e) Bakanlık makamından gelen yazıları ilgililere tebliğ etmek ve dosyalamak.

f) Başkanın gözetiminde gizli yazışmaları yapmak, muhafaza etmek ve gereğini yapmak.

g) Başkanlık makamınca yapılacak genel toplantıların gündem, duyuru ve tutanaklarını hazırlamak ve dosyalamak.

Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü

Madde 23- Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın arşivini mevzuatına uygun olarak düzenlemek, arşive ait iş ve işlemleri yürütmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim, öğretim, müfredat ve ders kitapları ile ilgili yayınları takip etmek, kitap ve doküman olarak veya elektronik ortamda kullanıcılara sunmak.

c) Süreli yayınlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde Başkanlığımızla Yayımlar Dairesi Başkanlığı arasında iş birliği yapmak.

ç) Eğitimle ilgili bilimsel etkinliklerde Başkanlığı tanıtıcı faaliyetleri yürütmek.

d) Resmî Gazete’yi ve Tebliğler Dergisi’ni inceleyerek Başkanlığımızı ilgilendiren konuları ilgililere duyurmak.

e) Başkanlığımızca gerçekleştirilen süreli ve süresiz yayınları dil, anlatım ve görsel yönden incelemek ve gerekli önerilerde bulunmak üzere yayın kurulunu oluşturmak.

Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 24- Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Standart başarı testleri ve anketlerle eğitimde durum tespiti çalışmaları yapmak ve yıllara göre değişiklikleri belirleyerek sonuçlarını ilgili birimlerin kullanımına sunmak.

b) Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilimsel ölçütler geliştirmek ve bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip etmek.

c) Yıl içi öğrenci öğrenme seviyeleri ve başarılarının ölçülmesinde derslere uygun test teknikleri geliştirmek, uygulanmak üzere ilgili birimlere sunmak.

ç) Öğrencilerin bilgi, beceri, kavrama yeteneklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla standartlar geliştirmek, elde edilen sonuçlara göre öğrenme zorluklarını belirleyerek ilgili birimlere sunmak.

d) Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik standart başarı testleri planlamak, geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla soru bankası oluşturmak.

e) Öğretmen ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik ölçme ve değerlendirme alanında rehberlik yapmak, broşür ve kitapçıklar yayınlamak.

f) Eğitimde ulusal ve uluslararası öğrenci başarı düzeylerini karşılaştırmak üzere veri tabanı oluşturmak ve değerlendirmek, sonucu ilgili birimlere sunmak.

g) Ölçme ve değerlendirme alanında üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Program Şubesi Müdürlüğü

Madde 25- Program Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Program geliştirme ve program değerlendirme modeli hazırlamak.

b) Eğitim ve öğretimle ilgili programları eğitimdeki değişim ve gelişmeler doğrultusunda araştırmak, incelemek ve ilgili kurumların talebi durumunda değerlendirmek ve geliştirmek.

c) İlgili kurumların talebi hâlinde eğitim ve öğretim materyalleri geliştirmek ve hazırlamak.

ç) İlgili kurumların istekleri doğrultusunda geliştirilen program ve materyallerin okullarda alan denemesini yapmak.

d) Program geliştirme çalışmalarında Bakanlığın ilgili birimleri, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) İlgili kurumların talepleri doğrultusunda programları ‘‘Program Geliştirme ve Program Değerlendirme Modeli’’ne uygun olarak incelemek ve değerlendirmek.

Proje Şubesi Müdürlüğü

Madde 26- Proje Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görev tanımına giren alanlarla ilgili ihtiyaç duyulan konularda ulusal ve uluslararası proje hazırlamak.

b) Başkanlığın katıldığı uluslararası projeleri Türkiye’de uygulamak, sonuç raporlarını ilgili birimlere göndermek.

c) Proje çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde Bakanlık birimleri, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Teknoloji ve Tasarım Şubesi Müdürlüğü

Madde 27- Teknoloji ve Tasarım Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlık birimlerince hazırlanan süreli ve süresiz yayınları ve öğretim materyallerini yayıma ve baskıya hazırlamak, gerektiğinde bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile iş birliği yapmak.

b) Grafik, tasarım, dizgi ve baskı işlerini yapmak.

c) İnternet, intranet ve web sayfası ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Eğitim ve öğretimde kullanılacak olan yeni teknolojileri takip etmek, değerlendirmek, yararlanmak, uygulamak ve Başkanlığın diğer birimlerine tanıtmak.

d) Başkanlıkça yürütülen eğitim faaliyetleri için multi-medya hazırlamak.

Eğitim-İstihdam ve Mezunları İzleme Şubesi Müdürlüğü

Madde 28- Eğitim-İstihdam ve Mezunları İzleme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim sisteminden mezun olan öğrencilerin istihdam şartlarını sürdürülebilir bir yapıda, elektronik ortamda izlemek; yurt içinde ve yurt dışındaki panel, konferans, seminer vb. etkinliklere katılmak.

b) Elektronik ortamda elde edilen e-mezun verilerini analiz etmek, yorumlamak, e-mezun raporunu hazırlamak, Bakanlık ve diğer paydaşların kullanımına sunmak.

c) Çalışma alanı ile ilgili ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje çalışmalarına katılmak.

ç) İşe yerleşen mezunları izleyerek eğitim öğretim programlarında öngörülen amaçlara ve hedeflere ne derece ulaşıldığını belirlemek, elde edilen verileri ilgili öğretim dairelerine bildirmek.

Ulusal Referans Noktası Şubesi Müdürlüğü

Madde 29- Ulusal Referans Noktası Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sertifika ekleri ve belgelendirme konularında çalışma yapmak ve yapılacak çalışmalara katılmak.

b) Avrupa Forumunun 18/01/2001 tarihli önerisi doğrultusunda oluşturulan Ulusal Referans Noktası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) EUROPASS sertifika eklerinin düzenlenmesi, verilmesi ve güncellenmesi ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek ve koordinasyon sağlamak.

Mesleğe Yöneltme ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğü

Madde 30- Mesleğe Yöneltme ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mesleki ve teknik eğitim alanında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

b) Endüstrideki teknolojik yenilikleri ve hizmet alanlarındaki gelişmeleri izlemek, öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirmek.

c) İlköğretimden ortaöğretime geçiş ve ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim alanında bireylere mesleki yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirme çalışmalarını yürütmek ve bu konudaki çalışmalara katılmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde açılmış ve planlanmış mesleki kurs, eğitim ve staj imkânları konusunda bilgi sağlamak.

d) Mesleki ve teknik eğitim alanında uygulanan programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yararlar konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere mesleğe yöneltme, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapmak ve yapılacak çalışmalara katılmak.

(*) Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 31- Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim – öğretimle ilgili istatistiki bilgileri temin etmek, Başkanlığın çalışmaları ve amaçları doğrultusunda değerlendirerek kullanıma sunmak.

b) Başkanlığın görev alanı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlarını ve stratejik planını hazırlamak.

c) Başkanlığın brifing dosyalarını hazırlamak.

ç) Şubeler arasında koordinasyonu sağlayarak Hükûmet Programı ve Bakanlığımız çalışma programında belirtilen konularla ilgili faaliyet raporlarını hazırlamak, Başkanlık makamına ve ilgili birimlere sunmak.

d) Görüş istenilen konularda ilgili şubelerle iş birliği yaparak Başkanlığın görüşünü hazırlamak.

e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapmak.

f) Başkanlığın envanterini hazırlamak.

(*) Hizmet İçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü

Madde 32- Hizmet İçi Eğitim Şubesinin Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek.

b) Eğitim faaliyetlerinin programlarını hazırlamak.

c) Başvuru formlarını değerlendirmek, Başkanlığa onaylatmak ve kursiyer listelerini hazırlamak.

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili program, öğretim üyesi ve kursiyer listelerini Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek.

d) Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, diğer birimler, üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

e) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin amacına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

f) Uygulaması tamamlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin değerlendirmesini yapmak ve bir sonraki yıla ait hizmet içi eğitim çalışmalarında yer alması gereken hususlarla ilgili hazırlıkları yapmak.

g) Tespit edilen ihtiyaçlara dayalı olarak yapılacak eğitim faaliyetlerini planlamak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi

(METARGEM)

Madde 33- Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 42. Maddesi gereğince kurulmuş olup 6. Akşam Sanat Okulu ve Döner Sermaye İşletmesi ile Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı bir birimdir; görevleri şunlardır:

a) Mesleki ve teknik eğitimde öğretim programları ile eğitim ve öğretim uygulamalarının etkililiğini ve verimliliğini araştırmak, izlemek, değerlendirmek.

b) Bakanlığımızın ilgili birimleri, üniversiteler, yerli ve yabancı uzmanlar, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak iş piyasasında, teknolojide ve eğitimde meydana gelen değişim ve gelişmeleri izlemek.

c) Örgün ve yaygım mesleki ve teknik eğitim programlarının ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler, ulusal ve uluslararası seviye ve sınıflamalar ile yüksek öğretim programlarına uygun olarak hazırlanması ve güncellenmesi amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak

ç) İş piyasasındaki gelişmeler ve öğretim programlarına göre eğitim ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve mevcut materyallerin güncellenmesine yönelik faaliyetleri ilgili birimler ile koordineli olarak yürütmek.

d)Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde ilgili tüm taraflar ile iş birliği içerisinde her yaşta ve düzeyde bireyin ihtiyaçlarına uygun modüler programlar geliştirmek.

e) Eğitimde kalite güvence sistemi, eğitim standartları, performansa dayalı ölçme ve değerlendirme, sertifika ekleri, yeterliliklerin kredilendirilmesi ve belgelendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği yapmak.

f) Öğretim programları ve materyallerin uygulanması, çalışmaların yaygınlaştırılması, eğitici ve yöneticilerin eğitimi ve bilgilendirilmesi konularında ilgili birimler ile iş birliği yapmak.

g) Yurt dışındaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve ilgili birimlerle iş işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve proje faaliyetlerini yürütmek.

ğ) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili Avrupa Birliği programlarına katılmak ve programlara ilişkin iş, işlem ve hizmetleri yerine getirmek.

h) Mesleki ve teknik eğitim programlarının hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin sağlayacağı yararlar konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere mesleğe yöneltme, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

ı) Mezunların iş hayatı içindeki başarılarını araştırmak, izlemek varsa eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konularda ilgili birimlere tekliflerde bulunmak.

i)Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılmak.

Danışma Kurulu

Kuruluş

Madde 34- Danışma Kurulu, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur.

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından mesleki ve teknik eğitim ile ilgili bir üye

b) Bakanlığın, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili birim amirleri

c) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı

ç) Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanı

d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcisi

e) Yükseköğretim Kurulu temsilcisi

f) Türkiye İş Kurumu temsilcisi

g) Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) temsilcisi

ğ) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisi

h) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu temsilcisi

ı) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi

i) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi

Danışma Kurulu Başkanının bulunmaması hâlinde Kurula, Danışma Kurulu Başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık eder.

İhtiyaç duyulması hâlinde, toplantılara, Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların (TÜBİTAK, KOSGEB, Üniversiteler vb.) temsilcileri ve uzmanları da çağrılabilir. Ancak, bu temsilciler oylamaya katılamazlar.

Görevler

Madde 35- Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM)’nin yıllık çalışma programında yer alacak faaliyetleri öncelik sırasına göre belirlemek.

b) METARGEM’in bir önceki yıla ait faaliyetlerini değerlendirmek.

c) Mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkıda bulunacak kararlar almak.

ç) Yıllık çalışma programının uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan tavsiye kararlarını almak.

Gündem

Madde 36- Danışma Kurulunun gündemi ilgili birimlerin görüşü alınarak Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM)’nce tespit edilir.

Gündem ile ilgili bilgi ve belgelerin toplantı tarihinden en az 10 gün önce kurul üyelerine incelenmek üzere gönderilmesi esastır.

Danışma Kurulu Üyeleri gerekli gördükleri konuların gündeme alınmasını Danışma Kurulu Başkanından isteyebilirler. Bu takdirde konunun gündeme alınıp alınmaması hususu oylamayla belirlenir.

Toplantı ve Çalışma Esasları

Madde 37- Danışma Kurulu olağan toplantılarını en az yılda bir defa yapar. İhtiyaç duyulması hâlinde Bakan veya Danışma Kurulu Başkanının daveti veya en az 4 üyenin gerekçeli yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Danışma Kurulu, Başkan hariç üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar, alınan karara muhalif olan üyeler gerekçeli muhalefet şerhlerini Danışma Kurulu Başkanına yazılı olarak verirler.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanakla tespit edilir, tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Acil durumları ve geçerli mazeretleri sebebiyle toplantılara katılamayacak üyeler, durumlarını Danışma Kurulu Başkanına yazılı olarak bildirirler ve yerlerine vekil gönderirler.

Sekreterya

Madde 38- Danışma Kurulunun sekreterya işleri, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından yürütülür.

6. Akşam Sanat Okulu Müdürünün Görevleri

Madde 39- 6. Akşam Sanat Okulu Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Millî eğitimin temel ilkelerine bağlı kalarak millî eğitimin genel amaçları ile kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakları etkili ve verimli kullanmak.

b) Personelin iş bölümünü yapmak ve yazılı olarak bildirmek, yetkili kurul, komisyon ve ekipleri oluşturmak, öğretmenlerin görüşlerini alarak görev dağılımını yapmak.

c) Kurumun düzen ve disiplini ile ilgili her türlü önlemi almak, alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygulamak.

ç) Personelin özlük hakları ve sicil ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütmek.

d) Görevini gereği gibi yapmayan personeli uyarmak, bu davranışın sürdürülmesi hâlinde yetkisini kullanmak. Yetkisi dışındaki durumları ilgili Başkanlığa bildirmek, görevini üstün başarı ile yürütenlerin ödüllendirilmesini önermek.

e) İzinli veya görevli olarak kurumdan ayrılırken müdür başyardımcısını, bulunmadığı takdirde bir müdür yardımcısını, müdür yardımcısının da bulunmaması durumunda bir öğretmeni müdür vekili olarak önermek.

f) Yönetmelik, yönerge, genelge ve benzerlerini ilgililere imza karşılığı duyurmak, mevzuatın uygulanması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

g) Kurumun ihtiyaçlarını belirlemek, bütçe imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür Başyardımcısının Görevleri

Madde 40- Müdür başyardımcısının görevleri şunlardır:

a) Okulun yazışma ve kayıt işlemlerini düzenli yürütmek, istatistiklerin ve diğer işlere ait cetvellerin gününde hazırlanmasını, okula gelen kayıt ve havale işlerinin yapılmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından ödemesi yapılan ödeme ve giderlerle ilgili evrakı inceleyip parafe etmek ve gider gerçekleştirme görevini yapmak.

c) Okulun disiplin kuruluna başkanlık etmek ve disiplin kurulu kararıyla ilgili bütün iş ve işlemleri yapmak.

ç) Öğretmen ve memurların göreve başlama, ayrılma, nakil, izin ve hastalık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Memurların ve diğer personelin iş bölümünü düzenlemek, müdürün onayına sunmak ve yürütülmesini sağlamak.

e) Öğretmen ve memurların devam – devamsızlıklarını takip etmek.

f) Öğretmen, memur ve diğer personelin devam-devamsızlık defter ve kayıtlarının tutulmasını, ders ücretleri ve yan ödemelerle ilgili belgelerlerin hazırlanmasını sağlamak.

g) Okulun muayene, teslim alma ve sayım komisyonlarına başkanlık etmek.

ğ) Sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve tehlikelere karşı gerekli önlemleri almak.

h) Okul içinde ve dışında yapılacak her türlü tören, gezi ve etkinliklerle ilgili müdürün vereceği görevleri yapmak.

ı) Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdürlüğe vekillik yapmak.

i) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Müdür Yardımcılarının Görevleri

Madde 41- Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Yönetim, rehberlik ve diğer işleri planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütmek müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekâlet etmek.

b) Öğretmen ve diğer personelin çalışmalarını yakından izlemek ve çalışmaları hakkında müdüre bilgi vermek.

c) Şef, memur ve diğer personelin iş bölümünü düzenleyerek müdürün onayına sunmak.

ç) Aylık ücret ve diğer sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.

d) Müdürün ita amirliği görevini yapması durumunda, görevlendirildiğinde tahakkuk memurluğu yapmak.

e) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin ve hastalık durumlarını müdüre bildirmek, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f) Muayene ve kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık etmek, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütmek.

g) “Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı”nın gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak.

ğ) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlamak.

h) Her türlü tebligat işlemlerini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek, adli ve idari yargı ile ilgili işlemleri yürütmek.

ı) Kurumun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlamak.

i) Görevlendirildiğinde satın alma işlemlerini yürütmek.

j) Ayniyat, demirbaş ve hesap işlerinin yürütülmesini sağlamak, hesap işlerini yürüten memur veya iç hizmetler şefi olmaması durumunda bunların görevlerini üstlenmek.

k) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teknik Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 42- Teknik müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kurumun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendirmek.

b) Kurumdaki araç-gerecin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlamak, varsa sorunların giderilmesi için önlem almak.

c) Okul müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Sorumluluk

Madde 43- Başkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından kademeli olarak üst yönetime karşı sorumludur.

Madde 44- Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezinin iş ve işlemleri, Tüzük yürürlüğe girinceye kadar Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönergesine göre yürütülür.

Koordinasyon

Madde 45- Başkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde iş birliği içinde çalışmayı esas alır.

Düzenleme Yetkisi

Madde 46- Başkanlıktaki işlerin daha verimli ve süratli yürütülebilmesi için, bu Yönergede belirtilen genel esaslara aykırı olmamak şartıyla Başkan tarafından düzenlemeler yapılabilir.

Yürürlük

Madde 47- Bu Yönerge, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 49- Yapılan Değişikliler

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kanun uyarınca APK‘nın yerine Strateji Geliştirme Başkanlığının (SGB) kurulması nedeniyle Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığında bulunan İstatistik ve Planlama Şubesi Müdürlüğünün ismi Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.(*)

b) 20/05/2004 tarih B.08.EGD.0.33.02.00-290/1379 sayılı Makam Onayı ile Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığında oluşturulan İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğünün iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, çalışmaları daha verimli kılmak amacıyla Hizmet İçi Şubesi ilave edilmiştir. (*)

EK 1 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT ŞEMASI

]]>
http://www.memurrehberi.com/meb-egitimi-arastirma-ve-gelistirme-dairesi-baskanligi-calisma-esas-ve-usulleri-yonergesi/feed/ 0
MEB Merkezî Sistem Sınav Yönergesi http://www.memurrehberi.com/meb-merkezi-sistem-sinav-yonergesi/ http://www.memurrehberi.com/meb-merkezi-sistem-sinav-yonergesi/#comments Mon, 29 Sep 2014 01:47:22 +0000 http://www.memurrehberi.com/?p=2424 Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi 17/12/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZÎ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi

: ŞUBAT 2011/2641

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi, 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Aday: Merkezî sistem sınavına başvuran kişiyi,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Bakanlık Müfettişi : Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunda görevli Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarını,

ç) Başkan : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Sınav Hizmetleri Daire Başkanını,

d) Başkanlık: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığını,

e) Birim sorumlusu: Şube Müdürlüklerinde hizmetlerin gerçekleştirilmesi için oluşturulan çalışma grubunun yetkilisini,

f) Bölge: Sınav merkezi olarak tespit edilen il/ilçeyi,

g) Daire Başkanı : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Daire Başkanını,

ğ) Genel Müdür : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürünü,

h) Genel Müdür Yardımcısı : Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısını,

ı) Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

i) Kapalı devre çalışma: Sınav evrakının basımına başlanılmasından sınav tamamlanıncaya kadar bu işleri yapan personelin 24 saat mesai esasına göre kapalı ortamda çalışma düzenini,

j) Kılavuz: Yapılacak sınava ilişkin başvuru, değerlendirme, tercih, yerleştirme ile diğer usul ve esasları kapsayan dokümanı,

k) Merkezî sistem sınavı: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından bu Yönerge hükümlerince yapılan sınavı,

l) Protokol: Merkezî sistem sınavı yapılması amacıyla resmî, özel kurum ve/veya kuruluşlar ile Genel Müdürlük arasında yapılan sözleşmeyi,

m) Veli: Merkezî sistem sınavına başvuran adayın anne/babasını veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yıllık Sınav Uygulama Planı ve Merkezî Sistem Sınavlarının Esasları

Yıllık sınav uygulama planı

MADDE 5- (1) Yıllık sınav uygulama planı; bu Yönerge kapsamında yapılacak olan yıllık sınav uygulamalarının, Bakanlık ve diğer kurumların merkezî sistem sınavları ile uyumlu ve planlı olarak yapılması amacıyla merkez sınav kurulu tarafından hazırlanan ve ilgili birimlerle iş birliği yapılarak o yılın kasım ayı içinde hazırlanır. Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulur ve kamuoyuna duyurulur.

Merkezî sistem sınavlarının esasları

MADDE 6- (1) Merkezî sistemle yapılacak sınavlar aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Bilimsellik

1) Test sorularının hazırlanmasında bilimsellik esastır. Sorular, alanında uzman ve test sorusu hazırlama konusunda eğitim almış deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanır. Lisans ve/veya daha üst eğitim seviyesinde ve özel alan konularını kapsayan sorular üniversitelerden veya ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden temin edilebilir. Bu durumda temin edilecek soru sayısı sınavda sorulacak soru sayısının iki katından az olamaz. Genel Müdürlük dışından temin edilen soruların hatalı ya da yanlış hazırlanmasından soruyu hazırlayan kurum, kuruluş veya kişiler sorumludur.

2) Genel Müdürlük gerekli hâllerde akademik komisyonlar oluşturmak suretiyle soruların bilimsellik, dil anlatım, seviyeye ve ölçme tekniğine uygunluğu bakımından incelemesini yaptırır.

b) Gizlilik ve güvenlik

1) Sınav sorularının hazırlanmasından sonuçların ilan edilmesine kadar geçen süredeki her türlü iş ve işlemler gizlilik içerisinde güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle yürütülür.

2) Güvenlik önlemlerinin alınmasından Genel Müdürlük sorumludur. Genel Müdürlük güvenlikle ilgili olarak resmî, özel kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini sağlar. Bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolü imzalanır. Protokolde sınav güvenliği ile ilgili komisyonlar ve görevliler belirlenir.

3) Soru kitapçıkları fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, dış dünya ile bağlantısı kontrollü kapalı devre çalışması yapılan ortamlarda basılır. Soru basımı döneminde bu ortamlarda hiçbir şekilde çift yönlü iletişim araçları bulundurulamaz ve görüşme yapılamaz. Her ne sebeple olursa olsun bu bölümde olanlar bölümlerini terk edemezler. Hastalık ve benzeri durumlarda Başkanlığın bilgisi dahilinde resmî veya özel güvenlik görevlilerinin nezaretinde müdahale yapılır. Kapalı çalışma, yapılan sınavın bitmesinden bir saat sonrasına kadar devam eder. Teknik arıza ve tıbbi müdahalelerde, müdahaleyi yapan görevlinin sınav sorularına yaklaşmasına ve sorulara bakmasına izin verilmez.

4) Soru kitapçıklarının dağıtımında ve cevap kâğıtlarının toplanmasında, seri numaralı güvenlik poşetleri ve özel hazırlanmış seri numaralı güvenlik kilitleriyle güvenlik altına alınan kutular kullanılır.

5) Soru kitapçıklarını taşıyan kamyon kasaları, seri numaralı güvenlik kilitleriyle kilitlenir ve kuryeler eşliğinde gönderilir. Yol güvenliği için sevkiyat süresince kolluk görevlilerinden yardım alınır.

6) Soru kitapçıkları, sınavın yapılacağı il ve ilçelerde millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenmiş ve kutuların teslim alınmasından sınav yapılacak binalara gönderilmesine kadar geçen zaman içerisinde 24 saat güvenliği sağlanan özel bölümlerde saklanır. Sınav saatine uygun olarak çıkartılan soru kutuları yol güvenliği sağlanarak sınav merkezlerine dağıtılır. Kutular bina sınav sorumlularına teslim edildikten sonra komisyon nezaretinde açılır ve poşetler açılmadan salon görevlilerine teslim edilir.

c) Sınav uygulamasında birlik

1) Sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle aynı anda başlar, protokol veya kılavuzda belirlenen saatte tamamlanır.

2) Salon görevlileri soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının bulunduğu poşetleri salonda bulunan aday veya öğrencilerin görebileceği şekilde açarak dağıtımını yapar. Sınavda uygulanacak esasları hatırlatır. Sınav bitiminde cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını toplar, cevap kâğıtlarını ve gerekiyorsa soru kitapçıklarını sayarak kontrol eder ve usulüne uygun olarak geri dönüş poşetine koyarak ilgililere teslim eder.

3) Salon görevlileri kendi aralarında konuşamaz, öğrencilerin veya adayların dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınır ve sınav süresince sınav salonunu terk edemezler.

ç) Tasnif ve değerlendirmede objektiflik

1) Cevap kâğıtlarının tasnif ve sayımı komisyon huzurunda gerçekleştirilir, eksik veya olağan dışı durumlar tutanakla tespit edilir. Burada yürütülen çalışmaların tamamında görüntü kaydı yapılır ve kayıtlar en az 6(altı) ay süreyle saklanır.

2) Cevap kâğıtları, optik okuyucularda en az iki kez ve farklı ayarlarda okutulur. Okuma sonuçları elektronik ortamda değerlendirme birimine iletilir. Ayrıca her sınava ait optik okuma kayıtları Başkanlıkça saklanır.

3) Değerlendirme işlemi protokol, kılavuz veya Yönergede belirtilen esaslara uygun olarak elektronik ortamda gerçekleştirilir.

4) Puan hesaplamalarının yapılmasından sonra, sonuçların optik okuyucu kayıtlarına uygunluğu ve hesaplamaların doğruluğu uygun yöntemlerle kontrol edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Komisyonları ve Görevleri

Merkez sınav kurulu

MADDE 7- (1) Merkez sınav kurulu, Genel Müdürün başkanlığında, genel müdür yardımcıları, Genel Müdürlük daire başkanları ve döner sermaye işletme müdüründen oluşur.

(2) Merkez sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yıl ekim ayında toplanarak, yıllık sınav uygulama planını hazırlar.

b) Gelen taleplere göre sınav yapılıp yapılmayacağının kararını verir. Sınav onayı veya protokolü, Genel Müdür veya görevlendireceği merkez sınav kurulu üyesi tarafından imzalanır.

c) Sınav takviminin başlaması ile birlikte sınavların sonuçlanmasına kadar hazırlık, uygulama ve değerlendirme işlemlerinin sağlıklı ve usulüne uygun yürütülmesini sağlar.

ç) Kılavuz, talimat ve benzeri dokümanları onaylar, imza altına alarak gerektiğinde ilgili makamlara sunar.

d) Sınav uygulaması, sorular ve değerlendirmelere ilişkin her türlü talep veya itirazların zamanında sonuçlandırılmasını sağlar, sınav veya soru iptalleriyle ilgili nihai kararları verir.

Merkez sınav yürütme komisyonu

MADDE 8 - (1) Merkez sınav yürütme komisyonu; Sınav Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında, Başkanlık şube müdürleri, Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığından 2(iki) şube müdürü, Genel Müdürlük şube müdürlerinden 2(iki) üye ile açık öğretim okulları sınavı olması hâlinde ilgili açık öğretim okul müdürlerinden, Başkanlığın teklifi, Merkez Sınav Kurulu Başkanının onayı ile oluşturulur. Komisyonda görev dağılımını Sınav Hizmetleri Daire Başkanı belirler.

(2) Sınav uygulaması esnasında oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak, birimlerinde bulunmak şartıyla merkez sınav yürütme komisyonuna destek vermek amacıyla, Başkanlıktan 4(dört), Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığından 1(bir), Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden 1(bir) birim sorumlusu, 2(iki) şef, sınavın değerlendirilmesinde görevli 1(bir) programcı ve açık öğretim okulları sınavı olması hâlinde ilgili açık öğretim okullarından birer birim sorumlusu Merkez Sınav Kurulu Başkanının onayı ile görevlendirilir.

(3) Merkez sınav yürütme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınavların, mevzuatına uygun yapılması için gerekli önlemleri alır, takip eder, uygulamada karşılaşılan sorunların, gerekli hâllerde merkez sınav kuruluna başvurarak çözülmesini sağlar.

b) Kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollü sınavların Genel Müdürlük bünyesindeki bir binada yapılması hâlinde bölge sınav yürütme komisyonu oluşturulmaz. Bölge sınav yürütme komisyonunun oluşturulmadığı durumlarda bu komisyonun görevlerini merkez sınav yürütme komisyonu yerine getirir.

c) Bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen sınavlar ve Bakanlık birimleriyle yapılan protokollere dayalı gerçekleştirilecek olan diğer sınavların takviminin oluşturulması, esaslarının belirlenmesi, protokol ve kılavuzlarının hazırlanması komisyon tarafından gerçekleştirilir. Komisyonun bu çalışmalarına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Bakanlığın ilgili birimlerinden birer üye dâhil olur.

Bölge sınav yürütme komisyonu

MADDE 9- (1) Bölge sınav yürütme komisyonu, il merkezlerinde;

a) İl millî eğitim müdürü,

b) Eğitim müfettişleri başkanı,

c) Sınavlardan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü,

ç) Genel Müdürlüğün illerde merkezî sistem sınav evrakını muhafaza eden ve büro hizmetlerini yürüten okul/kurum müdürü olmak üzere 4(dört) üyeden, il millî eğitim müdürlüğünün önerisi ve valilik onayı ile her yıl ocak ayında oluşturulur. Komisyon, il millî eğitim müdürünün başkanlığında eksiksiz toplanır ve bir yıl süre ile görev yapar.

(2) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarında motorlu taşıt sürücü kurslarının bağlı bulunduğu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü de bu üyelerle birlikte komisyon üyesi olarak görev yapar.

(3) Açık öğretim okulları sınavlarında halk eğitim merkezi müdürlüklerinden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ile il halk eğitim merkezi müdürü, bölge sınav yürütme komisyonunun üyesi olarak görev yapar.

(4) Açık öğretim okulları sınavlarının ilçelerde yapılması hâlinde halk eğitim merkezi müdürlüklerinden sorumlu şube müdürü ile ilçe halk eğitim merkezi müdürü, bölge sınav yürütme komisyonunun üyesi olarak görev yapar.

(5) Büyükşehir statüsünde olan illerin tüm ilçeleri dâhil olmak üzere, ilçelerde merkezî sistem sınavlarının yapılması durumunda, bölge sınav yürütme komisyonu; ilçe millî eğitim müdürü, müdür yardımcısı ve sınavlardan sorumlu şube müdürü olmak üzere 3(üç) kişiden, ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine kaymakamlık onayı ile oluşturulur. Yeterli sayıda şube müdürü bulunmaması hâlinde okul müdürlerinden, eksik olan sayıyı tamamlayacak şekilde komisyon üyesi görevlendirilir.

(6) Sınav uygulaması esnasında oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak, birimlerinde bulunmak şartıyla bölge sınav yürütme komisyonuna destek vermek amacıyla, sınav günü için MEBBİS yöneticisi, sınav hizmetleri şefi veya görevlisi ile Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında özel öğretim şefi veya görevlisi il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

(7) Yurt dışı sınav merkezlerinde bölge sınav yürütme komisyonu, varsa eğitim müşaviri/ataşesi/ataşe yardımcısı başkanlığında, okul müdürü ve 2(iki) müdür yardımcısından oluşturulur.

(8) Bölge sınav yürütme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Üyeler arasında iş bölümü yapar.

b) Sınav bölgesinde sınavla ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar, bina sınav komisyonları ile bölge bazında salon görevlilerinin listelerini sınavdan önce hazırlar, hangi binada kimlerin görev yapacağını kura ile belirler ve sınavdan 1(bir) gün önce bina sınav komisyonlarına ve salon görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlerin görev yaptığı okul müdürlüklerine bildirir.

c) Salon görevlilerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

1) Fiilen görevde olan öğretmenler arasından seçilir.

2) Eğitim-öğretim dönemi dışında yapılan sınavlarda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, kamu kurumlarında görevli en az lisans mezunları arasından belirlenecek personele sadece salon gözcülüğü ve yedek gözcü görevi verilebilir, salon başkanı Bakanlığa bağlı kurumlarda görevli öğretmenlerden seçilir.

ç) Başkanlıktan gönderilen sınav salon yoklama listelerini; sınavdan en az 2 (iki) gün önce, sınav yapılacak okullarda, adayların görebilecekleri bir yerde ilan edilmesini sağlar.

d) Bina sınav komisyon başkanları, il temsilcileri ve görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla toplantı yaparak uygulamada dikkat edilecek hususları ve önlemleri görüşüp, tutanak altına alır.

e) İl/ilçede yapılan sınav ve sınav evrakının güvenliğini sağlamak için, il/ilçe emniyet müdürlüğüyle iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

f) Sınav evrak kutularını/çantalarını, en az 2(iki) üyenin hazır bulunduğu ortamda Bakanlıkça görevlendirilen kuryelerden, araç ve sınav evrak kutusunun/çantasının güvenlik kilitlerini kontrol ederek tutanakla teslim alır ve sınava kadar güvenliğini sağlar. Sınav evrak kutusu/çantasını bina sınav listelerine göre kontrol eder ve bina sınav komisyonlarına sınav sabahı tutanakla teslim eder. Sınav sonunda sınav evrakını teslim alıp Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere teslim eder.

g) Sınava girecek tutuklu, hükümlü veya bulaşıcı hastalığı olan adayların, durumlarına uygun ayrı bir salonda sınava girebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

ğ) Sınava girecek özürlü adaylar için, ilgili mevzuat ve sınav kılavuzlarında belirtilen esaslara göre gerekli tedbirleri alır.

h) Açık öğretim okulları sınavlarında, bölgesinde hâlen askerlik yükümlülüklerini yerine getiren öğrencileri yedek salonda sınava alır. Bu durumu belirten tutanağı diğer belgelerle birlikte sınav evrakı içerisinde Başkanlığa gönderir.

ı) Belirtilen süreler içinde tabii afet, naklen yer değişikliği ve benzeri hâllere bağlı zorunlu ikamet değiştiren adayların mazeret belgelerini değerlendirip uygun bulunanları Başkanlığın oluruyla açılabilecek yedek salonda sınava alarak, mazeret belgelerini diğer sınav evrakıyla birlikte Başkanlığa ulaştırır. Motorlu taşıt sürücü adayları için bu hüküm geçerli değildir.

i) Sınav süresince il temsilcileri ve Bakanlık temsilcileri ile birlikte sınav yapılan bina ve salonları kontrol eder.

j) Sınavın işleyişi ile ilgili sorun ve önerilerini sınavı takip eden hafta içinde Başkanlığa rapor eder.

k) Başkanlığın sınavla ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

(9) Sınav merkezlerinde sınav yapılacak okulların belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler:

a) Engelli adayların kullanımına uygun olması,

b) Ulaşım kolaylığı,

c) Yetişkinlerin rahatça oturabileceği öğrenci sıralarının bulunması,

ç) Gürültülü ortamlardan uzaklığı,

d) Salon sayılarının fazlalığı,

e) Sınav yapılan salon ortamının, sıraların temiz ve düzgün olması.

Ön inceleme komisyonu

MADDE 10- (1) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavı için oluşturulacak ön inceleme komisyonu; bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi ile il millî eğitim müdürlüğü tarafından il/ilçe merkezlerinde motorlu taşıt sürücü kursiyer sayısı esas alınmak üzere oluşturulur. Ön inceleme komisyonunun oluşumunda her 150(yüz elli) kursiyer için 1(bir) ön inceleme komisyonu üyesi esas olmak üzere görevlendirme yapılır.

(2) Merkezî sistemle yapılan diğer sınavlarda ise gerekli görüldüğü takdirde protokolde belirtilmek şartıyla ön inceleme komisyonu oluşturulur.

(3) Ön inceleme komisyonu; sınava girecek kursiyerin dosyasını mevzuat ve sınav kılavuzu doğrultusunda inceler, sınava katılması uygun bulunanları ve bulunmayanları Başkanlık tarafından belirlenen takvime uygun olarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

Bina sınav komisyonu

MADDE 11- (1) Bina sınav komisyonu; sınavın yapılacağı okul müdürünün başkanlığında 2(iki) müdür yardımcısı, müdür yardımcısının yeterli olmadığı okullarda ise kıdemli öğretmenlerden olmak üzere en fazla 3(üç) personelden il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulur. Okul müdürü hakkında bu Yönergenin 29 uncu maddesine göre işlem yapılması hâlinde bölge sınav yürütme komisyonu başkanlığınca millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü veya ilgili okul müdür yardımcılarından biri bina sınav komisyonu başkanı olarak görevlendirilir. Okul dışındaki kurumlarda yapılacak sınavlarda ise bu komisyonun görevini merkez sınav yürütme komisyonu yerine getirir.

(2) Bina sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.

b) Kendi sınav binasında sınava girecek adayların salon yoklama listelerini bölge sınav yürütme komisyonundan alarak sınavdan en az 2(iki) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.

c) Sınavda görev almak isteyen öğretmenleri tespit ederek bölge sınav komisyonuna önerir. Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini imza karşılığı duyurur.

ç) Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele yedek dâhil görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

d) Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.

e) Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:

1) Salon başkanları ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

2) İlköğretim öğrencilerinin katıldığı sınavlarda tuvalet ihtiyacı olan öğrencilerle, yetişkinlerin katıldığı sınavlarda sağlık durumu nedeniyle tuvalete gitmesi gereken adaylara refakat eder.

3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.

4) Sınav bitiminde, adaylar salon ve katları tamamen boşaltana kadar görevine devam eder, salon ve katların boşaldığına dair sınav komisyonu başkanını bilgilendirir.

f) Sınav görevlilerinin ilgili mevzuata uygun kılık ve kıyafetle görevlerine gelmelerini sağlar.

g) Sınav salonlarının ve salondaki sıraların Başkanlığın gönderdiği sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırarak sınavdan 1(bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.

ğ) Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

h) Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

ı) Nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgelerinden biri, açık öğretim kurumları sınavlarında ise ilaveten öğrenci kimlik kartı ile sınav giriş belgesini kontrol eder. Üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri iletişim araçları ile sözlük, hesap makinesi, kesici alet ve silah bulunmaksızın adayları sınav binasına güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde alır. 15(on beş) yaş ve üzerindeki adayların nüfus cüzdanlarında fotoğraf ve soğuk damga olması zorunlu olduğundan bu şartı taşımayan adayları kesinlikle sınava almaz.

i) Sınav listelerinde ismi olmayan ancak, mazeretleri Başkanlık tarafından uygun görülen adayları, Başkanlığın, bölge sınav yürütme komisyonuna verdiği talimat doğrultusunda, gerekli tutanakları hazırlayarak yedek salonda sınava alır.

j) Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz, hızlı bir şekilde binadan ayrılmalarını sağlar.

k) Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlamasını ve bitmesini sağlar, tutanakla tespit eder.

l) Sınavın başlamasından itibaren ilk 20 dakika içerisinde, sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. Bu adaylara ek süre vermez, bu süreden sonra gelen adayları sınav binasına almaz. Ancak; Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı başladıktan sonra gelen adayları sınava almaz.

m) Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

n) Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini teslim alır.

o) Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar.

ö) Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe içi sınav kuryesine teslim eder. Seviye Belirleme Sınavı, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına koymaz. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında adaylara ait sınav giriş belgeleri ile soru kitapçıklarını geri dönüş evrak kutularına koyar.

p) Birden fazla oturumlu sınavlarda, her oturuma ait sınav evrak poşetlerini ilgili sınav evrak kutusuna/çantasına koyar. Farklı sınav evrak kutularına konulan veya dışarıda unutulan sınav evrak poşetlerinin içinden çıkan cevap kâğıtları hakkında ayrıntılı olarak tutanak tanzim edip sınav evrakları ile birlikte Başkanlığa gönderir.

r) Soru kitapçıkları, geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına konulmayan sınavlara ait diğer sınav evrakını, Başkanlıkça geri dönüş sınav evrak kutusu/çantası olarak işaretlenmiş olan kutuya/çantaya koyar.

s) Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler.

ş) Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

Bakanlık temsilcisi

MADDE 12– (1) Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde Genel Müdürlük tarafından uygun görülerek teklif edilen personeli sınav bölgelerine yeterli sayıda Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirir.

(2) Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek personelde;

a) Genel Müdürlük bünyesinde genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü, döner sermaye işletme müdürü, eğitim uzmanı, açık öğretim okullarında yönetici ve öğretmen olmak,

b) Büyükşehir statüsünde olan iller hariç görevlendirilmesi düşünülen ilin nüfusuna kayıtlı olmamak,

c) Görevin gerektirdiği nitelikte, bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

ç) Öğretmenlerden en az 3(üç) yılını Bakanlık merkez teşkilatı ya da Genel Müdürlük bünyesinde görev yapmış olmak kaydıyla en az 8(sekiz) yıl toplam hizmet süresi şartı aranır.

(3) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan yeterli sayıda personelin bulunmaması hâlinde; Bakanlık merkez teşkilatının diğer birimlerinden öğretmen, eğitim uzmanı, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı veya Bakanlık müfettişi görevlerinde bulunanlardan (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilebilir.

(4) Bakanlık temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Aynı sınav bölgesinde birden fazla Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi hâlinde, kadro unvanı yüksek veya hizmet süresi fazla olan bir Bakanlık temsilcisi toplantılarda koordinatör olarak görev yapar. Sınav bölgesinde ilçelerin fazla olması durumunda ilçe dağılımı Başkanlık/koordinatör tarafından yapılır.

b) Sınav gününden en az 1(bir) gün önce görevlendirildiği il/ilçede hazır bulunarak bölge sınav yürütme komisyonunun yapacağı toplantıya katılır.

c) Sınav günü sınav evrakının güvenliğini kontrol eder, sınav evrakının sınav binalarına sevkiyatında hazır bulunur.

ç) Bölge sınav yürütme komisyonuyla birlikte sınavın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını takip için sınav binalarını kontrol eder, gerektiğinde her salona girerek sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları ve adayların kimliklerini inceler.

d) Sınav bitiminde, sınav evrakının bölge sınav yürütme komisyonuna tesliminde hazır bulunur.

e) Koordinatör/ Bakanlık temsilcileri sınavla ilgili değerlendirme raporu düzenler ve toplantı tutanağını da ekleyerek görevinin sona ermesinden en geç 3(üç) iş günü içinde Başkanlığa verir.

f) Sınavla ilgili Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapar.

İl temsilcisi

MADDE 13- (1) Birden fazla il ve ilçe merkezlerinde yapılan sınavlarda, sınav iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, gerekli hâllerde eğitim müfettişi ya da eğitim müfettiş yardımcılarından, sınav yapılacak her bir okul için 1(bir) kişi valilik onayı ile il temsilcisi olarak görevlendirilebilir. Valiliğin gerekli görmesi hâlinde il temsilcisinin sorumlu olduğu okul sayısı üçe kadar çıkartılabilir. İl temsilcileri, sınav öncesi bölge sınav yürütme komisyonu ile toplanır. Sınav görevi bitiminde hazırlanacak denetim raporu e-posta yoluyla Başkanlığa gönderilir.

Salon görevlileri

MADDE 14- (1) Bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi üzerine her salonda 1(bir) salon başkanı ve 1(bir) gözcü, her 5(beş) salona da 1(bir) yedek gözcü öğretmen valilik/kaymakamlık onayı ile görevlendirilir. Salon başkanı/gözcü öğretmenlerin görevlendirilmesinde, sınav bölgesindeki öğretmenlerin dengeli olarak değerlendirilmesi esastır.

(2) Salon görevlileri:

a) Sınav başlamadan 1(bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur, yoklama listesini imzalar.

b) Salon görevlileri bina sınav komisyonunun yapacağı toplantıya katılır. Salon başkanı ve gözcü kura ile belirlenir. Salon görevlileri görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır.

c) Salon görevlileri, adayların kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday yoklama listesindeki sıraya göre belirlenmiş olan yerlere adayları yerleştirir. Salon aday yoklama listesinde ismi olan, ancak sınav giriş belgesi bulunmayan adayları, fotoğraflı kimlik belgesi ile sınava alır ve konuyla ilgili tutanak düzenler. Ancak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında, sınav giriş belgesi olmayan adayı sınava almaz.

ç) Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında, adayların sınav giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden herhangi birinin yanında bulunması şartı aranır. Fotoğraflı cevap kâğıdı kullanılan sınavlarda sınav giriş belgesindeki fotoğrafla cevap kâğıdındaki fotoğraf uymuyorsa durumu tespit eder ve adayı sınavdan çıkarır ve bina sınav komisyonuna bilgi vererek güvenlik görevlilerine teslim eder. Sınav evrakını eksiksiz teslim eden adaylara salon aday yoklama listesini imzalatır.

d) Sınav güvenlik poşetini adayların önünde açar, içinden çıkan evrakın kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla tespit eder.

e) Protokol veya sınav kılavuzunda izin verilen sınavlar hariç, sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçları ile ayrıca sınav giriş belgesinde yazılı olan sınav salonuna getirilmesi yasaklanmış eşyayı yanında bulunduran veya kullananların sınavının iptali için tutanak düzenler ya da cevap kâğıdında varsa sınavın iptali ile ilgili kutucuğu kodlar.

f) Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması hâlinde sınavının geçersiz olacağını duyurur.

g) Soru kitapçıklarını, kitapçık türleri yan yana veya arka arkaya gelmeyecek, öğrenci sıraları aynı hizada ve eşit sayıda olacak şekilde -S- dağıtım kuralına uygun olarak adaylara dağıtır. “AÇABİLİRSİNİZ” denilmeden kitapçığın hiçbir aday tarafından açılmayacağını duyurur. Kitapçığın ön ve arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okuyup gerekli bilgileri verir, soru kitapçıklarını adaylara kontrol ettirir, baskı hatası olan kitapçıkları sınav başlamadan önce mutlaka değiştirir ve tutanak düzenler. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında, salonda farklı gruplardan sınava giren aday varsa soru kitapçığının ve cevap kâğıtlarının adayın grubuna ait dağıtılmış olmasına dikkat eder.

ğ) Kitapçık türü cevap kâğıdında kodlanmış olan sınavlarda soru kitapçıklarını cevap kâğıdındaki türe dikkat ederek dağıtır.

h) Adayların soru kitapçığının ön yüzüne ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler, cevap kâğıdındaki aday bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettirir, imza bölümü varsa adaya imzalatarak soru kitapçık türünü kodlatır ve kendisi de imzalar.

ı) Sınavın başlama ve bitiş saatlerini her adayın göreceği bir şekilde tahtaya yazarak sınavı zil sesiyle başlatır.

i) Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı hariç tüm sınavlarda ilk 20 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır ve bu adaylara ek süre vermez. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikadan önce hiçbir adayı dışarı çıkarmaz. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında, sınav başladıktan sonra gelen hiçbir adayı sınava almaz ve adayları 60 dakika dolmadan dışarı çıkarmaz.

j) Sınava giren adayların hatalı bilgileri varsa tutanak düzenler ve bu tutanakları sınav evrakına ekler.

k) Sınava girmeyen adayların salon aday yoklama listesindeki isimlerinin karşısına “GİRMEDİ” yazar ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü kodlar.

l) 15 yaşından küçük adaylar hariç, sınav sırasında adayların sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda adaya koridorda görevli yedek gözcü eşlik eder. Yanında yedek gözcü olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez. Bu durumda adaya ek süre tanımaz.

m) Sınava girmeyen veya sınavdan erken çıkan adaylara ait soru kitapçığı ve cevap kâğıtlarını öğretmen masası üzerinde güvenlik poşeti içinde muhafaza eder.

n) Sınavdan çıkan adayların sorulara verdikleri cevapları not etmelerine müsaade etmez.

o) Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdını alarak dışarı çıkarır ve tutanak düzenler ya da cevap kâğıdında varsa kopya ile ilgili kutucuğu kodlar. Adayın salondan çıkmamakta direndiği durumlarda tutanak düzenleyip imza altına alır, kopyaya sebep olan belgelerle birlikte dönüş güvenlik poşetine koyar.

ö) Sınav bitimine 15 dakika kala adaylara “15 DAKİKANIZ KALDI” şeklinde sözlü, işitme özürlü adaylara da yazılı uyarıda bulunur.

p) Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2(iki) adayın kalmasını sağlar.

r) Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, sınavı biten adaya salon aday yoklama listesini imzalatır.

s) Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını toplar, cevap kâğıtlarını salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak salon aday yoklama listesindeki sıraya göre dizer, eksik olup olmadığını kontrol eder.

ş) Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listesi, yırtılan sınav güvenlik poşeti, tutulan tutanakları, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında sınav giriş belgelerini ve benzeri sınav evrakını adayların önünde sınav güvenlik poşetine koyarak ağzını kapatır ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. Seviye Belirleme Sınavı, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kullanılan soru kitapçıkları sınavdan sonra geri dönüş sınav güvenlik poşetlerine konulmaz.

t) Sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının Başkanlık tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilir.

u) Tüm adaylar sınav salonunu terk ettikten sonra salonu kontrol eder, varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder.

ü) Bina sınav komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünün görevleri

MADDE 15- (1) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü Bakanlığın gerçekleştirdiği sınavların güvenlik içinde, sorunsuz olarak yapılabilmesi için ilgili mevzuata bağlı kalarak gerekli görevlendirmeleri yapar.

(2) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sınavlarla ilgili Bakanlık Bilişim Sistemi (MEBBİS) hizmetlerinin yürütülebilmesi için iş bölümü yapar.

b) Sınavlara yönelik il/ ilçede bilişim hizmetlerini yürütür ve bilişimle ilgili gerekli teknik desteği sağlar.

c) Sınav hizmetlerini yürütebilmek için il/ilçede öğretmen, memur, şoför, hizmetli ve diğer görevlilerin görevlendirmesini yapar.

ç) Sınavlarla ilgili duyurulması gereken bilgi ve belgeleri; ilçelere, okullara ve ilgili kuruluşlara duyurur.

d) Sınav yapılacak okullarla ilgili 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasında yer alan okul bilgilerini elektronik ortamda güncelleyerek kayıt ve takip eder, dönüşümlü olarak ve aday sayısına göre hangi sınav için hangi okulların uygun olacağına dair bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünde toplar ve e-posta ile Başkanlığa bildirir.

e) Sınav evrakının Bakanlık kuryeleri ile il/ilçe içi sınav kuryelerine teslim edilip alınmasında gerekli olan tutanakları hazırlar.

f) Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında adayların başvurularını, hak takiplerini yaparak, uygulamalı sınavı gerçekleştirir.

g) Sınavda görev alan personelin sınav ücretlerinin MEBBİS modülü içinde bulunan merkezî sistem ücret tahakkuk programı aracılığıyla aktarılması işlemlerini takip eder.

ğ) Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen salon görevlileri için gerekli idari işlemleri yapar.

h) Bakanlığın vereceği görevleri süresi içinde yürütür.

Kurye

MADDE 16- (1) Kurye görevlendirmesi ile ilgili hususlar:

a) Yurt dışı kurye; Sınav bölgesi olarak belirlenen her sınav merkezi için Genel İdare Hizmetleri Sınıfından ya da Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfından olmak üzere 2(iki) kişi, ancak sınava giren aday sayısı 800(sekiz yüz)’den fazla olması durumunda ilave 1(bir) kurye daha Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Onayı ile görevlendirilir.

b) İl dışı kurye; Her hat için 1(bir) kişi ile gerekli görülmesi hâlinde özel ya da resmî 1(bir) güvenlik görevlisi, sınav evrakının otobüsle gitmesi hâlinde ise her sınav bölgesi olan il/ilçeye 2(iki) kişi, ancak sınava giren aday sayısı 800(sekiz yüz)’den fazla olması durumunda ilave 1(bir) kurye daha Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Onayı ile görevlendirilir. Güvenlik görevlisi gönderilememesi hâlinde yerine bir kurye daha görevlendirilir.

c) İl içi kurye; Genel Müdürlükçe Ankara ilinde yapılan sınavlarda, en az 3(üç) bina için 2(iki) kişi, il içi kurye olarak görevlendirilir. İl/ilçelerde ise bölge sınav yürütme komisyonunun önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce en az 3(üç) bina için 2(iki) kişi il/ilçe içi kurye olarak görevlendirilir.

(2) İl dışı/içi kuryenin görevleri şunlardır:

a) Başkanlık Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğünden sınav evrak kutularını/çantalarını, üzerindeki güvenlik kilidi ve numaralarını kontrol ederek tutanakla teslim alır.

b) Sınav evrak kutularını/çantalarını sınav evrakı nakliye aracına kontrol ederek yerleştirir, merkez sınav yürütme komisyonunun gözetiminde araç güvenlik kilidini takar.

c) Bölge sınav yürütme komisyonuna teslim edilecek sınavla ilgili diğer evrakı teslim alır ve yerine ulaştırır.

ç) Sınav evrak kutuları/çantaları sınav evrakı nakliye aracı ile götürülecek ise güvenlik görevlilerinin refakatinde belirtilen güzergâhtaki sınav bölgelerine ulaştırır.

d) Sınav evrak kutuları/çantaları, nakliye aracı dışında kurye tarafından doğrudan sınav bölgesine götürülecek ise evrakın güvenliğine azami derecede dikkat ederek sınav bölgesine ulaştırır.

e) Sınav evrak kutularının/çantalarının üzerindeki kutu ve kilit numaralarını yazarak, bölge sınav yürütme komisyonundan en az 2(iki) üyeye tutanakla teslim eder. Nakliye aracını bölge sınav yürütme komisyonunun gözetiminde kilitler.

f) Başkanlık tarafından yapılan gidiş-dönüş-konaklama planına uygun olarak konaklanan yerlerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.

g) Sınav evrak nakliye aracının arızalanması veya kaza yapması gibi durumlarda, sorunu Başkanlığa bildirir, çözümü için talimatlara göre hareket eder.

ğ) Sınav evrakının, güzergâhtaki en son il/ilçeye sınavdan en az 1(bir) gün önce ulaşmasını sağlar ve durumu Başkanlığa bildirir.

h) Görev süresince, sınav evrak nakliye aracını güvenlik görevlilerinin gösterdiği güzergâh dışına hiçbir şekilde çıkarmaz, aracı terk etmez, zorunlu durumlarda Başkanlığın bilgi ve talimatına göre hareket eder.

ı) Sınavdan sonra sınav evrakını, bölge sınav yürütme komisyonunun en az 2(iki) üyesinden tutanakla teslim alır ve Başkanlık Değerlendirme Şube Müdürlüğüne tutanakla teslim eder.

i) Görevin gerektirdiği dikkat ve hassasiyeti gösterir, tereddüt ve sorunları Başkanlığa bildirir, aldığı talimatlara göre işlem yapar ve karşılaştığı olumsuzlukları Başkanlığa rapor eder.

j) İl içi kuryeler sınav evrakını güvenlik görevlilerinin refakatinde, sınav bir okulda yapılıyor ise belirlenen okula ulaştırır ve tutanakla bina sınav komisyonuna teslim eder. Sınavdan sonra bina sınav komisyonundan tutanakla teslim alır ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne teslim eder. Sınav birden fazla okulda yapılıyor ise sınav evrakını bölge sınav yürütme komisyonuna teslim eder. Sınav tamamlandıktan sonra sınav evrakını bölge sınav yürütme komisyonundan teslim alır ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne teslim eder.

Şoför ve hizmetliler

MADDE 17- (1) Genel Müdürlükçe merkez sınav kuruluna 1(bir) şoför, Ankara ilinde yapılan sınavlarda 1(bir) şoför; sınav bölgesinde ise bölge sınav yürütme komisyonu tarafından her üç binaya 1(bir) şoför; bölge sınav yürütme komisyonuna 1(bir) şoför, her binaya 2(iki) hizmetli görevlendirilir. Ayrıca salon sayısı 20(yirmi)’den fazla olan binalarda ilave her 10(on) salon için 1(bir) hizmetli görevlendirilir. Araç sayısı il/ilçe sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava hastanede, evinde veya cezaevinde girecek adayların sınavlara alınabilmeleri için ihtiyaca göre ilave şoför görevlendirilmesi yapılır.

(2) Şoför ve hizmetlilerin görevleri şunlardır:

a) Şoförler, sınavlar için tahsis edilen araçları kullanırlar.

b) Hizmetliler, sınav öncesi ve sonrasında sınav salonlarının temizlik işleri ile sınav evrak kutularının taşınması ve benzeri işleri yaparlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kılavuz, Sınav Evrakının Saklanması, Sınav İtirazı ve
Sınavın Geçersiz Sayıldığı Durumlar

Kılavuz/Protokol

MADDE 18- (1) İlgili mevzuata göre sınav başvuru tarihleri, ücretler, kayıt kabul şartları, itirazlar ile sınava ilişkin diğer hususların yer aldığı kılavuz Genel Müdürlükçe; sınav esasları ile karşılıklı sorumlulukların yer aldığı protokol ise Genel Müdürlük ve sınavın yapılmasında taraf olan kurum/kuruluş tarafından birlikte hazırlanır. Adaylar başvuruda bulunduğu sınavın kılavuzunda veya protokolünde belirtilen kuralları aynen kabul etmiş sayılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 19- (1) Sınav evrakının saklanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Yapılan sınavlara ait soru kitapçıkları/CD’ler, tutanaklar, sınav sonucunun ilanından sonra 1(bir) ay, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri ve başvuru formları ise özel hükümler saklı kalarak ve sınav kılavuzunda/protokolünde belirtilerek 1(bir) yıl süre ile saklanır.

b) Bakanlık tarafından belirlenmiş/belirlenecek sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınavdan sonra geri dönüş kutularına konulmayarak, daha sonraki sınavlarda yararlanılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilir.

c) Görme özürlü adaylar için hazırlanan büyük puntolu soru kitapçıkları ise sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetlerine konularak Başkanlıkta 1 (bir) yıl süre ile saklanır.

ç) Bu Yönerge yürürlüğe girdiğinde arşivde bulunan sınav evrakı bu hükme göre değerlendirilir, arşiv dışı kalanlar ayıklanır ve arşiv düzeni oluşturulur.

d) Saklama süresi dolmadan yargıya intikal ettiği Genel Müdürlüğe bildirilen sınavlara ait sınav evrakı, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanır.

(2) Özel yönetmelik hükümleri saklıdır.

Sınav itirazı

MADDE 20- (1) Merkezî sistem sınavlarına yapılan itirazlarda;

a) Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Genel Müdürlük onayıyla verilebilir.

b) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların/kurumların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

c) Sınav evrakı ve sorularla ilgili her türlü inceleme veya yeniden düzenleme yapılmasıyla ilgili itirazlar sınav kılavuzu veya protokolde belirtilen süre içinde işlem görür.

ç) Ücret iadesiyle ilgili itirazlarda Yönergenin 28 inci maddesine göre işlem yapılır.

d) Faksla yapılan itirazlar 3(üç) gün içinde teyidi gelmezse dikkate alınmaz.

e) İtirazların cevaplanmasında Genel Müdürlük genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

f) İtiraz ücreti yatırılmadığı takdirde itiraz dilekçesi dikkate alınmaz.

g) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, itiraz ücreti banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

Sınavın geçersiz sayıldığı durumlar

MADDE 21- (1) Aşağıdaki hâllerde adayın sınavı geçersiz sayılır.

a) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girilmesi,

b) Cevap kâğıdının sınav güvenlik poşetinden çıkmaması,

c) Kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin ikili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

d) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki bilgilerde uyuşmazlık olması,

e) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

g) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

ğ) Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli/makinesi gibi araçların sınav anında yanında bulundurulması,

h) Sınav giriş belgesinde ve varsa cevap kâğıdındaki fotoğraflarda uyuşmazlık olması,

ı) Cevap kâğıdının sınav güvenlik kutuları/çantaları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

i) Cevapların soru kitapçığına işaretlenip, cevap kâğıdının boş bırakılması,

j) Sınav evrakına zarar verilmesi, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının yırtılması, görevlilere teslim edilmemesi,

k) Salon görevlilerinin, Bakanlık temsilcilerinin ve il/ilçe temsilcilerinin hazırladığı tutanaklarda Yönergede belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin belirtilmesi,

l) Bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi, Başkanlığın onayıyla yedek salonda sınava girmesi uygun olan adaylar haricindeki aday/adayların sınava alınması.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar

Genel sorumluluk

MADDE 22- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılacak sınavların planlı, sorunsuz, güvenli ve disiplin içinde gerçekleştirilmesinden Bakanlıkta Genel Müdürlük ve Başkanlık, il/ilçede ise millî eğitim müdürlüğü, okullarda da okul müdürlüğü birinci derecede görevli ve sorumludur.

Sınavlarda kılık ve kıyafet

MADDE 23-(1) Sınavlarda görevli personel, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine gelir.

(2) Örgün ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler/adaylar merkezî sistem sınavlarına, öğrenim gördükleri okulun mevzuatına uygun kıyafetle girer.

(3) Açık öğretim okulları ile kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılan protokollü sınavlar, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı ve benzeri sınavlarda sınava giren adayların bağlı olduğu kurum/kuruluşların ilgili mevzuat hükümlerine uygun kılık ve kıyafetle sınavlara gelir.

Kendisi veya yakını sınava girecek personel

MADDE 24- (1) Genel Müdürlükte görevli personel kendisi sınava girecekse başvuruda bulunduğu gün, birinci derece yakını sınava girecekse son başvuru günü, durumunu Genel Müdürlüğe vereceği bir dilekçeyle bildirir. Böyle bir durumda Başkanlık Test Geliştirme ve Analiz Şube Müdürlüğünde görevli personelin, o sınav ile ilgili soruların hazırlanmaya başlamasından, Değerlendirme Şube Müdürlüğünde görevli personelin ise sınav kutularının/evrakının şubeye tesliminden önce sınav sonuçlanıncaya kadar görev yerinin geçici olarak değiştirilmesi için Genel Müdürlük gerekli önlemleri alır.

(2) Sınav binalarında/salonlarında görevli personelin kendisi veya yakını sınava girecekse merkez/bölge sınav yürütme komisyonu gerekli tedbirleri alır.

(3) Genel Müdürlük, bu ve benzeri konularda ilave düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Zorunlu yer değiştiren adaylar

MADDE 25- (1) Tabii afet, naklen yer değişikliği ve benzeri hâllere bağlı zorunlu ikamet değiştiren adayların mazeret belgeleri değerlendirilir. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavına girenler hariç, mazeretleri uygun bulunanlar Başkanlığın izni alınarak açılacak yedek salonda mazeret belgeleri cevap kâğıdına eklenmek suretiyle sınava alınır.

Sınav tarihinde tedavi altında olan adaylar

MADDE 26- (1) Sınav tarihinde tedavisi bir sağlık kurum veya kuruluşunda devam eden adaylar, durumlarını belgelendirerek Başkanlığa bildirmeleri ve bu belgelerin uygun görülmesi hâlinde, bölge sınav yürütme komisyonunca oluşturulan komisyon tarafından, tedavi gördüğü yerde sınava alınır.

Sınavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret

MADDE 27- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak sınavlarda görevlendirilecek personele ve güvenlik görevlilerine ödenecek ücret; ait olduğu yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun “K” cetveline ve ilgili diğer mevzuata göre Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından Bakanlık Onayı ile belirlenir.

(2) Yurt dışı sınav merkezlerinde yapılan sınavların komisyon başkan ve üyelerine ücret ödenmez.

Sınavlarda ücret iadesi

MADDE 28- (1)  Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde Genel Müdürlük tarafından ücret iadesi yapılır. Ücret iadesi alabilecek adaylar, Genel Müdürlük resmî İnternet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Sınavlardan yasaklama ve sorumluluk

MADDE 29- (1) Elektronik iletişim araçları ile kopya çeken veya yerine başka birinin sınava girdiği belirlenen adaylar ile organize olarak kopya çekme eylemine karıştıkları tespit edilen adaylar 1(bir) yıl süreyle sınava alınmazlar. 1(bir) yılın sonunda adayların sınava başvurmaları durumunda, Genel Müdürlüğün belirlediği sınav bölgesinde sınava girmek zorundadırlar.

(2) Görevli olduğu salonda toplu veya ikili kopya çekildiği, bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği belirlenen salon görevlileri ile bu Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında gerekli işlem yapılır. Bu görevlilere 1(bir) yıl süreyle, tekrarı hâlinde hiçbir şekilde sınav görevi verilmez.

(3) Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 30- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 31- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle 19/04/2006 tarihli ve B.08.0.ETG.0.21.01.02.00-530.1/5855 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan, Mayıs 2006 tarihli ve 2584 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 32-(1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK (17/12/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.08.02.00-010.04/25822 sayılı Makam Onayı)

]]>
http://www.memurrehberi.com/meb-merkezi-sistem-sinav-yonergesi/feed/ 0